Đề kiểm tra 45 phút môn Hóa học lớp 8 - Tuần 8

doc2 trang | Chia sẻ: huu1989 | Lượt xem: 801 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra 45 phút môn Hóa học lớp 8 - Tuần 8, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
phòng gd&đt huyện lục ngạn
trường THCs biển động
đề kiểm tra 45 phút
Môn hoá học lớp 8
Mã số: HH801
(Thời gian làm bài: 45 phút)
Thời điểm kiểm tra: Tuần 8
Phần I: Trắc nghiệm (4 điểm) 
Câu 1: Chọn đáp án đúng rồi ghi vào bài làm:
Chọn lý do đúng để giải thích rằng nguyên tử trung hoà về điện tích:
Số proton bằng số nơtron.
Số proton bằng số electron.
Khối lượng proton bằng khối lượng notron.
Số proton sấp xỉ bằng số electron.
Câu 2: Hãy chọn từ cụm từ thích hợp cho sau đây để điền vào chỗ trống:
Hoá trị là số ..
Số học, nguyên. 
Đại số.
Thập phân. 
Phân số.
Câu 3: Có hai nguyên tố X(I) và Y(II). Giả sử gọi x và y lần lượt là chỉ số nguyên tử của X và Y trong hợp chất gồm hai nguyên tố X và Y.
1. Công thức hoá học dạng tổng quát của hợp chất cấu tạo bởi 2 nguyên tố X, Y là:
XY
XY
XY
XY
2. Hệ thức liên hệ giữa x và y là:
x = 2y
y = 2x
x = y
x = .y
Câu 4: Đọc kỹ câu văn sau : “Em thấy cô giáo mặc một chiếc áo trắng, đứng trước cổng trường đầy hoa phượng tím”. Các từ chỉ vật thể trong câu trên là:
Chiếc áo.
Cổng trường, hoa phượng. 
Em, cô giáo.
Cả A, B, C.
Phần II: Tự luận (6 điểm) 
Câu 5: Theo hoá trị của Mg trong công thức hoá học MgCl2 (biết Cl hoá trị I). Hãy lập công thức hoá học của hợp chất tạo bởi hai nguyên tố là Mg và Ôxi (O2).
Câu 6: Hãy tính phân tử khối của hợp chất Fe2O3 . 
phòng gd&đt huyện lục ngạn
trường THCs biển động
đáp án kiểm tra 45 phút
Môn hoá học lớp 8
Mã số: HH801
(Thời gian làm bài: 45 phút)
Thời điểm kiểm tra: Tuần 8
Phần I: Trắc nghiệm (4 điểm)
Câu 1 (0,5 điểm): B
Câu 2 (0,5 điểm): A
Câu 3 (1 điểm): 
1. B 
2. A 
Câu 4 (1 điểm): D 
Phần II: Tự luận ( 6điểm) 
Câu 5 (4 điểm):
- Tính được hoá trị của Mg bằng II.
+ áp dụng quy tắc hoá trị cho CTHH: MgCl2 	(1,0 điểm)
+ Có a.1 = I.2 a = II Kim loại Mg hoá trị II 	(1,0 điểm)
- Lập được công thức hoá học của MgO
+ áp dụng quy tắc hoá trị cho CTHH tổng quát: MO
Ta có : II.x = II.y 	(0,5 điểm)
 x = 1 và y = 1 	(0,5 điểm)
 CTHH của học của hợp chất tạo bởi Mg và O là: MgO 	(1,0 điểm)
Câu 6 (2 điểm):
Phân tử khối của hợp chât Fe2O3 là:
MFe.2 + MO.3 	(1,0 điểm)
= 56.2 + 16.3 = 160(đvC) 	(1,0 điểm)
Người ra đề
(Ký, ghi rõ họ tên)
Đặng Quang Hoà
Duyệt ngày 14 tháng 01 năm 2008
t/m ban giám hiệu
(Ký tên, đóng dấu)
Khúc Xuân Sang

File đính kèm:

  • docHoa_8_01.doc