Đề kiểm tra học ki II - Môn: Sinh học 8 - Trường PTCS Lê Đình Chinh

doc3 trang | Chia sẻ: hong20 | Lượt xem: 532 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra học ki II - Môn: Sinh học 8 - Trường PTCS Lê Đình Chinh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phòng GD – ĐT huyện Lăk 	 	Họ và Tên:.
Trường PTCS Lê Đình Chinh.	 Lớp: 8A
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KI II NĂM HỌC 2011 – 2012
Môn: Sinh Học 8
(Thời gian: 45 phút)
Điểm
Lời phê
A. Trắc nghiệm khách quan: ( 3 điểm)
Câu 1: Bệnh loãng xương ở người lớn do thiếu?
A. Vitamin D	B. Vitamin C	
C. Muối khoáng Sắt	D. Muối khoáng Kali
Câu 2. Bộ phận quan trọng nhất của cơ quan bài tiết nước tiểu là:
A. Thận B. Ống đái C. Bóng đái 	D. Ống dẫn nước tiểu
Câu 3. Khả năng nào dưới đây chỉ có ở người mà không có ở động vật ?
	A. Phản xạ có điều kiện. B. Tư duy và trừu tượng.
	C. Phản xạ không điều kiện.	D. Trao đổi thông tin, kinh nghiệm
Câu 4. Tuyến giáp tiết hoocmon có tên :
A. Testosteron	B. Tiroxin	C. Insulin	D. Glucagon
Câu 5. Em hãy chọn những từ ngữ sau đây để điền vào chỗ trống cho thích hợp: ( Bài tiết, Nơ ron, cận thị, Tuyền tụy). (1 điểm)
	1. .. là một tuyến pha.
	2. .. là tật mà mắt có khả năng nhìn gần.
	3. .. là đơn vị cấu tạo nên hệ thần kinh
	4. .. là một hoạt động của cơ thể thải các chất cặn bã ra ngoài.
B. Tự luận. ( 7 điểm)
Câu 1: Phản xạ không điều kiện là gì? Có điều kiện là gì? Cho ví dụ từng loại. (3 điểm)
Câu 2 (2 điểm) 
Kể tên các Hoocmon tuyến tụy và nêu vai trò của chúng? 
Vì sao tuyến tụy gọi là tuyến pha ? 
Câu 3: Tại sao nói dây thần kinh tủy là dây pha. (2 điểm)
BÀI LÀM
ĐÁP ÁN HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN SINH HỌC 8.
HỌC KI II NĂM HỌC 2011 - 2012
A.Trắc nghiệm. ( 3 điểm)
Câu
1
2
3
4
Đáp án
B
A
B
B
Câu 5:Học sinh điền đúng mỗi từ ghi 0,25 điểm, 4 từ thành 1 điểm.
	1. Tuyến tụy	2. Cận thị
	3. Nơ ron	4. Bài tiết
B. Tự luận. ( 7 điểm)
Câu 1: Ghi đúng khái niệm phản xạ không điều kiện ghi 1 điểm, phản xạ có điều kiện ghi 1 điểm, lấy được ví dụ mỗi phản xạ 0,5 điểm (2 ví dụ thành 1 điểm).
	* Phản xạ không điều kiện: Là phản xạ sinh ra đã có không cần phải học tập
	* Phản xạ có điều kiện: Là phản xạ được hình thành trong đời sống cá thể, là kết quả của quá trình học tập và rèn luyện.
	* Ví dụ: 	- PXCĐK: Tay chạm vào vật nóng rụt tay lại.
	- PXKĐK: Đi nắng mặt đỏ gây mồ hôi vãi ra
Câu 2: Mỗi ý đúng được 0.5 điểm.
- Hoocmon tuyến tụy
+ Tế bào a: Tiết glucagôn. (0.5đ)
+ Tế bào b: Tiết insulin (0.5đ)
- Vai trò của các Hoóc môn: điều hoà lượng đường huyết luôn ổn định (0,12%)-> đảm bảo hoạt động sinh lý của cơ thể diễn ra bình thường. (0.5đ)
- Tuyến tụy là tuyến pha vì vừa làm chức năng nội tiết vừa làm chức năng ngoại tiết.(0.5đ)
Câu 3: Học sinh ghi đúng ghi 2 điểm.
	Dây thần kinh tủy là dây pha vì dây thần kinh tủy bao gồm các sự cảm giác và sự vận động được liên hệ với tủy sống qua rễ sau và rễ trước.
.
Duyệt của TTCM	 Người ra đề
Nguyễn Thanh Hùng 	Y Minh Đăk Căt

File đính kèm:

  • docsinh8ki22012.doc
Đề thi liên quan