Đề kiểm tra học sinh năng khiếu tháng 1,2 Toán Lớp 5 - Năm học 2011-2012

doc3 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Lượt xem: 195 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra học sinh năng khiếu tháng 1,2 Toán Lớp 5 - Năm học 2011-2012, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ KIỂM TRA HỌC SINH NĂNG KHIẾU THÁNG 1+2 NĂM HỌC 2011 – 2012
MÔN TOÁN LỚP 5
( Thời gian làm bài 60 phút )
Họ và tên:................................................................................... Lớp:
Bài 1. ( 2.0 điểm ) a. Tìm y :
 y x 12,5 = 6 x 2,5 y +18,7 = 50,5 : 2,5
 .......................................................................... ........................................................................
 .......................................................................... ........................................................................
 .......................................................................... ........................................................................
 b. Tính: 
 35,92 + 47,192 = ............................... 60,21 - 21, 365 = ........................
Bài 2. ( 1.5 điểm ) Tìm các chữ số a, b biết:
 aaa,a : a,a = aba
 .......................................................................... ........................................................................
 .......................................................................... ........................................................................
Bài 3: (1.5 điểm ) Cho phân số , phải thêm vào tử số và mẫu số của phân số đó một số nào để được một phân số có giá trị bằng . 
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
Bài 4. ( 1.5 điểm ) Cho tam giác vuông ABC vuông ở A. Biết cạnh AB = 12cm, BC = 18cm . Trên AB lấy điểm M sao cho AM = 4cm, kẻ đường thẳng MN song song với AB cắt BC ở N. Tính độ dài MN.
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
Bài 5. ( 1.5 điểm ) Số học sinh lớp 5A được chọn vào đội tuyển thi Toán tuổi Thơ bằng số học sinh của lớp. Nếu trong lớp chọn thêm 3 em nữa thì số học sinh được chọn bằng 20% số học sinh của lớp. Tính số học sinh của lớp 5A.
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
Bài 6. ( 1.0 điểm ) Một cửa hàng bán bánh kẹo ra tết còn một số không bán được trong dịp Tết, cửa hàng bèn hạ giá 15%. Vẫn không bán được, cửa hàng lại hạ giá 15% giá đã hạ và bán hết số bánh kẹo đó. Tuy vậy cửa hàng vẫn lãi 15,6%. Nếu bán theo giá trong tết thì cửa hàng đó lãi bao nhiêu phần trăm?
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
Bài 7. ( 1.0 điểm ) Lớp 5A có 30 tham gia thi môn Toán và Tiếng Việt, trong đó có 25 em thi môn Toán và 18 em thi môn Tiếng Việt. Hỏi có bao nhiêu bạn thi cả hai môn Toán và Tiếng Việt?
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
Bài Một cửa hàng bán bánh kẹo ra tết còn một số không bán được trong dịp Tết, cửa hàng bèn hạ giá 15%. Vẫn không bán được, cửa hàng lại hạ giá 15% giá đã hạ và bán hết số bánh kẹo đó. Tuy vậy cửa hàng vẫn lãi 15,6%. Nếu bán theo giá trong tết thì cửa hàng đó lãi bao nhiêu phần trăm?
- Coi giá trong tết là 100% thì lần hạ giá thứ nhất là 85% và lần thứ 2 còn 72,25%
- Vì còn lãi 15,6% tức là bán được: 100% + 15,6% = 115,6% ( giá vốn )
- Số tiền lãi tính theo giá vốn : 100 : 72,25 x 115,6 = 160% ( giá vốn )
- Cửa hàng được lãi: 160 - 100 = 60%

File đính kèm:

  • docDe thi thang toan 5 lan 4.doc
Đề thi liên quan