Đề thi học sinh giỏi huyện Toán Lớp 5 - Phòng GD&ĐT Quỳnh Lưu

doc1 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Lượt xem: 234 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi học sinh giỏi huyện Toán Lớp 5 - Phòng GD&ĐT Quỳnh Lưu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD&ĐT QUỲNH LƯU
ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI HUYỆN LỚP 5-NĂM HỌC 2008-2009
Môn: Toán - Thời gian làm bài: 90 phút
---o---
Câu 1(3 điểm): So sánh các số và bằng các cách sau đây:
a/ Quy đồng mẫu số (hoặc tử số)
b/ Không quy đồng mẫu số và không quy đồng tử số
Câu 2(3 điểm): Khi cộng hai số thập phân, một bạn học sinh đã viết nhầm dấu phẩy của số hạng thứ 2 sang bên phải 1 chữ số do đó tổng tìm được là 49,1. Em hãy tìm hai số cần cộng nói trên, biết tổng đúng của chúng là 27,95.
Câu 3(3 điểm): Cho M=1x2x3x4x5x6x ... x2008x2009
	 và N=1x3x5x7x9x ... x2007x2009
Hỏi: M-N có tận cùng là chữ số nào ? MxN có tận cùng là chữ số nào ?
Câu 4(4 điểm): Cho hình chữ nhật có chu vi bằng chu vi hình vuông có cạnh bằng 100(m). Nếu thêm vào chiều rộng 20(m) và bớt chiều dài 20(m) thì hình chữ nhật trở thành hình vuông. Tính diện tích của hình chữ nhật đã cho.
Câu 5(5 điểm): Cho hình chữ nhật MNPQ có diện tích 280(m2). Trên cạnh MN lấy điểm K, trên cạnh NP lấy điểm A, trên cạnh MQ lấy điểm B (Các điểm K, A, B không trùng với đỉnh của hình chữ nhật MNPQ) sao cho NA=QB. Đoạn KQ cắt AB tại D, đoạn KP cắt AB tại E. 
a/Tính diện tích tam giác KQP, diện tích hình thang MNAB.
b/Hãy chứng tỏ rằng: Diện tích tam giác KDE bằng tổng diện tích các tam giác BDQ và AEP.
Câu 6(2 điểm): Cho 3 hình có chu vi bằng nhau: hình vuông, hình tròn, hình chữ nhật (chiều dài > chiều rộng) .
a/ Hình nào có diện tích nhỏ nhất ? Hình nào có diện tích lớn nhất ? (không phải giải thích)
b/ Giải thích kết quả trả lời ở câu a.
..................@.................

File đính kèm:

  • docDe HSG mon Toan.doc