Bài kiểm tra môn ngữ văn 9

doc2 trang | Chia sẻ: haohao | Lượt xem: 1097 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài kiểm tra môn ngữ văn 9, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Họ và tên : Ngày kiểm tra:
Lớp : Bài kiểm tra Môn Ngữ văn 9 
 Thời gian : 15 phút 
 
ĐiểmLời phê của giáo viên

Bài 1:( 2điểm ) Nối nội dung ở cột A với nội dung thích hợp ở cột B để có được những nhận định đúng về các phương châm hội thoại 
 A B
1.Phương châm về lượng
2.Phương châm về chất 
3.Phương châm quan hệ
4.Phương châm cách thức 
5.Phương châm lịch sự

 a.Cần chú ý nói ngắn gọn , rành mạch tránh cách nói mơ hồ.
b.Khi nói cần tế nhị và tôn trọng người khác c.Nội dung của lời nói phải đáp ứng đúng yêu cầu của cuộc giao tiếp,không thừa, không thiếu.
d.Không nói những điều mà mình không tin là đúng hay không có bằng chứng xác thực.

Bài 2 :(4,5điểm ) Khoanh tròn vào chữ cái trước ý đúng 
Câu1:Những câu sau đã vi phạm phương châm hội thoại nào ?
 1.Ngựa là thú bốn chân.
 2.Bố mẹ mình đều là giáo viên dạy học.
	A.Phương châm về lượng B.Phương châm về chất 
Câu2:Trong giao tiếp cần nói đúng đề tài giao tiếp , tránh nói lạc đề là để đảm bảo phương châm hội thoại nào ?
A.Phương châm về lượng B.Phương châm cách thức
C.Phương châm lịch sự D.Phương châm quan hệ
Câu3:Những câu tục ngữ, ca dao sau phù hợp với phương châm hội thoại 
 1.Một câu nhịn , chín câu lành .
 2.Hoa thơm ai nỡ bỏ rơi 
 Người khôn ai nỡ nặng lời làm chi.
A.Phương châm quan hệ B.Phương châm về chất 
C.Phương châm lịch sự D.Phương châm cách thức 
Câu4:Các câu tục ngữ sau phù hợp với phương châm hội thoại nào trong giao tiếp ?
 1.Nói có sách , mách có chứng.
 2.Biết thì thưa thốt
 Không biết thì dựa cột mà nghe.
A.Phương châm về lượng B.Phương châm về chất 
C.Phương châm quan hệ D.Phương châm cách thức 
Câu5:Nói giảm,nói tránh là phép tu từ liên quan đến phương châm hội thoại nào ?
A.Phương châm về lượng B.Phương châm về chất 
C.Phương châm quan hệ D.Phương châm lịch sự
Câu6: Có bao nhiêu phương châm hội thoại ?
A.Ba B. Năm C. Bốn D.Sáu 
Câu7:Các phương châm hội là những quy định bắt buộc trong mọi tình huống giao tiếp .
A.Đúng B.Sai


Câu8: Để không vi phạm các phương châm hội thoại , cần làm gì ?
A.Nắm được các đặc điểm của tình huống giao tiếp
B.Hiểu rõ nội dung mình định nói 
C.Biết im lặng khi cần thiết 
D.Phối hợp nhiều cách nói khác nhau
Câu9:Trong những câu hỏi sau, câu hỏi nào không liên quan đến đặc điểm của tình huống giao tiếp ? 
A.Nói với ai? B.Nói khi nào? C.Có nên nói quá không? D.Nói ở đâu?
Bài 3:(1,5điểm ) Điền từ thích hợp vào chỗ trống
a)”Tiền bạc chỉ là tiền bạc” là cách nói đã vi phạm phương châm………………
b)”Ông chẳng bà chuộc” là cách nói……………………………………………
c)”Nguyễn Dữ sống vào khoảng đầu thế kỉ XVI ” là cách nói……………………
Bài 4 :(2điểm ) Điền Đ hoặc S trước mỗi câu trả lời 
Nguyên nhân của các trường hợp không tuân thủ các phương châm hội thoại là do: 
 Người nói vô ý, vụng về, thiếu văn hoá giao tiếp .
 Người nói phải ưu tiên cho một phương châm hội thoại hoặc một yêu cầu
 khác quan trọng hơn.
 Người nói muốn gây một sự chú ý để người nghe hiểu câu nói theo một 
 hàm ý nào đó .
 Người nói nắm được các đặc điểm của tình huống giao tiếp.

File đính kèm:

  • docHang ngu van 9 15 phut.doc
Đề thi liên quan