Đề thi Violympic môn Toán Lớp 5 - Năm học 2013-2014

doc1 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Lượt xem: 154 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi Violympic môn Toán Lớp 5 - Năm học 2013-2014, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI THI SỐ 2V18Tinh13-14
Hãy viết số thích hợp vào chỗ  (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân)
Câu 1:
Cho hai vòi nước chảy vào một cái bể không có nước. Nếu chỉ mở mình vòi một thì sau 3 giờ bể đầy; Nếu mở mình vòi hai thì sau 6 giờ bể đầy. Hỏi nếu mở hai vòi cùng lúc thì sau bao lâu bể đầy?
Trả lời: Nếu mở hai vòi cùng lúc thì bể đầy sau giờ.
Câu 2:
Lớp 5D có một số học sinh nam và nữ, trong đó 45% tổng số học sinh là nữ.Biết số bạn nữ ít hơn số bạn nam là 4 bạn. Tính số học sinh lớp 5D.
Trả lời: Số học sinh của lớp 5D là 
Câu 3:
Một cửa hàng mua vào 120000 đồng mỗi hộp bánh. Hỏi cửa hàng phải bán hộp bánh đó ra với giá bao nhiêu để được lãi 20% giá bán mỗi hộp bánh?
Trả lời: Cửa hàng phải bán hộp bánh đó ra với giá nghìn đồng.
Câu 4:
Tìm số bị chia trong một phép chia biết, nếu lấy số bị chia chia cho 2 lần số chia thì được 1,85. Còn nếu lấy số bị chia chia cho 3 lần thương thì được 3,6.
Trả lời: số bị chia của phép chia đó là .
Câu 5:
Bạn An đem xếp những khối lập phương nhỏ cạnh 1cm thành một khối lập phương lớn có thể tích là 512. Sau đó bạn lấy ra 4 khối lập phương nhỏ ở 4 đỉnh phía trên của khối lập phương lớn vừa xếp được. Em hãy tính diện tích toàn phần của khối còn lại.
Trả lời: Diện tích toàn phần của khối còn lại là .
Câu 6:
Tìm số biết:
+ + + a = 5315
Trả lời: = 
Câu 7:
Giá xăng tháng 3 tăng 20% so với giá xăng tháng 2. Giá xăng tháng 4 tăng 20% so với giá xăng tháng 3. Hỏi giá xăng tháng 4 tăng bao nhiêu phần trăm so với giá xăng tháng 2?
Trả lời: Giá xăng tháng 4 tăng % so với giá xăng tháng 2.
Câu 8:
Để đánh số trang một cuốn sách phải dùng tất cả 1692 chữ số. Hỏi cuốn sách đó có tất cả bao nhiêu trang?
Trả lời: Cuốn sách đó có tất cả trang. 
Câu 9:
Cho hình thang ABCD. Đáy lớn CD gấp đôi đáy bé AB. Hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại G. Biết diện tích tam giác ABG là 34,5. Tính diện tích hình thang ABCD.
Trả lời: Diện tích hình thang ABCD là .
Câu 10:
Cho ba số tự nhiên A; B và C biết, B =  A; C = A và biết B chia cho C dư 21. Tìm số tự nhiên A.
Trả lời: Số tự nhiên A là 

File đính kèm:

  • docBAI 2 VIOLYMPIC VONG 18 L52014.doc