Đề kiểm tra hoá 8 ( tự chọn )

doc2 trang | Chia sẻ: huu1989 | Lượt xem: 927 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra hoá 8 ( tự chọn ), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra hoá 8 ( tự chọn )
 Họ và tên : ......................................................lớp: 8A
 Điểm
Lời phê của cô giáo
 Đề bài: Phần I- Trắc nghiệm
 Câu1: Hãy khoanh tròn vào đáp án đúng trong các câu sau:
 a, Có 3 lọ hoá chất mất nhãn đựng 3 dung dịch: NaCl, HCl, NaOH. Dùng 
 phương pháp hoá học nào tốt nhất để phân biệt 3 chất trên:
 A. Cu B. Zn C. Quỳ tím D. BaCl2
 b. Cho bột sắt vào dd chứa 0,2 mol H2SO4 loãng. Sau 1 thời gian bột sắt tan 
 hoàn toàn thu được 1,68 lít khí H2(đktc). Khối lượng sắt đã phản ứng là:
 A. 4,1g B. 5,1g C. 6.2g D. 4.2g
 Câu2: Cho các chất có công thức hoá học sau: K2O, HF, Fe(OH)2, Fe(OH)3,
 NaH2PO4, NO, H3PO4, AlCl3. Hãy phân biệt và đọc tên chúng:
A xít 
Tên gọi
Ba zơ
Tên gọi
Muối
Tên gọi
 Phần 2- Tự luận
Câu3: Hãy thực hiện sự chuyển hoá sau: (ghi đầy đủ ĐK nếu có).
 (1) (2) (3)
 Fe2O3----------------> Fe----------------> H2----------------------->H2O
 1,.......................................................................................................................
 2,........................................................................................................................
 3,.........................................................................................................................
 Câu3: Có 1 cốc đựng dd H2SO4 loãng dư, lúc đầu cho 1lượng bột nhôm vào dd 
 A xít, phản ứng xong thu được 6,72 lít H2(đktc). Sau đó thêm tiếp 1lượng bột 
 kẽm dư, phản ứng xong thu thêm được 4,48lít khí H2 nữa.
 a, Tính khối lượng H2SO4 có trong dd ban đầu.
 b, Tính khối lượng bột kẽm, bột nhôm đã phản ứng.
 c, Sản phẩm thuộc loại hợp chất nào? Hãy đọc tên chúng.

File đính kèm:

  • docde kiem tra hoa 8 tu chon.doc
Đề thi liên quan