Kiểm tra học kỳ 1 - Năm học 2007 - 2008 môn : ngữ văn 7 thời gian làm bài : 90 phút

doc2 trang | Chia sẻ: haohao | Lượt xem: 1041 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm tra học kỳ 1 - Năm học 2007 - 2008 môn : ngữ văn 7 thời gian làm bài : 90 phút, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD& ĐT KRÔNG BUK 	 KIỂM TRA HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2007 - 2008
THCS PHAN BỘI CHÂU	 	 Môn : NGỮ VĂN 7 
	 	 Thời gian làm bài : 90 Phút
 

I/ TRẮC NGHIỆM ( 3 điểm) 
	Khoanh tròn đáp án đúng nhất trong các câu sau:
Phần 1: Tìm hiểu bài thơ " Sông núi nước Nam" của Lý Thường Kiệt
Câu 1: ( 0.5 điểm) Bài thơ "Sông núi nước Nam" thường được gọi là:
	A/ Hồi kèn xung trận.
	B/ Khúc ca khải hoàn.
	C/ Ang thiên cổ hùng văn.
	D/ Bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên.
Câu 2: ( 0.5 điểm) Bài thơ được làm theo thể thơ nào?
	A/ Thất ngôn bát cú. 	
	B/ Ngũ ngôn bát cú.
	C/ Thất ngôn tứ tuyệt.
	D/ Ngũ ngôn tứ tuyệt.
Câu 3: ( 0.5 điểm) Bài thơ được ra đời trong hoàn cảnh nào?
A/ Ngô Quyền đánh quân Nam Hán trên sông Bạch đằng.
B/ Lý Thường Kiệt chống quân Tống trên sông Như Nguyệt.
C/ Trần Quang Khải chống quân Nguyên ở bến chương Dương.
D/ Quang Trung đại phá quân Thanh.
Câu 4: ( 0.5 điểm) Bài thơ đã nêu bật nội dung gì?
A/ Nước Nam là nước có chủ quyền và không k? thù nào được xâm phạm.
B/ Nước Nam là một nước văn hiến.
C/ Nước Nam có nhiều anh hùng sẽ đánh tan giặc ngoại xâm
D/ Nước Nam rộng lớn và hùng mạnh.
Câu 5: ( 0.5 điểm) Tình cảm của tác giả thể hiện trong bài thơ là gì?
A/ Tự hào về chủ quyền dân tộc.
B/ Khẳng định quyết tâm chiến đấu chống xâm lăng.
C/ Tin tưởng ở tương lai tươi sáng.
D/ Gồm hai ý ( A, B)
Phần 2:
Câu 6: ( 0.5 điểm) Tìm từ đồng âm với danh từ cổ?
A/ Cổ chân.	B/ Cổ tích.	C/ Cổ chày.	D/ Cổ chai.

II/ TỰ LUẬN: ( 7 điểm)

 	Qua hai bài thơ " Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh" và "Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê". Hãy viết bài văn phát biểu cảm nghĩ về quê hương của mình.ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM VAN 7 - NAM H?C 2007-2008

I/ TRẮC NGHIỆM 
( 3 điểm) mỗi câu 0.5 điểm
Phần 1
Câu 1: 	D
Câu 2: 	C
Câu 3: 	B
Câu 4: 	A
Câu 5: 	D
Phần 2:
Câu 6: 	B

II/ TỰ LUẬN: ( 7 điểm)
* Biểu điểm
Biết làm bài văn phát biểu cảm nghĩ. Trình bày được những cảm xúc của bản thân về tình cảm quê hương qua hai bài thơ, Làm rõ được vẻ đẹp về nội dung và nghệ thuật của mỗi bài thơ trong sự thể hiện tình cảm quê hương.
Diễn đạt có cảm xúc.
	+ Viết đúng kiểu bài: 	( 02 điểm)
	+ Bảo đảm yêu cầu về nội dung 	( 03 điểm)
	+ Bố cục 3 phần rõ ràng 	( 01 điểm)
	+ Diễn đạt mạch lạc, chính tả, viết chữ sạch đẹp ( 01 điểm)

* Dàn bài
Mở bài: 	- Giới thiệu hoàn cảnh đọc bài thơ.
-	Cảm nghĩ chung
Thân bài: 	
-	Từ hai bài thơ trên nêu được cảm nghĩ về quê hương mình.
-	Về đêm trăng ở quê.
-	Lâu ngày em mới về thăm quê.
-	Những thay đổi ở quê hương
-	Tình cảm con người đối với quê hương đi xa trở về.
-	Cảm xúc khi nghĩ đến quê hương.
Kết bài:	
-	Suy nghĩ của em về quê hương và ý thức xây dựng bảo vệ quê hương.


File đính kèm:

  • doc0708_NguVan7_hk1_PBC.doc
Đề thi liên quan