Đề kiểm tra 15 phút môn Hoá học 8

doc1 trang | Chia sẻ: minhhong95 | Lượt xem: 510 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra 15 phút môn Hoá học 8, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 đề kiểm tra 15 phút
 môn hoá học 8
câu 1 :hãy tính:
 a (4 đ) .số mol của 13 g Zn, 16,8 g Fe.
 b (6 đ). Số mol và thể tích(ở đktc) của 0,7 g khí CH4, 1,8.1023 phân tử CO
 đáp án
Câu 1
a(4đ):
 * Số mol Zn: nZn= 13: 65=0,2 mol
 * Số mol Fe= 16,8 :56 = 0,3 mol
b(6đ) :
 *Số mol và thể tích(ở đktc) của 0,7 g khí CH4
n CH4 = 0,7 : 16 = 0,04375 
VCH4 = 0,04375 . 22,4 =0,98 (l)
 *Số mol và thể tích(ở đktc) của 1,8.1023 phân tử CO
nCO = 1,8.1023 : 6.1023= 0,3 mol
VCO = 0,3 . 22,4 = 6,72 (l)
2đ
2đ
1,5đ
1,5đ
1,5đ
1,5đ
Cộng 10đ

File đính kèm:

  • docde 15 phut sinh 7 viet lqd.doc
Đề thi liên quan