Đề kiểm tra giữa học kì I Toán Khối 5 - Trường Tiểu học Trung Hòa 1

doc4 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Lượt xem: 184 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra giữa học kì I Toán Khối 5 - Trường Tiểu học Trung Hòa 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường TH Trung Hòa I. BÀI KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
Lớp 5......	Môn: TOÁN- LỚP 5
Họ và tên: .........................................	Thời gian: 60 phút 
Điểm:
 PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3đ)
Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.
Câu 1 : viết dưới dạng số thập phân là:
	A. 0,0032	B.0,032 	C. 0,32 	D. 3,2
Câu 2 : Từ 9 giờ kém 10 phút đến 9 giờ 30 phút có :
	A.10 phút 	B. 20 phút	C. 30 phút 	D. 40 phút
Câu 3 : Hình thang ABCD có độ dài hai đáy 6dm và 4dm, chiều cao 3dm. Diện tích hình thang ABCD là :
A. 15 dm2 B. 30 dm2 C. 36 dm2 D. 72 dm2
Câu 4 : 
 Chu vi hình tròn có đường kính d = 3 dm là :
A. 9,42 dm B. 18,84 dm C. 28,26 dm D. 6,14 dm
Câu 5 : 
 13,8 m3 =  dm3.
A. 1380 dm3 B. 13800 dm3 C. 138 dm3 D. 13008 dm3 
Câu 6 : 
 Một người đi xe máy đi trong 3 giờ được 105 km. Vận tốc của người đi xe máy là:
A. 35 km /giờ B. 315 km /giờ C. 35 km D. 35km/phút
B.PHẦN TỰ LUẬN
Câu 1:(3đ) Đặt tính rồi tính :
 c ) 3256,34 + 428,57 d) 576,40 – 59,28
 ......................................... .......................................... 
 ......................................... .........................................
 ......................................... .........................................
 ......................................... .........................................
 .......................................... .........................................
 a) 31,05 x 2,6 b) 8,216 : 5,2 
 ........................................ .........................................
 ......................................... .........................................
 ......................................... .........................................
 .......................................... .........................................
 ........................................... .........................................
Câu 2:(2đ) Một ô tô đi từ tỉnh A lúc 7 giờ và đến tỉnh B lúc 11giờ 45 phút. Ô tô đi với vận tốc 48 km/giờ và nghỉ dọc đường mất 15 phút. Tính quãng đường AB.
Câu 3 : 1 điểm .
 	Tính diên tích xung quanh của hình hộp chữ nhật có chiều dài 8 dm, chiều rộng 6dm, chiều cao 4 dm.
Câu 4 Tính nhanh : + 29 + 75% 30 + 0,75 40 ( 1 điểm)
Đáp án 
A.PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3đ)
Câu 1 : 
 C: 0,32
Câu 2 : 
 D: 40 phút
Câu 3 : 
 A : 15 dm2
Câu 4 : 
A : 9,42 dm
Câu 5 : 
 B : 13800 dm3
Câu 6 : 
 A : 35 km/giờ 
B.PHẦN TỰ LUẬN
Bài 1 : ( 3 điểm ) 
	 Câu a (0,5đ): 3684,91 
	 Câu b (0,5đ): 517,12 
 Câu c (1đ ): 80,73
 Câu d (1đ ): 1,58
Bài 2 (2 đ) Bài giải
Thời gian ô tô đi trên đường từ tỉnh A đến tỉnh B là:
 11giờ 45 phút –( 7 giờ + 15 phút ) = 4 giờ 30 phút 1đ
4 giờ 30 phút = 4,5giờ
 Quãng đường AB dài là: 0,75 đ
48 x 4,5 = 216 (km)
 Đáp số : 216 km 0,25đ
Câu 3 : ( 1 điểm) 	Giải
Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là : (0,25 điểm)
( 8 + 6) x 2 x 4 = 112 ( dm2) (0,5 điểm)
Đáp số : 112 dm2 ( 0,25 điểm)
Câu 4 Tính nhanh : + 29 + 75% 30 + 0,75 40 ( 1 điểm)
 = + x 29 + x 30 + x 40 ( 0, 25 đ)
 = x ( 1 + 29+ 30+ 40 ) ( 0, 25 đ)
 = x 100 ( 0, 25 đ)
 = 75 ( 0, 25 đ)
Học sinh có thể giải bằng cách khác nhưng đúng kết quả thì giáo viên linh động cho điểm .

File đính kèm:

  • docDe DA mon Toan giua HKII(2).doc