Kiểm tra: Đại số 45 phút lớp 9

doc1 trang | Chia sẻ: huu1989 | Lượt xem: 1193 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm tra: Đại số 45 phút lớp 9, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Họ và tên : Ngày : / 04 / 2008 
Lớp 9 :  Kiểm tra : Đại số 45 phút
 Điểm
 Lời phê của cô giáo
Đề bài
Câu 1 (1đ). Cho hàm số y = . Kết luận nào sau đây là đúng?
A. Hàm số trên luôn nghịch biến.	B. Hàm số trên luôn đồng biến.
C.Giá trị của hàm số bao giờ cũng âm.D. Hàm số trên nghịch biến khi 
 x > 0 và đồng biến khi x < 0
Câu 2. (2đ) Tính nhẩm nghiệm của các phương trình sau:
 a) 2001x2 - 4x - 2005 = 0	 b,2
 c) 2x2 - 5x+1 = 0
Câu 3 (3đ): (m+3) x2 - mx + m =	0. Tìm m để phương trình:
 a, Có hai nghiệm phân biệt 
 b, Có nghiệm kép , tìm nghiệm kép đó
Câu 4 (3đ) Cho phương trình: 
 4x2 +2x- 5 = 0.Gọi x1,x2,là hai nghiệm của phương trình.Không giảI phương trình,hãy tính
 a, x1+ x2 b, x1. x2 c, x12+ x22, d. 
 Bài làm
..

File đính kèm:

  • docKiem tra Dai so 1 tiet.doc
Đề thi liên quan