Đề thi chọn học sinh giỏi môn Toán Khối 2 - Đề 3

doc1 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Ngày: 26/05/2021 | Lượt xem: 49 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi chọn học sinh giỏi môn Toán Khối 2 - Đề 3, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi học sinh giỏi lớp 2
Phần I: Trắc nghiệm
Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
1. Số a là số có ba chữ số. Nếu xoá chữ số 3 ở hàng trăm số của số a thì số đó sẽ: 
A. Tăng lên 3 trăm. B. Giảm đi 3 trăm. C. Không thay đổi. 
2. 50cm = ............dm . Số cần điền vào chỗ chấm là? 
A. 5dm B. 500dm C. 50dm 
3. Bình cao 91 xăngtimet. Bình thấp hơn An 2 xăngtimet. Hỏi An cao bao nhiêu xăngtimet?
 A. 93cm B. 92 cm C. 89 cm
4. Từ ba số 4, 7, 8 ta viết được số có ba chữ số có giá trị lớn nhất là?
 A. 478 B. 847 C. 874
 Phần : ứng dụng
1. a, Viết phép cộng có tổng bằng một số hạng?
 b, Viết phép trừ có hiệu bằng số bị trừ?
 c, Viết phép nhân có tích bằng một thừa số?
 d, Viết phép chia có thương bằng số bị chia?
2. Điền tiếp 2 số thích hợp vào chỗ chấm.
 a, 2, 4, 8, 16,......,..........
 b, 2, 4, 6, 10, ......,..........
3. Tìm một số biết rằng nếu cộng thêm 158 vào số đó, ta được số lớn nhất có ba 
chữ số.
4. Hà có nhiều hơn Hoa 18 que tính, Hà cho Hoa 5 que tính. Hỏi bây giờ ai nhiều hơn ai và nhiều hơn bao nhiêu que tính?
5. Cho hình vẽ bên:	A
a, Có bao nhiêu tam giác, kể tên các hình tam 
giác đó?
B, Có bao nhiêu tứ giác, kể tên các hình tứ 	D	H	
giác đó?
	 B M C

File đính kèm:

  • docDe thi HSG toan 2 de 3.doc