Đề kiểm tra học kì II môn Toán 9

doc2 trang | Chia sẻ: huu1989 | Lượt xem: 886 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra học kì II môn Toán 9, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ KIỂ TRA HỌC KÌ IINĂM HỌC 2007-2008
MÔN :Tóan 9
Thời gian :120phút (không kể phát đề)
I-Trắc nghiệm khách quan(30phút-3đ)
1cặp số nào sau đây là nghiệm của hệ phương trình: x +2y =1
 y=
 A(0; ) B(0; ) C(2; ) D(0;1)
2Điểm thuộc đồ thị hàm số y =-x2có tọa độ là:
A(3;6) B(-1;) C(-2; ) D(-3;-6)
3.Một nghiệm của phương trình -3x2 + 2x +5 =0 là: 
A.8 B.- C. D. 
4.Tích hai nghiệm của phương trình :- x2 +7x + 8 =0là:
A.8 B.-8 C.7 D.-7
5.Tổng hai nghiệm của phương trình : - 3x2 -4x +9 =0.
A.-3 B.3 c.- D.
Hai số có tổng là 15 và có tích là – 107 là nghiệm của phương trình:
A.x2 +15x – 107 =0 B.x2 +15x + 107 =0
B.x2 -15x – 107 =0 D.x2 -15x + 107 =0
7. Cho hàm số y =f(x)= x2 phát biểu nào sau đây là sai:
A-Hàm số xác định với mọi x và có hệ số góc là a= 
B.Hàm số đồng biến khi x 0.
C.f(0)=0;f(5)=5;f(-5)=5;f(-a)=f(a)
D.Nếu f(x)=0thì x=0 nếu f(x)=1 thì x= +;x=-
8.Biệt thức ∆ của phương trình bật :2x2 –(K-1)x -3+K =0
A.K2+6K-23 B.K2 6K-25
C.(K-5)2 D.(K+5)2 
9.Trong hình bên AB là đường kính ,góc ACD=700 số đo x của góc BAD là:
 a.200 b.300 C
c.350 d.400 
 700 B
 	 x 	D
 A 
10.Trong hình bên :N là điểm chính giữa của cung NQ góc MON=700 số đo x của cung PQ là : N
a.1200 b.1350 M P
c1500 d.1400	 	 
 Q x 
11.Trong hình (1)độ dài AH bằng: A
a.6,5 b.5
c4,5 d.6
12.Trong hình (1)độ dài cạnh AC là:
a.13 b. c. 2 d. 3 B 4 H 9 C
PHẦN II: TỰ LỤÂN (7đ) (90PHÚT)
Bài1(3.5đ)
Cho phương trình x2 -2(m+1)x+(2m-4)=0(1)
1)giải phương trình (1)khi m=2.
2)chưng minh rằng với mọi m thì phương trình (1) luôn có hai nghiệm phân biệt .
3)Gọi x1,x2 là hai nghiệm của (1).Tính A=x21 +x22 theo m.
 Bài 2:Cho đường tròn (O)đường kính AB =2R.Gọi (d) là tiếp tuyến của (O) tại A .Góc xAy =900 thay đổi sau cho Bx cắt (d) và (O)lần lượt tại M,P ;By cắt (d) và (O)tại N,Q.
1)chứng minh: a)Tứ giác APBQ là hình chữ nhật.
b)Tứ giác MPQN nội tiếp.
2) Khi tứ giác APBQ là hình vuông .Tính diện tích tam giác MBN theo R.
3)Tìm giá trị nhỏ nhất của độ dài đọan thẳng MN theo R.
(Hình vẽ 0,25 đ). 

File đính kèm:

  • docDE THI TOAN 9 HKI.doc
Đề thi liên quan