Đề thi giữa học kì I Toán, Tiếng việt cấp Tiểu học - Trường Tiểu học Thụy Hải

doc12 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Ngày: 25/06/2021 | Lượt xem: 9 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi giữa học kì I Toán, Tiếng việt cấp Tiểu học - Trường Tiểu học Thụy Hải, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 phòng gd thái thụy bài khảo sát chất lƯợng GIữA Kỳ 1 - NĂM HọC 2008 - 2009 
 trƯờng t.h thụy hải tiếng việt lớp 1 (Thời gian làm bài 40 phút) 
 - Họ và tên : ............................................................................................................... - Lớp 1.....
,
,
Câu 1: (2 điểm) Điền vần:
Ù
Ù
ỉ
 - ai hay ay : bàn t........... ; n............ chuối ; nh.............. dây ; sai tr............ 
.
 - iu hay ui : v........... vẻ ; nhỏ x........... ; tr........... mến ; đ............ con
Câu 2: (1,5 điểm) Viết 3 tiếng có vần au :
Câu 3: (3 điểm) Nối chữ:
mát mẻ
rùa chạy thi
suối chảy
với thỏ
mùa thu
rì rào
Câu 4: (2,5 điểm) Viết: (Giáo viên hướng dẫn HS viết mỗi tiếng, từ 1 dòng cỡ nhỡ)
 ai
 iêu 
 nh 
 nhà ai
sáo diều
- Chữ viết và trình bày bài: 1đ
 phòng gd thái thụy bài khảo sát chất lƯợng GIữA Kỳ 1 - NĂM HọC 2008 - 2009 
 trƯờng t.h thụy hải toán lớp 1 (Thời gian làm bài 40 phút)
 - Họ và tên : ............................................................................................................... - Lớp 1.....
Bài 1: (2 điểm) Số ?
0
.........
2
.........
.........
.........
.........
10
9
8
.........
.........
.........
.........
........
........
........
 ; 7 > > 5
Bài 2: (3 điểm) Tính: 
 1 + 2 = .......... 2 + 0 = .......... 2 + 3 = .......... 2 + 2 + 1 = ..........
 4 – 2 = .......... 3 – 1 = .......... 5 – 4 = .......... 5 – 1 – 2 = ..........
-
+
-
-
+
+
 2 3 1 4 2 4
 2 2 3 1 3 2
 ............ ............ ........... ........... ............ ............
Bài 3: (2 điểm) 
> < =
 2 ......... 3 4 ......... 1 1 + 1 ......... 3
 4 ......... 5 2 ......... 1 3 – 1 ......... 2
 0 ......... 2 3 ......... 3 4 – 1 ........ 2 + 2
Bài 4: (1 điểm) Nối phép tính với số thích hợp.
5 + 0
4 - 1
2 + 1
4 - 2
 3 2 5
Bài 5: (1 điểm) Viết các phép tính thích hợp vào ô trống:
..........
..........
..........
.........
.........
 ÿ 
..........
..........
..........
.........
.........
 ÿÿÿ
- Chữ viết và trình bày bài: 1đ
 phòng gd thái thụy bài khảo sát chất lƯợng GIữA Kỳ 1 - NĂM HọC 2008 - 2009 
 trƯờng t.h thụy hải tiếng việt lớp 2 (Thời gian làm bài 40 phút)
 - Họ và tên : ............................................................................................................... - Lớp 2.....
Câu 1: (1 điểm) Điền vào chỗ chấm (...)
 a) s hay x : ....e máy ; ........e chỉ ; mùa .........uân ; .........ức khỏe ; .........ức nước hoa
 b) Điền l hay n: nói ........eo ; cỏ .........on ; .........ên lớp ; .........ũng .........ịu ; 
Câu 2: ( 2 điểm) Đặt câu hỏi cho bộ phận câu được in đậm: 
 a) Em là học sinh lớp 2. 
 b) Lá cờ bay trên cao.
 c) Con mèo ngủ gật. 
Câu 3: ( 2 điểm) Đặt câu nói về:
 a) Một con vật.
 b) Một đồ vật.
 c) Một loại hoa.
Câu 4: ( 4 điểm) Viết một đoạn văn (từ 4 đến 5 câu) nói về em và trường em. 
Ghi chú: Chữ viết và trình bày bài: 1 điểm
 phòng gd thái thụy bài khảo sát chất lƯợng GIữA Kỳ 1 - NĂM HọC 2008 - 2009 
 trƯờng t.h thụy hải toán lớp 2 (Thời gian làm bài 40 phút)
 - Họ và tên : ............................................................................................................... - Lớp 2.....
Câu 1: (2 điểm): - Viết các số :
 a/ Tròn chục bé hơn 70: 
 b/ Số lớn hơn 25 và bé hơn 27 là: .......
 c/ Số liền trước của 99 là: .....
 d/ Số liền sau của 79 là : .....
Câu 2: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:
 42 + 24 ; 32 + 57 ; 86 - 32 ; 99 - 18 
Câu 3: (2 điểm) Tìm X:
 a) X + 13 = 44 ; b) 21 + X = 43 
Câu 4: (2 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chỗ trống:
Số hạng
14
8
.
27
.
16
Số hạng
2
.
15
.
42
.
Tổng
.
10
35
27
84
59
Câu 5: (1 điểm) Nhà bạn Lan nuôi 22 con gà, nhà bạn Ly nuôi hơn nhà bạn Lan 7 con gà. Hỏi nhà bạn Ly nuôi bao nhiêu con gà ? 
Ghi chú: Chữ viết và trình bày bài: 1 điểm
phòng gd thái thụy
trƯờng t.h thụy hải
bài khảo sát chất lƯợng GIữA Kỳ 1 - NĂM HọC 2008 - 2009
tiếng việt lớp 3 (Thời gian làm bài 40 phút)
 - Họ và tên : ............................................................................................................... - Lớp 3.....
Bài 1(1đ) a) Điền l hay n?
Trưa ....ay bà mệt phải ....ằm.
Thương bà cháu đã giành phần ....ấu cơm.
Bà cười vừa ....át vừa thơm.
Sao bà ăn được nhiều hơn mọi ....ần ?
b) Điền ch hay tr:
Mình ...òn mũi nhọn
....ẳng phải bò âu
Uống nước ao sâu
Lên cày ruộng cạn
Bài 2(1đ): Mỗi thành ngữ, tục ngữ dưới đây nói về một thái độ ứng xử cộng đồng. Em tán thành thái độ nào ? và không tán thành thái độ nào ?
a) Chung lưng đấu cật.
b) Cháy nhà hàng xóm, bình chân như vại.
c) Ăn ở như bát nước đầy.
Bài 3(1đ): Đặt câu hỏi cho các bộ phận in đậm dưới đây
Mấy cậu học trò bỡ ngỡ đứng nép bên người thân.
Ông ngoại dẫn tôi đi mua vở, chọn bút.
Bài 4(2đ): Hãy xếp những từ dưới đây vào chỗ thích hợp trong bảng:
 Cộng đồng, đồng bào, cộng tác, đồng đội, cùng làm chung một việc, cùng một lòng, người cùng đồng đội, người cùng nòi giống 
Những người trong cộng đồng
Thái độ, hoạt động trong cộng đồng
Bài 5(4đ): Tập làm văn
Hãy viết một đoạn văn ngắn (từ 5 đến 7 câu) kể về tình cảm của bố, mẹ hoặc người thân của em đối với em.
phòng gd thái thụy
trƯờng t.h thụy hải
bài khảo sát chất lƯợng GIữA Kỳ 1 - NĂM HọC 2008 - 2009
toán lớp 3 (Thời gian làm bài 40 phút)
 - Họ và tên : ............................................................................................................... - Lớp 3.....
Bài 1:
 a/ Khoanh vào số lớn nhất : 627 ; 276 ; 726 ; 762 ; 267
 b/ Khoanh vào số bé nhất: 627 ; 276 ; 726 ; 267 ; 762
Bài 2: Viết tiếp số thích hợp vào chỗ chấm:
18 ; 24 ; 30 ; 36 ; .. ;. ; .. ; ... ; ..
15 ; 20 ; 25 ;  ; .. ;. ;. ; ;... ;.....
Bài 3: Đặt tính rồi tính:
 14 x 6 ; 34 x 7 ; 64 : 3 ; 83 : 4
Bài 4: Ngăn trên có 32 quyển sách, ngăn dưới có ít hơn ngăn trên 4 quyển sách. Hỏi cả ngăn có bao nhiêu quyển sách ?
Tóm tắt:
Bài giải:
Bài 5: Hãy tô màu vào:
 hình A
 hình B 	A 	 B	
 hình C
 	 C	
phòng gd thái thụy
trƯờng t.h thụy hải
bài khảo sát chất lƯợng GIữA Kỳ 1 - NĂM HọC 2008 - 2009
tiếng việt lớp 4 (Thời gian làm bài 40 phút)
 - Họ và tên : ............................................................................................................... - Lớp 4.....
Bài 1: Điền vào chỗ chấm : a) n hay l ?
 	Hoa ..ựu ..ở đầy một vườn đỏ ..ắng
`
´
 ..ũ bướm vàng ..ơ đẵng ..ươt bay qua. 
´
uôn hay uông ? - .. nước, nhớ ng.
´
Đố ai lặn x.. vực sâu
 Mà đo miệng cá, . câu cho vừa.
Bài 2: Em hãy viết tên các hoạt động em thường làm hàng ngày ở nhà và ở trường và xếp các hoạt động đó vào ô thích hợp ở bảng sau.
Hoạt động ở nhà
Hoạt động ở trường
M: Quét nhà
M: Làm bài
Bài 3: Đặt 2 câu mỗi câu có dùng một từ chỉ hoạt động ở bài 2.
Bài 4: Tập làm văn:
 Em hãy viết một bức thư ngắn ( khoảng 10 dòng) cho bạn hoặc người thân nói về mơ ước của em.
phòng gd thái thụy
trƯờng t.h thụy hải
bài khảo sát chất lƯợng GIữA Kỳ 1 - NĂM HọC 2008 - 2009
toán lớp 4 (Thời gian làm bài 40 phút)
 - Họ và tên : ............................................................................................................... - Lớp 4.....
Bài 1: a) Ghi lại cách đọc các số sau: 
 6231874: ...
 25352206: ....
Khoanh vào chữ trước câu trả lời đúng: 
 5 triệu 4 chục nghìn, 3 trăm, 2 chục và 1 đơn vị
A. 5400321 ; B. 5040321 ; C. 5004321 ; D. 5430021
Bài 2: Đặt tính rồi tính
 62975 – 24138 ; 28503 x 7 ; 39405 x 6 ; 8279 + 654
Bài 3: Tính giá trị biểu thức
 a) 168 x 2 : 6 x 4 ; b) 5625 – 5000 : ( 726 : 6 – 113)
Bài 4: Tuổi chị và tuổi em cộng lại đươc 36 tuổi. Em kém chị 8 tuổi. Hỏi chị bao nhiêu tuổi, em bao nhiêu tuổi ?
Tóm tắt:
Bài giải:
Bài 5:	A
 - Ghi đúng Đ ghi sai S vào ô trống:
 AH là đường cao của hình tam giác ABC 
 AB là đường cao của hình tam giác ABC 
 B H C
phòng gd thái thụy
trƯờng t.h thụy hải
bài khảo sát chất lƯợng GIữA Kỳ 1 - NĂM HọC 2008 - 2009
tiếng việt lớp 5 (Thời gian làm bài 40 phút)
 - Họ và tên : ............................................................................................................... - Lớp 5.....
Bài 1: Điền vào chỗ chấm : a) l hay n :
	...ộng ...ẫy ; ...ấp ...ánh ; ...ạ ...ùng.
ch hay tr : ......anh leo ; quả .....anh ; ....anh giành ; chiến .....anh.
Bài 2: a) Gạch dưới những đại từ được dùng trong bài 
Các cò, cái vạc cái nông
Sao mày giẫm lúa nhà ông, hỡi cò ?
Không không tôi đứng trên bờ
Mẹ con cái diệc đổ ngờ cho tôi.
Chẳng tin ông đến mà coi
Mẹ con nhà nó còn ngồi đây kia.
Đặt 2 câu, mỗi câu có dùng một đại từ ở phần a
Bài 3: Tìm và ghi lại các từ láy trong các từ sau:
	Nho nhỏ, lim dim, mặt đất, rào rào, thưa thớt, lặng im, lất phất.
Bài 4: Tập làm văn: 	
 Em hãy viết một đoạn văn miêu tả cảnh đẹp ở địa phương em.
phòng gd thái thụy
trƯờng t.h thụy hải
bài khảo sát chất lƯợng GIữA Kỳ 1 - NĂM HọC 2008 - 2009
toán lớp 5 (Thời gian làm bài 40 phút)
 - Họ và tên : ............................................................................................................... - Lớp 5.....
Bài 1: a) Đọc các số:
48,72 :...
0,404:...
0,02: ... 
b) Viết các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn : 74,692 ; 74,296 ; 74,926 ; 74,926
Bài 2: Thực hiện các phép tính sau:
 23,75 + 8,42 + 19,83 ; 9,28 – 3,645 ; 60,203 – 24,096 ; 3,24 x 7,2
Bài 3: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:
 8kg 532g = ...kg ; 216m = ...km ; 20kg 6g = ... kg ; 15cm = ...m
Bài 4: Một khu rừng hình chữ nhật có chiều dài 3000m. Chiều rộng bằng chiều dài. Hỏi diện tích khu rừng đó bằng bao nhiêu m2 ? Bao hiêu héc ta?
Bài 5: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Trong các số: 512,34 ; 432,15 ; 423,51 số có chữ số 5 ở hàng phần trăm là:
 A. 512,34 ; B. 432,15 ; C. 423,51
Viết dưới dạng số thập phân được:
 A. 3,0 ; B. 0,03 ; C. 30,0 ; D. 0,3
 phòng gd thái thụy bài khảo sát chất lƯợng GIữA Kỳ 1 - NĂM HọC 2008 - 2009 
 trƯờng t.h thụy hải toán lớp (Thời gian làm bài 40 phút)
 - Họ và tên : ............................................................................................................... - Lớp .....
Bài 1: (2 điểm) 
Bài 2: (2 điểm) 
Bài 3: (2 điểm) 
Bài 4: (2 điểm) 
Bài 5: (2 điểm) 

File đính kèm:

  • docDE KT GUA KY 1.doc
Đề thi liên quan