Bộ đề dự tuyển giao lưu toán tuổi thơ Lớp 5

doc7 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Lượt xem: 238 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bộ đề dự tuyển giao lưu toán tuổi thơ Lớp 5, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề dự tuyển giao lưu toán tuổi thơ 
 (Thời gian làm bài 90 phút)
Bài 1: (5 điểm) 
a, Tìm các phân số bé nhất trong các phân số sau:
 , ; ; ; .
b, Hiệu giữa hai số là 0,7. Nếu gấp số lớn lên 5 lần và giữ nguyên số bé thì hiệu của chúng là 72,7. Hãy tìm hai số đã cho? 
Bài 2: (4 điểm) Tìm Y biết 
a, 108,1 < Y + Y + Y + Y + Y + Y < 114,2 ( Y là số tự nhiên)
b, Y x 3 - Y : 3 = 36,5 x 4
Bài 3: (4 điểm) Hoa, Hồng, Cúc mua một số cam Hoa mua 1/3 số cam và thêm 5 quả. Hồng mua 2/5 số cam và bớt 7 quả. Cúc mua hết số cam còn lại là 42 quả. Tính :
a, Số cam ba bạn cùng mua.
b, Số tiền mỗi bạn phải trả biết rằng giá tiền một quả cam là 1000 đồng.
Bài 4: (5điểm) Cho tam giác ABC. K là trung điểm cạnh BC. Trên cạnh AC lấy điểm M sao cho AM = AC.
a, So sánh diện tích tam giác KAM với diện tích tam giác ABC.
b, Trên cạnh AB lấy điểm N sao cho AN = NB. Tính diện tích tam giác KMN biết diện tích tam giác ABC là 360 cm2
Bài 5: (2 điểm) Tìm 4 số nguyên liên tiếp sao cho tích của chúng là 93024.
( Chú ý trình bày bài sạch, đẹp )
Đề dự tuyển giao lưu toán tuổi thơ 
(Thời gian: 90 phú không kể thời gian phát đề )
Câu 1 
Cho P = 106,4 : ( x - 3,5) + 45,8 
a, Tính giá trị của P khi x = 7,5 
b, Tìm giá trị của x để P là số lớn nhất có 2 chữ số 
Câu 2 
a, Hãy viết 5 phân số khác nhau và nằm giữa và 
b, Cho là số tự nhiên có 2 chữ số . Biết rằng số chia hết cho 9 , chia cho 5 dư 3 , tìm các chữ số a, b 
Câu 3 
Trong đợt trồng cây mùa xuân, ngày đầu lớp 5A trồng được số cây bằng số cây của lớp 5B . Ngày thứ 2 lớp 5A trồng được 80 cây, lớp 5B trồng thêm 40 cây nên số cây của lớp 5A bằng số cây của lớp 5B . Hỏi trong ngày đầu mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây ? 
Câu 4 
Cho ABC có cạnh BC = 4 cm . Trên BC lấy một điểm D cách B là 3cm . Nối AD. Chính giữa đoạn AD lấy một điểm E rồi nối E với B , E với C 
a, Hãy so sánh diện tích hai tam giác AEB và AEC ? 
b, Cho diện tích ABC = 8 cm2 . Tính chiều cao EBC hạ từ E xuống BC 
Câu 5 :
Dãy tính sau tận cùng bao nhiêu chữ số 0 
0,31 x 0,32 x 33 x 34 x 35 x .... x 49 x 50 
Câu 6 : 
Tìm số bé nhất có 4 chữ số : - ( x a + 1 ) x c
Đề dự tuyển giao lưu toán tuổi thơ
(Thời gian: 90 phú không kể thời gian phát đề 
Bài 1: (4 điểm) 
a) Tính: + + 
b) Tính nhanh: 2007 x 1004 x 2 - 2008 x 669 x 3 + 2008
c) Tính A và B trong đó
A = 2 x 3 + 3 x 4 + 4 x 5 + 5 x 6 + .... + 98 x 99 + 99 x 100
B = 33 x 100 x 101
d) Tìm X biết 460 + 85 x 4 = (X + 175) : 5 + 30 
Bài 2: (3 điểm) Tổng của 3 số là 127. Biết số thứ nhất bớt 2 đơn vị thì gấp 2 lần số thứ hai. Số thứ hai bớt 2 đơn vị gấp 2 lần số thứ 3. Tìm 3 số đó.
Bài 3: (3 điểm) Ban đầu số học sinh lớp 6A bằng 5/7 số học sinh lớp 6B. Sau khi chuyển 2 học sinh ở lớp 6B sang lớp 6 A thì số học sinh của lớp 6A bằng 4/5 số học sinh của lớp 6B. Tính số học sinh ban đầu của mỗi lớp.
Bài 4: (4 điểm) Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có các kích thước đo ở trong lòng bể là: chiều dài 4 m, chiều rộng 3 m, chiều cao 2,5 m. Biết rằng 80% thể tích của bể nước đang chứa. Hỏi:
a) Trong bể có bao nhiêu nước?
b) Mức nước chứa trong bể cao bao nhiêu m?
Bài 5: (6 điểm) Cho hình chữ nhậtABCD có AB = 20 cm; BC = 12 cm. M là một điểm chính giữa cạnh CD, N là điểm thuộc cạnh BC sao cho BN = 1/3 BC. Nối A với M; A với N và M với N.
a) Hãy kể tên tất cả các tam giác và hình thang có trong hình vẽ.
b) Tính diện tích các tam giác ADM; ABN; CMN
c) Tính diện tích tam giác AMN
...................................................................
Đề dự tuyển giao lưu toán tuổi thơ 
(Thời gian: 90 phú không kể thời gian phát đề )
Bài 1: (4 điểm) Khối năm của trường tiểu học Ba Đình có số học sinh trong khoảng từ 150 đến 200 học sinh. Khi xếp hàng 2, hàng 5 đều thiếu 1 học sinh và khi xếp thành hàng 9 thì vừa đủ. Tính số học sinh khối 5 của của trường tiểu học Ba Đình?
Bài 2: (3 điểm) Một người cần mua 1,5 kg gạo, người bán hàng chỉ còn 9 kg gạo đựng trong bao và có một chiếc cân 2 đĩa với 1 quả cân loại 1 kg. Hỏi người bánm hàng phải làm thế nào để sau 2 lần cân lấy được 1,5 kg gạo bán cho khách?
Bài 3: (3 điểm) Một chú thợ nề ở công trường xây dựng muối chuyển 71 viên gạch lên tầng bằng một dụng cụ, mỗi lần chuyển nhiều nhất 19 viên gạch. Làm thế nào để chú thợ nề chuyển hết 71 viên gạch với số lần chuyển lên ít nhất và số gạch mỗi lần chuyển lên đều là số lẻ.
Bài 4: (2 điểm) Bạn Minh thực hiện phép chia một số cho 12 thì dư 1 và khi chia số đó cho 14 thì dư 2. Hãy chứng tỏ Minh đã làm sai ít nhất một phép tính.
Bài 5: (4 điểm) Bạn Toán có một số bông hoa mang tặng các bạn cùng lớp. Lần đầu Toán tặng nửa số bông hoa và thêm 1 bông. Lần thứ hai Toán tặng nửa số bông hoa còn lại và thêm 2 bông. Lần thứ ba Toán tặng nửa số bông hoa còn lại và thêm 3 bông. Cuối cùng Toán còn lại 1 bông. Hỏi Toán đã tặng bao nhiêu bông hoa 
Bài 6: (4 điểm) Người ta ngăn mảnh đất hình chữ nhật làm 2 mảnh, một mảnh hình vuông và một mảnh hình chữ nhật. Biết chu vi mảnh hình chữ nhật ban đâù hơn chu vi mảnh đất hình vuông là 28m. Diện tích mảnh đất ban đầu hơn diện tích mảnh đất hình vuông là 224 m2. Tính diện tích thửa đất ban đầu?
...................................................................
Đề dự tuyển giao lưu toán tuổi thơ 
 (Thời gian: 90 phú không kể thời gian phát đề )
Bài 1: (3 điểm) a) Tìm X biết ( X - 1) x 2007 = ( X - 1) : 2007
b) Không quy đồng, hãy so sánh hai phân số: 56/19 và 50/13
Bài 2: (3 điểm) Nhân 5 số tự nhiên liên tiếp với nhau. Bốn bạn cùng nhân được 4 kết quả lần lượt là: 12 520; 15 210; 15 220; 21 520. Hỏi kết quả nào là kết quả đúng? 
Bài 3: (3 điểm) Tìm số có 4 chữ số mà chữ số tận cùng là 7. Nếu chuyển chữ số 7 này lên đầu thì ta được một số lớn hơn số đã cho là 5 778 đơn vị
Bài 4: (4 điểm) a) Hãy điền các số vào ô trống trong dãy ô sau, sao cho tổng của 3 ô liền nhau bất kì bằng 30.
13
5
 1 
 5
17
 14 
b) Cho bảng vuông 6 x 6 (như hình vẽ) hãy điền các 
số vào ô trống sao cho tổng của 3 số trong 3 ô liền nhau 
bất kì theo hàng ngang cũng như theo cột dọc đều bằng
36
Bài 5: (3 điểm) Bốn bạn Xuân, Hạ, Thu, Đông dự thi giao lưu TTT cấp huyện, mỗi bạn đều được 1 trong các giải: Nhất, nhì, ba và kk. Khi được hỏi các bạn được giải gì?
Xuân nói: "Thu được giải nhất, Hạ giải 3"
Hạ nói: "Thu đạt giải nhất, Đông đạt giải KK"
Thu nói: "Đông đạt giải 3, Xuân đạt giải nhì"
Đông nói:"Thu đạt giải nhì, Hạ đạt kk"
Trong các câu trả lời trên có một câu đúng, các câu còn lại có một phần đúng và một phần sai. Hỏi ai trả lời đúng và mỗi bạn được giải gì ?
Bài 6: (4 điểm) Một thửa ruộng hình thang, đáy lớn dài 35 m, đáy bé dài 25 m. Nếu tăng đáy lớn thêm 6 m thì diện tích thửa ruộng tăng 30 m2
a) Tính diện tích thửa ruộng
b) Dọc đáy lớn, người ta mở về phía thửa ruộng một con đường rộng 2 m. Tính diện tích còn lại của thửa ruộng
...................................................................
Đề dự tuyển giao lưu toán tuổi thơ 
(Thời gian: 90 phú không kể thời gian phát đề )
Bài 1: (5 điểm) Tìm X
a) ( X - 10) x 5 = 100 - 20 x 4
b) (X x 0,25 + 1999) x 2000 = (53 + 1999) x 2000
Bài 2: (4 điểm) Tính nhanh giá trị của biểu thức sau
a) ( 145 x 99 + 145) - ( 143 x 101 - 143)
b) 3 + 6 + 9 + 12 + .... + 300
Bài 3: (4 điểm) An có một số bi đựng trong hộp. Nếu An lấy ra 2/5 số bi rồi bỏ thêm vào hộp 46 viên bi thì lúc sau bằng 10/9 lúc đầu. Hỏi lúc đầu An có bao nhiêu viên bi?
 P
Bài 4: (5 điểm) Cho hình vẽ
Độ dài đoạn thẳng AN = 1/4 AC; BM = MC A
a) Biết diện tích APN = 100 cm2. Tìm diện tích tam giác ABC N
b) So sánh độ dài đoạn PN với đoạn MN 
	B M C
Bài 5: (2 điểm) Tìm chữ số a biết rằng
 + + a + a + a = 1000
...................................................................
Đề dự tuyển giao lưu toán tuổi thơ 
(Thời gian: 90 phú không kể thời gian phát đề)
Bài 1: Năm nay ông 61 tuổi, bố 27 tuổi, mẹ 26 tuổi, con 2 tuổi. Hỏi mấy năm nữa, tuổi ông bằng tổng số tuổi của bố, mẹ và con?
Bài 2: Một căn phòng có 3 cửa sổ, mỗi cửa sổ rộng 1m2dm. Các cửa sổ đều có chấn song bằng gỗ cách đều nhau và cách đều các mép cửa 15 cm. Hỏi căn phòng đó có bao nhiêu chấn song cửa sổ
Bài 3: Số cây của khối 5 nhiều hơn khối 4 là 360 cây. Nếu khối 5 trồng thêm 30 cây, khối 4 bớt đi 30 cây thì số cây của khối 5 nhiều gấp 4 lần số cây của khối 4. Hỏi mỗi khối trồng được bao nhiêu cây?
Bài 4: Bạn Mai đọc quyển sách trong 3 ngày. Ngày thứ nhất Mai đọc được 1/3 số trang và thêm 1 trang. Ngày thứ hai Mai đọc được 1/3 số trang sách và thêm 3 trang. Em hãy tính xem quyển sách Mai đọc có bao nhiêu trang? Biết rằng số trang Mai đọc ngày thứ 3 bằng 2/3 số trang Mai đọc ngày đầu
Bài 5: Mẹ Lan có một mảnh vải hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 2dm. Nếu thêm vào chiều dài 13dm và thêm vào chiều rộng 1dm thì được mảnh vải hình chữ nhật mới có chiều rộng bằng 1/2 chiều dài.
a) Diện tích mảnh vải của mẹ bạn Lan là bao nhiêu
b) Mẹ Lan định cắt mảnh vải trên thành những chiếc khăn hình chữ nhật có kích thước là 3dm và 5dm. Em hãy tính giúp mẹ Lan xem mảnh vải đó sẽ cắt được bao nhiêu chiếc khăn? và cắt như thế nào để khỏi lãng phí nhé?
...................................................................

File đính kèm:

  • docTUYEN TAP CAC DE THI TTT.doc