Đề kiểm tra học kỳ II , môn: hóa 8 năm học : 2012 - 2013

doc4 trang | Chia sẻ: zeze | Lượt xem: 1147 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra học kỳ II , môn: hóa 8 năm học : 2012 - 2013, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD & ĐT TÂN CHÂU
TRƯỜNG THCS BƯNG BÀNG
MỤC TIÊU ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II , MÔN: HÓA 8
NĂM HỌC : 2012 - 2013
1/ KIẾN THỨC: HS nắm được các kiến thức:
Phản ứng hóa hợp.
Oxit, cách gọi tên oxit bazơ.
Điều chế khí hi đro trong phòng thí nghiệm. 
Thành lập PTHH
Tính theo PTHH
2/ KỸ NĂNG:
Nhận biết rỏ phản ứng hóa hợp.
So sánh.
Minh chứng.
Tư duy khoa học, logic
3/ THÁI ĐỘ:
Tính cẩn thận.
Nghiêm túc trong thi cử.
Tích cực trong làm bài và có thái độ tích cực trong nhận thức kiến thức.
-----------------------------HẾT-----------------------
PHÒNG GD & ĐT TÂN CHÂU
TRƯỜNG THCS BƯNG BÀNG
MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II , MÔN: HÓA 8
NĂM HỌC : 2012 - 2013 
Cấp độ
Tên chủ đề: 
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Cộng
Chủ đề 1: Phản ứng hóa hợp. Oxit, cách gọi tên oxit bazơ.
- KT : Nắm được phản ứng hóa hợp. Nắm được oxit, cách gọi tên oxit bazơ.
- KN : Nhận biết rỏ phản ứng hóa hợp, oxit, biết cách gọi tên oxit bazơ.
Số câu
2Câu
2 Câu
Số điểm– Tỉ lệ%
3 Điểm – 30%
3 Điểm – 30%
Chủ đề 2: Điều chế khí hi đro trong phòng thí nghiệm.
- KT : Nắm được điều chế khí hiđro trong phòng thí nghiệm
- KN : Minh chứng
Số câu
1Câu
1 Câu
Số điểm – Tỉ lệ%
2 Điểm – 20%
2 Điểm – 20%
Chủ đề 3: Thành lập PTHH
- KT : Nắm được cách t hành lập PTHH
- KN : Tư duy, so sánh
Số câu
1Câu
1 Câu
Số điểm – Tỉ lệ%
3 Điểm – 30%
3 Điểm – 30%
Chủ đề 4: Tính theo PTHH
- KT : Nắm được cách làm bài toán tính theo PTHH
- KN : Tư duy khoa học, logic
1Câu
1Câu
2 Điểm – 20%
2 Điểm – 20%
TỔNG SỐ CÂU
3 Câu
1 Câu
1 Câu
5 Câu
TỔNG SỐĐIỂM
5 Điểm
3 Điểm
2 Điểm
10 Điểm
TỈ LỆ %
 50%
30 %
20 %
100%
-----------------------------HẾT-----------------------
PHÒNG GD & ĐT TÂN CHÂU
TRƯỜNG THCS BƯNG BÀNG
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN: HÓA 8
 NĂM HỌC : 2012 - 2013
Câu 1:Như thế nào là phản ứng hóa hợp ? Cho 1 VD cụ thể ? ( 1,5 điểm )
Câu 2: Oxit là gì ? Oxit bazơ được gọi tên như thế nào ? Cho 2 VD minh họa ? ( 1,5 điểm )
Câu 3:Nguyên liệu điều chế khí hiđro trong phòng thí nghiệm là gì ? Viết 2 phương trình hóa học điều chế khí hiđro trong phòng thí nghiệm ? ( 2 điểm )
Câu 4: Hoàn thành các sơ đồ phản ứng sau: ( 3 điểm )
1/ S + O2 > SO2
2/ P + O2 > P2O5
3/ Fe + O2 > Fe3O4
4/ H2 + O2 > H2O
5/ H2 + CuO > H2O + Cu
6/ Zn + HCl > ZnCl2 + H2
Câu 5:Tính số mol và số gam kaliclorat ( KClO3 ) cần thiết để điều chế được 48 gam khí oxi theo sơ đồ phản ứng sau: ( 2 điểm )
 KClO3 > KCl + O2
( Cho biết : K = 39, O = 16, Cl = 35.5 )
-----------------------------HẾT-----------------------
PHÒNG GD & ĐT TÂN CHÂU
TRƯỜNG THCS BƯNG BÀNG
ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN: HÓA 8
 NĂM HỌC : 2012 - 2013
CÂU
ĐÁP ÁN
BIỂU ĐIỂM
 Câu 1
 Câu 2
 Câu 3
 Câu 4
 Câu 5
- Phản ứng hóa hợp là phản ứng hóa học trong đó chỉ có một chất mới ( sản phẩm ) được tạo thành từ hai hay nhiều chất ban đầu.
 - VD
 a/ S + O2 SO2
 b/ 4P + 5O2 2 P2O5
 - Oxit là hợp chất của hai nguyên tố, trong đó có một nguyên tố là oxi.
 - Tên oxit bazơ :
Tên kim loại ( kèm theo hóa trị nếu kim loại có nhiều hóa trị ) + oxit
 - VD:
 + FeO: Sắt ( II ) oxit.
 + Fe2O3: Sắt ( III ) oxit
- Nguyên liệu điều chế khí hiđro trong phòng thí nghiệm là kim loại và dung dịch axit .
 - VD
 Zn + H2SO4 ZnSO4 + H2
 2Al + 3H2SO4 Al2 ( SO4 )3 + 3 H2
PTHH
1/ S + O2 SO2
2/ 4 P + 5O2 2P2O5
3/ 3Fe + 2O2 Fe3O4
4/ 2H2 + O2 2 H2O
5/ H2 + CuO H2O + Cu
6/ Zn + 2 HCl ZnCl2 + H2
- Số mol khí oxi: ( mol )
- PTHH: 2KClO3 2KCl + 3O2
 2 ( mol ) 3 ( mol )
 ? ( mol ) 1,5 ( mol )
- Số mol kaliclorat: 
- Số gam kaliclorat : 1 x 122,5 = 122,5 ( g )
0,5 Đ
0,5 Đ
0,5 Đ
0,5 Đ
0,5 Đ
0,25 Đ
0,25 Đ
0,5 Đ
0,5 Đ
0,5 Đ
0,5 Đ
0,5 Đ
0,5 Đ
0,5 Đ
0,5 Đ
0,5 Đ
0,5 Đ
0,5 Đ
0,5 Đ
-----------------------------HẾT-----------------------

File đính kèm:

  • docDe kiem tra hoc ki 2 mon Hoa 8.doc