Kiểm tra học kì ii năm học: 2011- 2012 môn Hóa 8 - Trường THCS Hợp Tiến

doc3 trang | Chia sẻ: minhhong95 | Lượt xem: 630 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm tra học kì ii năm học: 2011- 2012 môn Hóa 8 - Trường THCS Hợp Tiến, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHỊNG GD& ĐT HUYỆN MỸ ĐỨC	 KIỂM TRA HỌC KÌ II
TRƯỜNG THCS HỢP TIẾN	 Năm học : 2011- 2012
Họ và tên:................... Mơn HĨA 8 - ( thời gian: 45')
Lớp8........ 	 Kiểm tra ngày..tháng .. năm 2012
ĐIỂM
NHÂN XÉT CỦA GV
I. TRẮC NGHIỆM : 
Hãy khoanh tròn vào trong các chữ A, B, C, D mà em cho là đúng nhất. 
Câu 1. Đốt photpho trong lọ chứa oxy, sản phẩm sinh ra hoà tan được trong nước thành dung dịch axit, phản ứng này là: 
 A. Phản ứng phân huỷ. B. Phản ứng thế. 
 C. Phản ứng hoá hợp. D. Phản ứng oxi hoá khử
Câu 2. Chỉ ra hợp chất nào dưới đây không phải là oxit axit ? 
	A. CO2 	B. SO3	 C. P2O5	 D. Fe2O3
Câu 3. Hãy chọn câu trả lời đúng: Nồng độ phần trăm của dung dịch là:
 A. Số gam chất tan trong 1 lít dung dịch 	 
 B. Số gam chất tan trong 100gam dung dịch.
 C. Số gam chất tan trong 100gam dung môi. 
 D. Số gam chất tan trong 1 lít nước. 
Câu 4. Hãy chọn câu trả lời đúng. Nồng độ mol của dung dịch cho biết : 
A. Số gam chất tan trong 1 lít dung dịch.	 B. Số mol chất tan trong 1 lít dung môi. C. Số mol chất tan trong 1 lít dung dịch. D. Số gam chất tan trong 1 lít dung môi.
Câu 5. Dùng giấy quì tím ta có thể nhận biết được dung dịch nào sau đây? 
	A. Axit.	B. Bazơ.	C. Muối.	D. A và B đúng.
Câu 6. Nồng độ mol của dung dịch có chứa 20 g NaOH trong 500 ml dung dịch là: 
	A. 1M 	B. 0,5 M 	C. 0,25M	D. 0,1M. 
II. TỰ LUẬN : (7 điểm)
Câu 1. (1đ) Cho biết các chất dưới đây thuộc loại hợp chất nào ? Viết công thức các chất đó: Natrihiđrôxit; cacbondioxit; Axit photphoric; Natri Clorua; Sắt(III)Oxit ; Axit Sunphurơ; Lưuhuynhtrioxit.
Câu 2 . (2đ) Viết các PTHH theo sơ đồ biến hoá sau (ghi điều kiện phản ứng nếu có). 
	 Cu -> CuO -> H2O -> H2SO4 -> H2. 
Câu 3: Hòa tan hoàn toàn 2,4g Magie vào dung dịch axit clohidric 14,6% 
Viết PTHH của phản ứng. 
Tính khối lượng của dung dịch axit clohidric 14,6% đã dùng.
Tính số gam muối MgCl2 tạo thành và thể tích khí hidro sinh ra ở đktc. 
 (Cho biết Mg = 24 ; Cl = 35,5 ; H = 1)

File đính kèm:

  • docKIEM TRA HKII HOA 8.doc