Đề trắc nghiệm kiểm tra học kì I Lịch sử Lớp 5

doc4 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Lượt xem: 206 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề trắc nghiệm kiểm tra học kì I Lịch sử Lớp 5, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề kiểm tra trắc nghiệm HK1
Môn: Lịch sử
Thời gian: 
Câu 1: Sau khi Cách mạng tháng Tám thành công, nước ta đứng trước những khó khăn nào? (Đánh dấu ỷ vào ô vuông câu trả lời đúng).
ă a. Các nước đế quốc và các thế lực phản động cấu kết với nhau bao vây và 
 chống phá cách mạng.
ă b. Lũ lụt và hạn hán làm cho nông nghiệp đình đốn, một nửa số ruộng 
 không thể cày cấy được. Nạn đói cuối năm 1944- đầu năm 1945 đã 
 cướp đi sinh mạng của hơn hai triệu người.
ă c. Hơn 90% đồng bào ta không biết chữ.
ă d. Cả ba câu trên đều đúng.
Câu 2: Bác Hồ gọi “đói”, “dốt” và “ngoại xâm” là: 
ă a. Thảm hoạ.
ă b. Kẻ thù.
ă c. Giặc.
Câu 3: Chính phủ ta đã làm gì để chống giặc ngoại xâm và nội phản?
ă a. Dùng những biện pháp ngoại giao khôn khéo với quân Tưởng và quân 
 Pháp để tranh thủ thời gian hoà hoãn, tăng cường lực lượng chuẩn bị 
 kháng chiến lâu dài.
ă b. Phát động ngay cuộc chiến tranh chống ngoại xâm trong cả nước.
ă c. Cả hai câu trên đều đúng.
Câu 4: Tại sao Trung ương Đảng và Chính phủ quyết định phát động toàn quốc kháng chiến? (Đánh dấu ỷ vào ô vuông câu trả lời đúng)
ă a. Vì quân Pháp đánh chiếm Sài Gòn.
ă b. Vì quân Pháp đánh chiếm Hà Nội.
ă c. Vì quân Pháp ngày càng lấn tới, quyết tâm muốn cướp nước ta lần nữa.
Câu 5: Em hãy dùng mũi tên để nối thời gian của cột A với sự kiện xảy ra ở cột B sao cho chính xác.
Thời gian (A)
Sự kiện (B)
18-12-1946
- Đài tiếng nói Việt Nam phát đi lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đêm 18 rạng sáng 
19-12-1946
- Trung ương Đảng và Chính phủ họp, quyết định phát động toàn quốc kháng chiến.
20-12-1946
- Thực dân Pháp gửi tối hậu thư buộc Chính phủ ta giải tán lực lượng tự vệ, giao quyền kiểm soát Hà Nội cho chúng.
Câu 6: Câu: “Không! Chúng ta thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ.” thể hiện điều gì?
	ă a. Tinh thần yêu hoà bình của dân tộc ta.
	ă b. Tinh thần yêu nước, căm thù giặc của dân tộc ta.
	ă c. Tinh thần quyết tâm chiến đấu hi sinh vì độc lập dân tộc của nhân dân 
 ta.
Câu 7: Em hãy nêu tác dụng của các cuộc chiến đấu quyết liệt của nhân dân ta ở các địa phương trong cả nước.
	ă a. Giam chân địch, gây cho chúng nhiều thiệt hại.
	ă b. Bảo vệ cho hàng vạn đồng bào và Chính phủ rời thành phố về căn cứ 
 kháng chiến.
	ă c. Chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài.
	ă d. Ba câu trên đều đúng.
Câu 8: Căn cứ địa Việt Bắc bao gồm mấy tỉnh?
	ă a. 6 tỉnh.
	ă b. 7 tỉnh.
	ă c. 8 tỉnh.
Câu 9: Tại sao thực dân Pháp âm mưu mở cuộc tấn công lên căn cứ địa Việt Bắc?
	ă a. Chúng muốn tiêu diệt cơ quan đầu não kháng chiến của ta.
	ă b. Chúng muốn tiêu diệt bộ đội chủ lực của ta.
	ă c. Chúng muốn mau chóng kết thúc chiến tranh.
	ă d. Ba câu trên đều đúng.
Câu 10: Chiến thắng Việt Bắc thu-đông 1947 có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc kháng chiến chống Pháp?
	ă a. Đập tan âm mưu nhanh chóng kết thúc chiến tranh của thực dân Pháp.
	ă b. Bảo vệ được cơ quan đầu não của cuộc kháng chiến.
	ă c. Cả hai câu trên đều đúng.
Câu 11: Ta quyết định mở chiến dịch Biên giới thu-đông 1950 nhằm mục đích gì? (Đánh dấu ỷ vào ô vuông câu trả lời đúng).
	ă a. Tiêu diệt lực lượng quân địch đóng ở biên giới.
	ă b. Bảo vệ cơ quan đầu não của cuộc kháng chiến.
	ă c. Giải phóng một phần biên giới, củng cố và mở rộng căn cứ địa Việt 
 Bắc, khai thông đường liên lạc quốc tế.
Câu 12: Chiến dịch Biên giới còn có tên gọi là:
	ă a. Chiến dịch Lê Hồng Phong II.
	ă b. Chiến dịch Cao-Bắc-Lạng.
	ă c. Cả hai câu trên đều đúng.
Câu 13: Chiến dịch Biên giới thu-đông 1950 diễn ra ở đâu?
	ă a. Cứ điểm Đông Khê.
	ă b. Dọc theo đường số 4.
	ă c. Cả hai câu trên đều đúng.
Câu 14: Chiến dịch Biên giới thu-đông 1950 diễn ra trong bao lâu?
	ă a. 20 ngày đêm.
	ă b. 29 ngày đêm.
	ă c. 30 ngày đêm.
Câu 15: Em hãy điền vào chỗ trống các chi tiết về kết quả ta đạt được qua chiến thắng Biên giới thu-đông 1950:
	- Ta tiêu diệt và bắt sống hơn .tên địch.
	- Giải phóng một số và ...
	- Làm chủ một giải biên giới Việt-Trung dàikm.
	- Căn cứ địa Việt Bắc được..và ...
Câu 16: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ I của Đảng diễn ra vào thời gian nào?
	ă a. Tháng 2 - 1930.
	ă b. Tháng 3 - 1935.
	ă c. Tháng 2 - 1951.
Câu 17: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng diễn ra vào thời gian nào?
	ă a. Tháng 3 - 1935.
	ă b. Tháng 9 - 1945.
	ă c. Tháng 2 - 1951.
Câu 18: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng đã đề ra nhiệm vụ gì cho cách mạng Việt Nam?
	ă a. Phát triển tinh thần yêu nước.
	ă b. Đẩy mạnh thi đua.
	ă c. Chia ruộng đất cho nông dân.
	ă d. Cả ba câu trên đều đúng.
Câu 19: Việc Đảng ta mở Đại hội chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc là nhằm mục đích:
	ă a. Khẳng định những đóng góp to lớn của các tập thể cho thắng lợi của 
 cuộc kháng chiến.
	ă b. Khẳng định những đóng góp to lớn của cá nhân cho thắng lợi của cuộc 
 kháng chiến.
	ă c. Cả hai câu trên đều đúng.
Câu 20: Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra vào năm nào?
	ă a. Năm 1945.
	ă b. Năm 1950.
	ă c. Năm 1954.
Câu 21: Thực dân Pháp và Mĩ gọi “tập đoàn cứ điểm Điện biên phủ” là:
	ă a. “Pháo đài khổng lồ không thể công phá”.
	ă b. “Thành luỹ kiên cố”.
	ă c. “Căn cứ thần thánh”.
Câu 22: Chiến dịch điện biên phủ diễn ra trong bao lâu?
	ă a. 56 ngày đêm.
	ă b. 65 ngày đêm.
	ă c. 76 ngày đêm.
Câu 23: Em hãy nêu ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Điện Biên Phủ.
	ă a. Là mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc.
	ă b. Góp phần kết thúc thắng lợi chín năm kháng chiến chống thực dân 
 Pháp xâm lược.
	ă c. Cả hai câu trên đều đúng.

File đính kèm:

  • docDe KT Khoa hoc 5 cuoi nam(1).doc