Bài kiểm tra 1 tiết - Môn: Sinh học 9 - Đề chẵn

doc6 trang | Chia sẻ: hong20 | Ngày: 13/11/2020 | Lượt xem: 28 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài kiểm tra 1 tiết - Môn: Sinh học 9 - Đề chẵn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 TRƯỜNG THCS HOẰNG PHỤ BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT Đề chẵn
 MÔN : Sinh học 9. Tiết PPCT 52
 Kiểm tra ngày..tháng  năm 2013
 Họ và tên học sinh..Lớp 9
Điểm
Nhận xét của giáo viên
Họ tên và chữ kí người chấm
 Bằng số
Bằng chữ 
Trương Văn Thuật
ĐỀ BÀI
Câu 1: (3 điểm)
a. Ở thế hệ thứ nhất, quần thể của một loài thực vật giao phấn có 100% cơ thể mang kiểu gen Aa. Qua một số thế hệ tự thụ phấn bắt buộc, tỉ lệ kiểu gen Aa trong quần thể chỉ còn 12,5%. 
- Đây là hiện tượng gì? Cho ví dụ.
- Nguyên nhân của hiện tượng trên.
b. Trong nghiên cứu di truyền và trong chọn giống người ta sử dụng phương pháp tự thụ phấn và giao phối cận huyết nhằm mục đích gì? 
Câu 2: (2 điểm)
 a. Nhân tố sinh thái là gì? Kể tên các nhóm nhân tố sinh thái?
 b. Quan hệ giữa các cá thể trong hiện tượng tự tỉa thưa ở thực vật là mối quan hệ gì? Trong điều kiện nào hiện tượng tự tỉa diễn ra mạnh mẽ?
Câu 3: (3 điểm)
Trong các tập hợp sinh vật sau đây:
- Những con gà trống và gà mái nhốt ở một góc chợ.
- Những con mối sống trong một tổ mối ở chân đê.
- Những con ong thợ lấy mật ở một vườn hoa.
- Những con cá sống trong cùng một cái hồ.
a. Đâu là quần thể, đâu là quần xã?
b. Phân biệt quần thể sinh vật và quần xã sinh vật.
Câu 4: (2 điểm)
 	Cho các sinh vật sau: Cỏ, hổ, mèo rừng, sâu ăn lá, dê, thỏ, chim, vi sinh vật.
 	Hãy vẽ sơ đồ lưới thức ăn? Xác định mắt xích chung?
 BÀI LÀM
.
TRƯỜNG THCS HOẰNG PHỤ BÀI KIỂM TRA 1 TIẾT Đề lẻ
 MÔN : Sinh học 9. Tiết PPCT 52
 Kiểm tra ngày..tháng  năm 2013
 Họ và tên học sinh..Lớp 9
Điểm
Nhận xét của giáo viên
Họ tên và chữ kí người chấm
Bằng số
Bằng chữ 
Trương Văn Thuật
ĐỀ BÀI
Câu 1: ( 3 điểm)
 a. Ưu thế lai là gì? Giả sử cá thể 1 có kiểu gen AabbCC; cá thể 2 có kiểu gen aaBBcc; cá thể 3 có kiểu gen AaBbCc. Cá thể nào biểu hiện ưu thế lai rõ nhất? Tại sao?
 b. Giải thích vì sao không dùng cơ thể con lai F1 để nhân giống? Muốn duy trì ưu thế lai người ta dùng phương pháp gì?
Câu 2: ( 2 điểm)
 	a. Môi trường sống của sinh vật là gì? Kể tên các loại môi trường?
 	b. Hệ quả của các mối quan hệ cùng loài?
Câu 3: ( 3 điểm)
Trong các tập hợp sinh vật sau đây:
- Những con chim trong vườn bách thú.
- Những con chó sói sống trong cùng một khu rừng.
- Những con ong thợ lấy mật ở một vườn hoa.
- Những cây cỏ trên cánh đồng cỏ.
a. Đâu là quần thể, đâu là quần xã?
b. Phân biệt quần thể sinh vật và quần xã sinh vật.
Câu 4: ( 2 điểm)
 	Cho các sinh vật sau: Cỏ, thỏ, dê, gà, hổ, cáo, mèo rừng, vi sinh vật.
 	 Hãy vẽ sơ đồ lưới thức ăn? Xác định mắt xích chung?
BÀI LÀM
.................
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU CHẤM SINH 9 TIẾT 52 
Đề chẵn
Môn: Sinh học lớp 9
Câu
Hướng dẫn trả lời
Điểm
Câu 1
(3 điểm)
a - Đây là hiện tượng thóa hóa giống.
- Lấy VD đúng.
- Qua các thế hệ tự thụ phấn, tỉ lệ KG dị hợp giảm dần, tỉ lệ KG đồng hợp tăng dần, khi đó các gen lặn (thường gây hại) có cơ hội biểu hiện thành kiểu hình.
b - Trong nghiên cứu di truyền, sử dụng phương pháp tự thụ phấn và giao phối cận huyết nhằm mục đích tạo dòng thuần.
 - Trong chọn giống sử dụng phương pháp tự thụ phấn và giao phối cận huyết nhằm mục đích duy trì, củng cố tính trạng mong muốn; phát hiện và loại bỏ ra khỏi quần thể kiểu gen xấu
0,5 
0,5 
1,0
0,5
0,5
Câu 2
(2 điểm)
a - Khái niệm nhân tố sinh thái.
- Các nhóm nhân tố sinh thái:
b - Quan hệ giữa các cá thể trong hiện tượng tự tỉa ở thực vật là mối quan hệ cạnh tranh cùng loài.
- Hiện tượng tự tỉa ở thực vật xuất hiện mạnh mẽ khi mật độ cây cùng loài cao 
0,5 
0,5 
0,5 
0,5
Câu 3
(3 điểm)
a - Quần thể: những con mối sống ở chân đê. 
- Quần xã: những con cá sống trong cùng một cái hồ.
b. Phân biệt
Dấu hiệu
Quần thể
Quần xã
Điểm
Khái niệm
..
1,0
- Đơn vị cấu trúc
- Mối quan hệ chủ yếu
- Cá thể
- Sinh sản, di truyền
- Quần thể
- Dinh dưỡng, nơi ở
0,5
0,5
0,5
0,5
2,0
Câu 4
(2 điểm)
- Vẽ đúng sơ đồ lưới thức ăn
 Dê Hổ
Cỏ Thỏ Mèo rừng Vi sinh vật
 Sâu Chim
- Mắt xích chung: Hổ
1,5
0,5 
Chú ý: Học sinh có thể làm bài theo nhiều cách nhưng phải đúng bản chất sinh học vẫn được tối đa điểm
Đề lẻ
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU CHẤM TIẾT 52 SINH 9
Môn: Sinh học lớp 9
Câu
Hướng dẫn trả lời
Điểm
Câu 1
(3 điểm)
a - Khái niệm
- Cá thể 3 (AaBbCc) biểu hiện ưu thế lai rõ nhất vì: Kiểu gen ở trạng thái dị hợp, các gen lặn (thường có hại) không có cơ hội biểu hiện.
b - Không dùng cơ thể lai F1 làm giống vì ở thế hệ sau sẽ xuất hiện trạng thái đồng hợp về các gen lặn (thường có hại), ưu thế lai giảm dần
- Muốn duy trì ưu thế lai người ta dùng phương pháp nhân giống vô tính
0,5
1,0
1,0
0,5
Câu 2
(2 điểm)
a - Môi trường là nơi sống của sinh vật: Bao gồm tất cả các yếu tố bao quanh, tác động trực tiếp hoặc gián tiếp lên sinh trưởng, phát triển và sinh sản của sinh vật.
- Các loại môi trường:
b - Quan hệ hỗ trợ giúp chúng được bảo vệ tốt hơn, tìm kiếm được nhiều thức ăn hơn, sinh sản tốt hơn. 
- Quan hệ cạnh tranh dẫn tới hiện tượng di cư của một bộ phận cá thể đi nơi khác (ở động vật), sự tự tỉa thưa ở thực vật
0,5
0,5
0,5
0,5
Câu 3
(3 điểm)
a - Quần thể: những con chó sói sống trong một khu rừng.
- Quần xã: những cây cỏ trên cánh đồng cỏ.
 b. Phân biệt
Dấu hiệu
Quần thể
Quần xã
Điểm
Khái niệm
..
1,0
- Đơn vị cấu trúc
- Mối quan hệ chủ yếu
- Cá thể
- Sinh sản, di truyền
- Quần thể
- Dinh dưỡng, nơi ở
0,5
0,5
0,5
0,5
2,0
Câu 4
( 2 điểm)
- Vẽ đúng sơ đồ lưới thức ăn
 Dê Hổ
Cỏ Thỏ Mèo rừng Vi sinh vật
 Gà Cáo
- Mắt xích chung: Hổ, mèo rừng, cáo
1,5
0,5 
Chú ý: Học sinh có thể làm bài theo nhiều cách nhưng phải đúng bản chất sinh học vẫn được tối đa điểm

File đính kèm:

  • docDE KT1 TIET SITIEETSKIF II.doc
Đề thi liên quan