Đề thi tham khảo học kỳ II - Môn: Hóa học 8

doc2 trang | Chia sẻ: hong20 | Lượt xem: 562 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi tham khảo học kỳ II - Môn: Hóa học 8, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 PHÒNG GD-ĐT VŨNG LIÊM
 Trường THCS Trung Thành ĐỀ THI THAM KHẢO HỌC KỲ II – Năm học : 2012-2013
 Môn : HÓA HỌC 8
 Thời gian làm bài : 60 phút
 I. PHẦN TRẮC NGHIỆM : ( 3 điểm )
 Học sinh chọn câu đúng nhất , mỗi câu 0,25 điểm .
Câu1 . Phản ứng hóa hợp là phản ứng :
Có 1 chất mới được tạo ra từ 2 hay nhiều chất ban đầu
Từ 1 chất ban đầu sinh ra nhiều chất
sinh ra 2 hay nhiều chất mới
Từ 2 chất ban đầu cho ra 2 chất mới
Câu 2.Chỉ ra cách gọi tên đúng của hợp chất Al2O3 :
Đi nhôm tri oxit
Nhôm ( III ) oxit
Nhôm tri oxit
 Nhôm oxit
Câu 3. Dãy chất nào gồm toàn oxit axit :
N2O5 , CO2 , P2O5 , Li2O
N2O5 , CO2 , P2O5 , SO2
Na2O , CaO , P2O5 , Li2O
N2O5 , CO2 , MgO , Li2O
Câu 4. Dãy chất nào gồm toàn oxit bazơ :
MgO , CuO , Fe2O3 , Na2O
MgO , CuO , Fe2O3 , N2O3
MgO , CO2 , Fe2O3 , Na2O
MnO2 , CuO , P2O5 , Na2O
Câu 5. Hiđro là chất khí : 
Nhẹ nhất trong các chất khí
nặng hơn không khí
Không màu , không mùi , không vị
 tan trong nước 
 Câu 6. Dãy chất nào gồm toàn loại Axit :
HCl , HNO3 , H2SO4 , Ca3(PO4)2
NaCl , KNO3 , H2SO4 , Ca(OH)2
HCl , HNO3 , H2SO4 , H3PO4
NaOH , HNO3 , CuSO4 , Ca3(PO4)2
Câu 7. Dãy chất nào gồm toàn loại Bazơ :
KCl , NaNO3 , K2SO4 , Ca3(PO4)2
NaOH , Ca(OH)2 , Al(OH)3 , Mg(OH)2
HCl , HNO3 , MgSO4 , Na3PO4
 D. NaOH , HNO3 , CuSO4 , Ca3(PO4)2
Câu 8. Dãy chất nào gồm toàn loại Muối :
HCl , HNO3 , H2SO4 , Ca3(PO4)2
NaCl , KNO3 , H2SO4 , Ca(OH)2
Na2CO3 , Ca(NO3)2 , K2SO4 , CuCl2
 D .NaOH , HNO3 , CuSO4 , Ca3(PO4)2
Câu 9. Phản ứng hóa học sau đây thuộc loại phản ứng nào ? 
 Zn + 2 HCl à ZnCl2 + H2 
hóa hợp 
phân hủy
thế
hoá hợp và thế 
Câu 10. Dãy kim loại nào sau đây tác dụng với nước ở nhiệt độ thường :
Fe , Zn , Li , Sn
Cu , Pb , Ag , Al
Al , Hg , Ca , K
K , Na , Ca , Ba
Câu 11. Điều chế 6,4 g kim loại đồng bằng cách dùng H2 để khử CuO . Khối lượng CuO cần dùng là :
5 g
6 g
8 g
12 g
Câu 12. Muốn điều chế 22,4 l khí H2 ( ở đktc ) thì cần lấy kim lọai nào dưới đây, tác dụng với dung dịch HCl để chỉ cần một khối lượng nhỏ nhất :
Mg B. Zn C. Fe D.Al
 II. PHẦN TỰ LUẬN : ( 7 điểm )
 Câu 1 .( 2 điểm ) Hoàn thành dãy biến hóa sau :
Cu à CuO à Cu
S à SO2 à H2SO3 
 Câu 2 . ( 1,5điểm ) Có 3 lọ mất nhãn đựng 3 dung dịch sau : H2SO4 , NaOH , NaCl . Hãy trình bày cách nhận biết 3 dung dịch đó ?
 Câu 3 . Bài toán ( 3,5 điểm )
 Cho 19,5 g Kẽm tác dụng hết với dung dịch axit clohiđric .
Tính khối lượng HCl tham gia phản ứng ?
Tính thể tích khí H2 sinh ra ( ở đktc ) ?
Nếu dùng thể tích khí H2 trên để khử 19,2 g Sắt ( III) oxit thì thu được bao nhiêu gam sắt ?
 ( Cho : Zn = 65 ; H = 1 ; Cl = 35,5 ; Fe = 56 ; O = 
 PHÒNG GD- ĐT VŨNG LIÊM
 Trường THCS Trung Thành
 ĐÁP ÁN : ĐỀ THI THAM KHẢO HK2 – Năm học : 2012 – 2013
 MÔN : HÓA HỌC 8 
I. PHẦN TRẮC NGHIỆM : ( 3 điểm )
 Học sinh chọn đúng mỗi câu đạt 0,25 điểm
câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
chọn
A
D
B
A
A
C
B
C
C
D
C
A
II. PHẦN TỰ LUẬN : ( 7 điểm )
Câu 1 : ( 2 điểm ) Hoàn thành đúng mỗi phương trình 0,5 điểm .
 Cân bằng sai còn 0,25 điểm .
a 1. 2 Cu + O2 2 CuO
 2. CuO + H2 Cu + H2O 
 b. 3. S + O2 SO2 
 4. SO2 + H2O à H2SO3 
Câu 2 : ( 1,5 điểm )
 Lấy ở mỗi lọ ra 1 ít để thử :
 Dùng quỳ tím cho vào 2 dung dịch :
+ làm quỳ tím hóa đỏ là : H2SO4 ( 0,5 đ )
+ làm quỳ tím hóa xanh là : NaOH ( 0,5 đ )
 + Còn lại là : NaCl ( 0,5 đ )
 Câu 3 : ( 3,5 điểm )
 Số mol của 19,5 g Kẽm : 
 n Zn = 0,3 mol ( 0,25đ )
 - PT : Zn + 2HCl à ZnCl2 + H2 ( 0,5 đ )
 1mol 2mol 1 mol 1mol
 0,3 mol à 0,6 mol 0,3 mol 0,3 mol ( 0,25 đ )
 a. m HCl = 0,6 x 36,5 = 21,9 (g) ( 0,75 đ )
 b. V H2 = 0,3 . 22,4 = 6,72 ( l ) ( 0,75 đ )
 n H2 = 0,3 mol
n Fe2O3 = 0,12 mol
 à Fe2O3 dư à H2 tham gia hết ( 0,25 đ )
 PT : 3 H2 + Fe2O3 2 Fe + 3H2O ( 0,25 đ )
 3mol 1 mol 2 mol
 0,3mol 0,1mol 0,2 mol 
 m Fe = 0,2 . 56 
 = 11,2 ( g) ( 0,5 đ )
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 DUYỆT HT TỔ TRƯỞNG GVBM
 Phan Văn Bé Hai

File đính kèm:

  • dochoa hkii hai nong hoi ax.doc
Đề thi liên quan