Bài kiểm tra 15 phút - Môn: Hóa học 8

doc6 trang | Chia sẻ: hong20 | Lượt xem: 629 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài kiểm tra 15 phút - Môn: Hóa học 8, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG THCS ..
LỚP: .
Họ và tên :.
BÀI KIỂM TRA 15 PHÚT
MÔN: HÓA HỌC 8
Ngày kiểm tra :.
Điểm
Thi Trắc Nghiệm: Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất. Mã đề 01
1. Tế bào động vật không có
A. Thành tế bào. B. Ti thể. C. Trung thể. D. Lưới nội chất
2. Mô là.
A. Tập hợp các cấu trúc có cùng chức năng. B. Tập hợp các cấu trúc trong tế bào có cấu tạo gần giống nhau.
C. Tập hợp các tế bào chuyên hóa,có cấu tạo giống nhau và đảm nhận những chức năng nhất định
D. Tập hợp các tế bào có chức năng bảo vệ.
3. Cung phản xạ có đặc điểm.
A. Là đường dẫn truyền xung thần kinh từ cơ quan thụ cảm đến trung ương thần kinh.
B. Là đường dẫn truyền xung thần kinh từ cơ quan phản ứng đến trung ương thần kinh để có phản ứng trả lời.
C. Là đường dẫn truyền xung thần kinh từ cơ quan thụ cảm qua trung ương thần kinh đến cơ quan phản ứng.
D. Cả A và B.
4. Sự điều khiển các hoạt động của cơ thể được thực hiện nhờ cơ quan nào.
A. Hệ nội tiết. B. Hệ thần kinh. C. Hệ tuần hoàn. D. Cả A và B.
5. Phản xạ là
A. Phản ứng của cơ thể trả lời các kích thích của môi trường thông qua hệ thần kinh
B. Phản ứng của cơ thể trả lời các kích thích của môi trường nhờ các chất hóa học
C. Khả năng trả lời kích thích. D. Khả năng thu nhận kích thích.
6. Sụn đầu xương có tác dụng.
A. Làm cho xương lớn lên về bề ngang B. Sinh hồng cầu.
C. Giảm ma sát D. Chịu áp lực.
7. Mô xương cứng có tác dụng.
A. Làm cho xương lớn lên về bề ngang. B. Sinh hồng cầu.
C. Làm cho xương lớn lên về bề dài. D. Làm xương bền chắc.
8. Tủy đỏ trong xương có tác dụng.
A. Làm cho xương lớn lên về bề dài B. Sinh hồng cầu.
C. Giảm ma sát phía trong xương. D. Chịu áp lực bên trong xương.
9. Để chống cong vẹo cột sống, cần phải làm gì?
A. Mang vác về một bên liên tục.
B. Khi ngồi phải ngay ngắn, không nghiêng vẹo
C. Mang vác quá sức chịu đựng của cơ thể. D. Cả A, B và C.
10. Xương có tính đàn hồi và rắn chắc là do.
A. Cấu trúc có sự kết hợp giữa chất hữu cơ và muối khoáng B. Xương có tủy xương và muối khoáng
C. Xương có chất hữu cơ và có màng xương. D. Xương có mô xương cứng và cấu tạo từ chất hữu cơ
11. Chất khoáng có chức năng.
A. Làm cho xương bền chắc. B. Làm cho xương có tính mềm dẻo.
C. Làm cho xương tăng trưởng. D. Cả A và B.
12. Xương to ra về bề ngang là nhờ.
A. Các mô xương cứng phân chia tạo ra những tế bào xương.
B. Các tế bào màng xương phân chia tạo ra những tế bào mới đẩy vào trong và hóa xương.
C. Các mô xương xốp phân chia tạo ra những tế bào xương. D. Cả A và B.
13. Khi gặp người tai nạn gãy xương ta phải.
A. Nắn lại chỗ xương bị gãy, dùng nẹp cố định. B. Đặt nạn nhân nằm ngay tại chỗ, dùng nẹp, gạc sơ cứu.
C. Dùng nẹp và gạc tạm thời sơ cứu, để nạn nhân nằm thẳng chở ngay đến bệnh viện.
14. Nan xương có tác dụng 
A. Làm cho xương lớn lên về bề ngang. B. Sinh hồng cầu.
C. Giảm ma sát. D. Phân tán lực tác động
15. Xương dài nhất trong cơ thể người là.
A. Xương sống. B. Xương đùi. C. Xương cánh tay. D. Xương sườn
TRƯỜNG THCS ..
LỚP: .
Họ và tên :.
BÀI KIỂM TRA 15 PHÚT
MÔN: HÓA HỌC 8
Ngày kiểm tra :.
Điểm
Thi trắc nghiệm: Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất. Mã đề 02
1. Xương có tính đàn hồi và rắn chắc là do.
A. Cấu trúc có sự kết hợp giữa chất hữu cơ và muối khoáng B. Xương có tủy xương và muối khoáng
C. Xương có chất hữu cơ và có màng xương. D. Xương có mô xương cứng và cấu tạo từ chất hữu cơ
2. Xương to ra về bề ngang là nhờ.
A. Các mô xương cứng phân chia tạo ra những tế bào xương.
B. Các tế bào màng xương phân chia tạo ra những tế bào mới đẩy vào trong và hóa xương.
C. Các mô xương xốp phân chia tạo ra những tế bào xương.
D. Cả A và B.
3. Nan xương có tác dụng 
A. Làm cho xương lớn lên về bề ngang. B. Sinh hồng cầu.
C. Giảm ma sát. D. Phân tán lực tác động
4. Mô là.
A. Tập hợp các cấu trúc có cùng chức năng.
B. Tập hợp các cấu trúc trong tế bào có cấu tạo gần giống nhau.
C. Tập hợp các tế bào chuyên hóa,có cấu tạo giống nhau và đảm nhận những chức năng nhất định
D. Tập hợp các tế bào có chức năng bảo vệ.
5. Sự điều khiển các hoạt động của cơ thể được thực hiện nhờ cơ quan nào.
A. Hệ nội tiết. B. Hệ thần kinh. C. Hệ tuần hoàn. D. Cả A và B.
6. Sụn đầu xương có tác dụng.
A. Làm cho xương lớn lên về bề ngang B. Sinh hồng cầu.
C. Giảm ma sát D. Chịu áp lực.
7. Tủy đỏ trong xương có tác dụng.
A. Làm cho xương lớn lên về bề dài B. Sinh hồng cầu.
C. Giảm ma sát phía trong xương. D. Chịu áp lực bên trong xương.
8. Chất khoáng có chức năng.
A. Làm cho xương bền chắc. B. Làm cho xương có tính mềm dẻo.
C. Làm cho xương tăng trưởng. D. Cả A và B.
9. Khi gặp người tai nạn gãy xương ta phải.
A. Nắn lại chỗ xương bị gãy, dùng nẹp cố định.
B. Đặt nạn nhân nằm ngay tại chỗ, dùng nẹp, gạc sơ cứu.
C. Dùng nẹp và gạc tạm thời sơ cứu, để nạn nhân nằm thẳng chở ngay đến bệnh viện.
10. Xương dài nhất trong cơ thể người là.
A. Xương sống. B. Xương đùi. C. Xương cánh tay. D. Xương sườn
11. Tế bào động vật không có
A. Thành tế bào. B. Ti thể. C. Trung thể. D. Lưới nội chất
12. Cung phản xạ có đặc điểm.
A. Là đường dẫn truyền xung thần kinh từ cơ quan thụ cảm đến trung ương thần kinh.
B. Là đường dẫn truyền xung thần kinh từ cơ quan phản ứng đến trung ương thần kinh để có phản ứng trả lời.
C. Là đường dẫn truyền xung thần kinh từ cơ quan thụ cảm qua trung ương thần kinh đến cơ quan phản ứng.
D. Cả A và B.
13. Phản xạ là
A. Phản ứng của cơ thể trả lời các kích thích của môi trường thông qua hệ thần kinh
B. Phản ứng của cơ thể trả lời các kích thích của môi trường nhờ các chất hóa học
C. Khả năng trả lời kích thích.
D. Khả năng thu nhận kích thích.
14. Mô xương cứng có tác dụng.
A. Làm cho xương lớn lên về bề ngang. B. Sinh hồng cầu.
C. Làm cho xương lớn lên về bề dài. D. Làm xương bền chắc.
15. Để chống cong vẹo cột sống, cần phải làm gì?
A. Mang vác về một bên liên tục.
B. Khi ngồi phải ngay ngắn, không nghiêng vẹo
C. Mang vác quá sức chịu đựng của cơ thể. D. Cả A, B và C.
TRƯỜNG THCS KIỂM TRA SINH HỌC 8 
 XUÂN THẮNG Năm học:2012-2013
Lớp:8A 
	 Họ và tên:..
	 Thời gian: 15’
Điểm
Lời nhận xét của giáo viên
Thi trắc nghiệm: Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất. Mã đề 03
1. Phản xạ là
A. Phản ứng của cơ thể trả lời các kích thích của môi trường thông qua hệ thần kinh
B. Phản ứng của cơ thể trả lời các kích thích của môi trường nhờ các chất hóa học
C. Khả năng trả lời kích thích.
D. Khả năng thu nhận kích thích.
2. Mô xương cứng có tác dụng.
A. Làm cho xương lớn lên về bề ngang. B. Sinh hồng cầu.
C. Làm cho xương lớn lên về bề dài. D. Làm xương bền chắc.
3. Để chống cong vẹo cột sống, cần phải làm gì?
A. Mang vác về một bên liên tục.
B. Khi ngồi phải ngay ngắn, không nghiêng vẹo
C. Mang vác quá sức chịu đựng của cơ thể. D. Cả A, B và C.
4. Chất khoáng có chức năng.
A. Làm cho xương bền chắc.
B. Làm cho xương có tính mềm dẻo.
C. Làm cho xương tăng trưởng.
D. Cả A và B.
5. Khi gặp người tai nạn gãy xương ta phải.
A. Nắn lại chỗ xương bị gãy, dùng nẹp cố định.
B. Đặt nạn nhân nằm ngay tại chỗ, dùng nẹp, gạc sơ cứu.
C. Dùng nẹp và gạc tạm thời sơ cứu, để nạn nhân nằm thẳng chở ngay đến bệnh viện.
6. Xương dài nhất trong cơ thể người là.
A. Xương sống. B. Xương đùi. C. Xương cánh tay. D. Xương sườn
7. Các tơ máu được hình thành từ yếu tố nào?
A. Hồng cầu. B. Prôtêin trong huyết thanh.
C. Bạch cầu và tiểu cầu. D. Cả A và B.
8. Thế nào là hiện tượng thực bào?
A. Các bạch cầu bao vây, vô hiệu hóa vi khuẩn.
B. Các bạch cầu tiết Enzim phân giải vi khuẩn.
C. Các bạch cầu hình thành chân giả bắt nuốt và tiêu hóa vi khuẩn.
D. Cả A và C.
9. Cung phản xạ có đặc điểm.
A. Là đường dẫn truyền xung thần kinh từ cơ quan thụ cảm đến trung ương thần kinh.
B. Là đường dẫn truyền xung thần kinh từ cơ quan phản ứng đến trung ương thần kinh để có phản ứng trả lời.
C. Là đường dẫn truyền xung thần kinh từ cơ quan thụ cảm qua trung ương thần kinh đến cơ quan phản ứng.
D. Cả A và B.
10. Tế bào động vật không có
A. Thành tế bào. B. Ti thể. C. Trung thể. D. Lưới nội chất
11. Sụn đầu xương có tác dụng.
A. Làm cho xương lớn lên về bề ngang B. Sinh hồng cầu.
C. Giảm ma sát D. Chịu áp lực.
12. Tủy đỏ trong xương có tác dụng.
A. Làm cho xương lớn lên về bề dài B. Sinh hồng cầu.
C. Giảm ma sát phía trong xương. D. Chịu áp lực bên trong xương.
13. Xương có tính đàn hồi và rắn chắc là do.
A. Cấu trúc có sự kết hợp giữa chất hữu cơ và muối khoáng
B. Xương có tủy xương và muối khoáng
C. Xương có chất hữu cơ và có màng xương.
D. Xương có mô xương cứng và cấu tạo từ chất hữu cơ
14. Xương to ra về bề ngang là nhờ.
A. Các mô xương cứng phân chia tạo ra những tế bào xương.
B. Các tế bào màng xương phân chia tạo ra những tế bào mới đẩy vào trong và hóa xương.
C. Các mô xương xốp phân chia tạo ra những tế bào xương.
D. Cả A và B.
15. Nan xương có tác dụng 
A. Làm cho xương lớn lên về bề ngang.
B. Sinh hồng cầu.
C. Giảm ma sát.
D. Phân tán lực tác động
16. Kháng nguyên là.
A. Môt loại Prôtêin do tế bào hồng cầu tiết ra.
B. Một loại Prôtêin do bạch cầu tiết ra.
C. Một loại Prôtêin do tế bào tiểu cầu tiết ra.
D. Những phân tử ngoại lại có khả năng kích thích cơ thể tiết ra cac khác thể.
17. Mạch máu trong mỗi vòng tuần hoàn gồm những lọa nào?
A. Động mạch. B. Tĩnh mạch. C. Mao mạch. D. Cả A, B và C.
18. Hồng cầu có đặc điểm.
A. Mầu hồng, hình đĩa lõm hai mặt không, có nhân. B. Trong suốt có nhân.
C. Là các mảnh chất tế bào của tế bào sinh tiểu cầu. D. Là phần lỏng mầu vang nhạt.
19. Mô là.
A. Tập hợp các cấu trúc có cùng chức năng.
B. Tập hợp các cấu trúc trong tế bào có cấu tạo gần giống nhau.
C. Tập hợp các tế bào chuyên hóa,có cấu tạo giống nhau và đảm nhận những chức năng nhất định
D. Tập hợp các tế bào có chức năng bảo vệ.
20. Sự điều khiển các hoạt động của cơ thể được thực hiện nhờ cơ quan nào.
A. Hệ nội tiết. B. Hệ thần kinh. C. Hệ tuần hoàn. D. Cả A và B.
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Đáp án
Kết quả
TRƯỜNG THCS KIỂM TRA SINH HỌC 8 
 XUÂN THẮNG Năm học:2012-2013
Lớp:8A 
	 Họ và tên:..
	 Thời gian: 15’
Điểm
Lời nhận xét của giáo viên
Thi trắc nghiệm: Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất. Mã đề 04
1. Tủy đỏ trong xương có tác dụng.
A. Làm cho xương lớn lên về bề dài B. Sinh hồng cầu.
C. Giảm ma sát phía trong xương. D. Chịu áp lực bên trong xương.
2. Xương có tính đàn hồi và rắn chắc là do.
A. Cấu trúc có sự kết hợp giữa chất hữu cơ và muối khoáng
B. Xương có tủy xương và muối khoáng
C. Xương có chất hữu cơ và có màng xương.
D. Xương có mô xương cứng và cấu tạo từ chất hữu cơ
3. Xương to ra về bề ngang là nhờ.
A. Các mô xương cứng phân chia tạo ra những tế bào xương.
B. Các tế bào màng xương phân chia tạo ra những tế bào mới đẩy vào trong và hóa xương.
C. Các mô xương xốp phân chia tạo ra những tế bào xương.
D. Cả A và B.
4. Nan xương có tác dụng 
A. Làm cho xương lớn lên về bề ngang.
B. Sinh hồng cầu.
C. Giảm ma sát.
D. Phân tán lực tác động
5. Kháng nguyên là.
A. Môt loại Prôtêin do tế bào hồng cầu tiết ra.
B. Một loại Prôtêin do bạch cầu tiết ra.
C. Một loại Prôtêin do tế bào tiểu cầu tiết ra.
D. Những phân tử ngoại lại có khả năng kích thích cơ thể tiết ra cac khác thể.
6. Mạch máu trong mỗi vòng tuần hoàn gồm những lọa nào?
A. Động mạch. B. Tĩnh mạch. C. Mao mạch. D. Cả A, B và C
7. Hồng cầu có đặc điểm.
A. Mầu hồng, hình đĩa lõm hai mặt không, có nhân. B. Trong suốt có nhân.
C. Là các mảnh chất tế bào của tế bào sinh tiểu cầu. D. Là phần lỏng mầu vang nhạt.
8. Mô là.
A. Tập hợp các cấu trúc có cùng chức năng.
B. Tập hợp các cấu trúc trong tế bào có cấu tạo gần giống nhau.
C. Tập hợp các tế bào chuyên hóa,có cấu tạo giống nhau và đảm nhận những chức năng nhất định
D. Tập hợp các tế bào có chức năng bảo vệ.
9. Sự điều khiển các hoạt động của cơ thể được thực hiện nhờ cơ quan nào.
A. Hệ nội tiết. B. Hệ thần kinh. C. Hệ tuần hoàn. D. Cả A và B.
10. Sụn đầu xương có tác dụng.
A. Làm cho xương lớn lên về bề ngang B. Sinh hồng cầu.
C. Giảm ma sát D. Chịu áp lực.
11. Để chống cong vẹo cột sống, cần phải làm gì?
A. Mang vác về một bên liên tục.
B. Khi ngồi phải ngay ngắn, không nghiêng vẹo
C. Mang vác quá sức chịu đựng của cơ thể. D. Cả A, B và C.
12. Chất khoáng có chức năng.
A. Làm cho xương bền chắc.
B. Làm cho xương có tính mềm dẻo.
C. Làm cho xương tăng trưởng.
D. Cả A và B.
13. Khi gặp người tai nạn gãy xương ta phải.
A. Nắn lại chỗ xương bị gãy, dùng nẹp cố định.
B. Đặt nạn nhân nằm ngay tại chỗ, dùng nẹp, gạc sơ cứu.
C. Dùng nẹp và gạc tạm thời sơ cứu, để nạn nhân nằm thẳng chở ngay đến bệnh viện.
14. Xương dài nhất trong cơ thể người là.
A. Xương sống. B. Xương đùi. C. Xương cánh tay. D. Xương sườn
15. Thế nào là hiện tượng thực bào?
A. Các bạch cầu bao vây, vô hiệu hóa vi khuẩn.
B. Các bạch cầu tiết Enzim phân giải vi khuẩn.
C. Các bạch cầu hình thành chân giả bắt nuốt và tiêu hóa vi khuẩn.
D. Cả A và C.
16. Các tơ máu được hình thành từ yếu tố nào?
A. Hồng cầu. B. Prôtêin trong huyết thanh.
C. Bạch cầu và tiểu cầu. D. Cả A và B.
17. Tế bào động vật không có
A. Thành tế bào. B. Ti thể. C. Trung thể. D. Lưới nội chất
18. Cung phản xạ có đặc điểm.
A. Là đường dẫn truyền xung thần kinh từ cơ quan thụ cảm đến trung ương thần kinh.
B. Là đường dẫn truyền xung thần kinh từ cơ quan phản ứng đến trung ương thần kinh để có phản ứng trả lời.
C. Là đường dẫn truyền xung thần kinh từ cơ quan thụ cảm qua trung ương thần kinh đến cơ quan phản ứng.
D. Cả A và B.
19. Phản xạ là
A. Phản ứng của cơ thể trả lời các kích thích của môi trường thông qua hệ thần kinh
B. Phản ứng của cơ thể trả lời các kích thích của môi trường nhờ các chất hóa học
C. Khả năng trả lời kích thích.
D. Khả năng thu nhận kích thích.
20. Mô xương cứng có tác dụng.
A. Làm cho xương lớn lên về bề ngang. B. Sinh hồng cầu.
C. Làm cho xương lớn lên về bề dài. D. Làm xương bền chắc.
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Đáp án
Kết quả

File đính kèm:

  • docde thi(1).doc
Đề thi liên quan