Đề và đáp dự thi học kì I Toán Lớp 5 - Nguyễn Thị Thu Hiền

doc4 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Lượt xem: 240 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề và đáp dự thi học kì I Toán Lớp 5 - Nguyễn Thị Thu Hiền, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO LÂM ĐỒNG
PHÒNG GIÁO DỤC THỊ XÃ BẢO LỘC
e&f
ĐỀ KIỂM TRA DỰ THI
Môn : Toán - Học kì 1
Lớp : 5
Họ và tên : Nguyễn Thị Thu Hiền
Đơn vị dự thi : Trường Tiểu học Tô Vĩnh Diện
Đợt 4
Năm học : 2008-2009
ĐỀ KIỂM TRA DỰ THI
HỌC KÌ 1 –NĂM HỌC 2008-2009
MÔN : TOÁN
LỚP : 5
PHẦN I: TRẮC NGHIỆM
 Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng 
Câu 1 : Năm nhuận có số ngày là:
A. 365 ngày B. 366 ngày C. 367 ngày 
Câu 2.Hình trụ có : 
	A. Các mặt là hình vuông.
B. Hai mặt đáy và hai mặt xung quanh.
C. Hai mặt đáy là hình tròn và một mặt xunh quanh.
Câu 3.Viết 625 % dưới dạng số thập phân là:
A. 0,625 B. 6,25 C. 62,5 
Câu 4. Các số đo sau được viết dưới dạng số thập phân là :
	A. 1 m 23 cm = 10,23 m..
B. 1 tấn 4 kg = 10,04 tấn
C. 102 cm2 = 1,02 dm2.
Câu 5.Hình tròn có bán kính r,diện tích Scủa hình tròn là:
	A. S = (r + r ) x 3,14 
B. S = r x r x 3,14
C. S = r x 3,14
Câu 6. Hình thang có độ dài đường cao là 3 cm và độ dài hai đáy lần lượt là 4,5 cm và 5,5 cm. Diện tích của hình thang đó là:
A. 10 cm2	 B. 30 cm2	 C. 15 cm2
Câu 7.Tỷ số phần trăm của 20 và 50 là:
A. 40 %	 B. 30 %	 C. 50 %
Câu 8. Giá trị chữ số 5 trong số thập phân 76,543 là
A. 5 	 B. 	 C. 	
Câu 9. Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 5 cm,chiều rộng 4 cm ,chiều cao 9 cm. Thể tích hình hộp chữ nhật dó là: 
A. 81 cm 2	 B. 180 cm2	 C. 180 cm3
Câu 10.Một ô tô đi được quãng đường 172,5 km hết 5 giờ. Vận tốc của ô tô đó là :
A. 3,45 km/giờ	 B. 34,5 km/giờ C. 345 km/giờ
PHẦN 2: TỰ LUẬN
Câu 1. Tìm X biết :
 20 - X : 4,7 = 17,8 
Câu 2. Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 250 m, chiều rộng bằng chiều dài .
Tính diện tích thửa ruộng đó?
Người ta trồng lúa trên thửa ruộng đó,trung bình cứ 100 m2 thu được 60 kg thóc. Tính số thóc thu được ?
Câu 3. Mua 15 quyển sách hết 135 000 đồng. Hỏi mua 45 quyển sách như thế hết bao nhiêu tiền?
-------------------------oOo-----------------------------
ĐỀ KIỂM TRA DỰ THI
HỌC KÌ 1 –NĂM HỌC 2008-2009
MÔN : TOÁN
LỚP : 5
ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM
I . PHẦN 1 : TRẮC NGHIỆM ( 5 điểm) - Khoanh tròn đúng mỗi câu đạt 0,5 điểm. 
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Ý đúng
B
C
B
A
B
C
A
B
C
B
II . PHẦN 2: TỰ LUẬN ( 5 điểm)
Câu 1. 1 điểm. 
 20 - X : 4,7 = 17,8 
	X : 4,7 = 20 - 17,8 (0,25 điểm)
	X : 4,7 = 2,2 (0,25 điểm)
	X = 2,2 x 4,7 (0,25 điểm)
	X = 10,34 (0,25 điểm)
Câu 2. 3 điểm	 Bài giải
Chiều rộng của thửa ruộng là;
 250 x = 100 (m) (1điểm)
Diện tích của thửa ruộng là:
 250 x 100 = 25000 ( m2) (1điểm)
Số thóc thu được trên thửa ruộng đó là:
 25000 : 100 x 60 = 15000 ( kg) (1điểm)
 Đáp số : a. 25000 m2
 b. 15000 kg
Câu 3. 1 điểm Bài giải
 Mua 1 quyển sách hết số tiền là : ( 0,5 điểm )
135 000 : 15 = 9 000 ( đồng )
 Mua 45 quyển sách hết số tiền là : ( 0,5 điểm )
9 000 x 45 = 405 000 ( đồng )
ĐS : 405 000 đồng
-------------------------oOo-----------------------------

File đính kèm:

  • docThu Hien Toan 5.doc