Kiểm tra cuối học kì II môn: Toán - Lớp 4 năm học 2011 - 2012

doc3 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Lượt xem: 1064 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm tra cuối học kì II môn: Toán - Lớp 4 năm học 2011 - 2012, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II 
 	Môn : Toán - Lớp 4.	Năm học : 2011-2012
Thời gian làm bài : 40 phút 
Câu 1: (2 điểm) Khoanh vào câu trả lời đúng:
1. Phân số nào sau đây là phân số tối giản?
 A. 	B. 	C. 
 2. Trong các phân số sau: ; ; . Phân số nào bằng ?
 A. 	B. 	C. 
3. Phân số chỉ phần ngôi sao đã tô màu trong hình bên là: 
 A. 	B. 	C. 	
4. Hình nào là hình thoi?
A. 	B.	C.
Câu 2: (2 điểm) Tính:
 a) - =	
 b) =	
 c) =	
 d) 2 =	
Câu 3: ( 2,5 điểm)
a. Tìm x :
a) x : = 6	b) x - = 	
 b. Xếp các phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: ; ; ; .
............................................................................................................................................
Câu 4: ( 1 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
 a. 5 tạ = .........yến	 	b. 3 tấn 25kg = ........kg	 
c. 4 phút = .........giây	 	d. giờ = ...... phút.
Câu 5: ( 2,5 điểm) Hai kho chứa 1350 tấn thóc. Tìm số thóc của mỗi kho, biết rằng số thóc của kho thứ nhất bằng số thóc ở kho thứ hai.
----------------//----------------
HƯỚNG DẪN GHI ĐIỂM MÔN TOÁN - LỚP 4
CUỐI KÌ II - Năm học: 2010 - 2011.
Câu 1: 2 điểm
Học sinh khoanh đúng mỗi câu ghi 0,5 điểm.
Đáp án: 1B	; 2A	; 3B	; 4C.
Câu 2: 2 điểm.
Học sinh thực hiện tính đúng mỗi phép tính ghi 0,5 điểm.
Câu 3: 2,5 điểm.
Câu a: 1,5 điểm
Học sinh tìm đúng mỗi câu ghi 0,75 điểm.
Câu b: 1 điểm.
- Học sinh xếp đúng thứ tự các phân số ghi 1 điểm.
Câu 4: 1 điểm
Điền đúng mỗi đơn vị đo ghi 0,25 điểm
Câu 5: 2,5 điểm
Tìm được tổng số phần bằng nhau ghi 0,5 điểm
Tìm được số thóc ở kho thứ nhất ghi 0,75 điểm
Tìm được số thóc ở kho thứ hai ghi 0,75 điểm
Đúng đáp số ghi 0,5 điểm
---------//--------

File đính kèm:

  • docTHI HK2(1).doc