Kiểm tra học kì II môn : hoá - Khối : 8

doc3 trang | Chia sẻ: bobo00 | Lượt xem: 1008 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm tra học kì II môn : hoá - Khối : 8, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KIỂM TRA HỌC KÌ II 
MÔN : HOÁ - KHỐI : 8
Trường : THCS Lý Thường Kiệt
Người ra đề : Trịnh Thị Một
I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM : ( Một câu 0.5 điểm )
 Hãy khoanh tròn chữ cái đứng ở đầu câu đúng nhất
Câu 1: Chất dùng để điều chế Hidro trong phòng thí nghiệm là:
A	KClO3	B	KMnO4	
C	Không khí	D	HCl	
Câu 2 : Khí làm đục nước vôi trong là :
	A	Khí cacbonic	B	Khí Hidroclorua
	C	Khí Hidro	D	Khí Oxi
Câu 3 : 
	A	Chất nhường Oxi cho chất khác là chất khử.
	B	Chất chiếm Oxi của chất khác là chất Oxi hóa
	C	Chất nhường Oxi cho chất khác là chất Oxi hóa
	D	Phản ứng Oxi hoá khử là PƯHH trong đó có xảy ra sự Oxi hoá
Câu 4 : Khử Oxit sắt từ bằng Hidro ở nhiệt độ cao thu được 16,8 gam sắt. Khối lượng Oxit sắt tử cần dùng là :
	A	42 gam	B	2,32 gam
	C	23,2 gam	D	232 gam
Câu 5 : Chất khí nhẹ nhất trong các chất khí là :
	A	Oxi	B	Cacbonic
	C	Sunfurơ	D	Hidro
Câu 6 : Cho một luồng không khí khô đi qua bột đồng nung nóng. Khí thu đuợc sau phản ứng là :
	A	Cacbondioxit	B	Nitơ
	C	Oxi	D	Hoi nước
Câu 7 : Hoà tan 10 gam muối ăn vào 40 gam nước.Nồng độ dung dịch là :
	A	15 %	B	12 %
	C	20 %	D	25 %
Câu 8 : Nung nóng đá vôi thu được vôi sống và khí cacbondioxit là :
	A	Phản ứng hoá hợp
	B	Phản ứng phân huỷ
	C	Phản ứng oxi hoá khử
	D	Phản ứng thế
Câu 9 : Khí có tỉ khối so với Hidro là 32 
	A	Oxi	B	Sunfurơ
	C	Metan	D	Butan
Câu 10 : Tính chất vật lý nào không phải là của Hidro
	A	Chất khí 	B	Ít tan trong nước 
	C	Nhẹ hơn không khí 	D	Có màu vàng 
Câu 11: Chất làm quì tím chuyển sang màu đỏ là :
	A	Dung dịch Axit	B	Dung dịch Bazơ
	C	Dung dịch muối	D	Nước
Câu 12 : Khí cho Natri vào nước chất khí thoát ra là :
	A	Khí Oxi	B	Khí cacbonic
	C	Khí Hidro	D	Khí Metan
II/ PHẦN TỰ LUẬN :
Câu 1: Trình bày tính chất hóa học của Hdro. Viết phương trình phản ứng minh hoạ.	
Câu 2 : Cho m gam sắt (III) Oxit tác dụng với Hidro ở nhiệt độ cao tạo thành 8,4 gam sắt.
Viết PTHH xảy ra
Tính m ?
Tính thể tích Hidro ở ( ĐKTC ) đã dùng 
( Cho Fe = 56, H = 1, O = 16 )
 ĐÁP ÁN MÔN HOÁ HỌC 8
I/ PHẦN TRẮC NGHIỆM : ( 6 Đ) Mỗi câu 0.5 điểm
D	7. C
A	8. B
C	9. B
C	10. D
D	11. A
6. B	12. C
II/ PHẦN TỰ LUẬN:
Câu 1: 1.5 đ
Nêu được mỗi tính chất được 0.25 đ
Viết đúng mỗi phản ứng 0.5 đ
Câu 2: 2.5 đ
Viết đúng phương trình hoá học 0.5 đ
Tính đúng khối lượng Fe2O3 1đ
Tính đúng thể tích Hidro đã dùng ( ĐKTC ) 1đ

File đính kèm:

  • docho-8-ltk.doc