Đề thi chọn học sinh giỏi cấp huyện môn Vật lý - Năm học 2022-2023 - Phòng GD&ĐT Châu Thành (Có đáp án)

docx2 trang | Chia sẻ: Thái Huyền | Ngày: 15/05/2024 | Lượt xem: 25 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi chọn học sinh giỏi cấp huyện môn Vật lý - Năm học 2022-2023 - Phòng GD&ĐT Châu Thành (Có đáp án), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP HUYỆN
 HUYỆN CHÂU THÀNH Năm học: 2022-2023
 Môn thi: Vật lí
 Thời gian: 150 phút (không kể thời gian giao đề)
 ĐỀ THI ĐỀ XUẤT Ngày thi: 
 (Đề thi có 02 trang, gồm 07 bài)
Bài 1. (3,0 điểm)
 Cho mạch điện như hình vẽ (Hình 1). Biết R1 = R2 = R3 = 6Ω, R4 = 2Ω, UAB = 18V.
Bỏ qua điện trở của các dây nối và của khóa K.
Khi khóa K mở công suất của mạch là P1 và khi khóa K đóng công suất của mạch là
P2. Tính tỉ số . 
Khi khóa K đóng:
Nối hai điểm M, B bằng một vôn kế có điện trở vô cùng lớn. Tìm số chỉ của vôn kế.
Thay vôn kế bằng ampe kế có điện trở không đáng kể. Tìm số chỉ của ampe kế.
Hình 1
Bài 2. (3,0 điểm)
 Cho mạch điện như hình vẽ (Hình 2). Biết Rx là một biến trở có điện trở toàn phần là 24Ω, R0 = 4, R1 = 12, U = 16V, điện trở của các dây nối không đáng kể.
Tính giá trị của biến trở để công suất tiêu thụ trên biến trở là 9W.
Tính tính giá trị của biến trở để công suất tiêu trên biến trở là lớn nhất. Tính công
suất này.
Dây biến trở Rx làm bằng vật liệu có điện trở suất là 4.10 -7Ω.m và đường kính tiết 
diện là d1 = 0,6mm, được quấn thành một lớp gồm nhiều vòng sát nhau quanh một lõi sứ hình trụ tròn có đường kính d2 = 2cm. Tìm số vòng dây này.
Hình 2
Bài 3. (3,0 điểm)
 Có ba điện trở R1, R2, R3 được mắc nối tiếp vào nguồn điện có hiệu điện thế U không đổi. Công suất tiêu thụ của ba điện trở R1, R2, R3 lần lượt là 1,35W, 0,45W, 2,7W.
Tìm các tỉ số R2R1 và R3R1.
Nếu ba điện trở R1, R2, R3 mắc song song rồi cũng mắc vào nguồn điện có hiệu điện 
thế không đổi U thì công suất tiêu thụ của mỗi điện trở là bao nhiêu?
Tìm R1, R2, R3 nếu biết U = 30V.
Bài 4. (3,0 điểm)
 Có ba điện trở giá trị lần lượt là R; 2R; 3R mắc nối tiếp với nhau vào hiệu điện thế U không đổi. Dùng một vôn kế có điện trở RV để đo lần lượt hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R và 2R thì được các trị số U1 = 40,6V và U2 = 72,5V. Nếu mắc vôn kế này vào hai đầu điện trở 3R thì vôn kế chỉ bao nhiêu?
Bài 5. (4,0 điểm)
 Cho ba bình nhiệt lượng kế. Trong bình chứa cùng một lượng nước là 1kg. Nhiệt độ của bình 1 là t1 = 400C, bình 2 là t2 = 350C, nhiệt độ của bình 3 là t3 chưa biết. Lần lượt đổ một khối lượng ∆m từ bình 1 sang bình 2, sau đó đổ một lượng ∆m từ bình 2 sang bình 3 và cuối cùng đổ ∆m từ bình 3 trở lại bình 1. Khi cân bằng thì hai trong ba bình có cùng nhiệt độ là t = 360C. Tìm t3 và ∆m. Bỏ qua sự hao phí nhiệt. Việc đổ nước được thực hiện sau khi có sự cân bằng nhiệt.
Bài 6. (2,0 điểm)
 Công cần cung cấp để đưa một vật nặng lên cao 1,2m bằng mặt phẳng nghiêng có chiều dài 3,2m là 600J. Biết hiệu suất của mặt phẳng nghiêng là 0,80.
Tính khối lượng của vật.
Tính lực ma sát của mặt phẳng nghiêng tác dụng lên vật.
Bài 7. (2,0 điểm) 
 Có ba người cùng đi xe đạp từ A đến B với các tốc độ không đổi. Người thứ nhất và người thứ hai xuất phát lúc 8 giờ với các tốc độ tương ứng là v1 = 10km/h và v2 = 12km/h. Người thứ ba xuất phát lúc 8 giờ 30 phút. Khoảng thời gian giữa hai lần gặp của người thứ ba với hai người kia là 1 giờ. 
Tính tốc độ của người thứ ba.
Người thứ ba gặp người thứ nhất và người thứ hai lúc mấy giờ?
HẾT
Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.
Họ và tên thí sinh:  Số báo danh: ..	

File đính kèm:

  • docxde_thi_chon_hoc_sinh_gioi_cap_huyen_mon_vat_ly_nam_hoc_2022.docx
  • docĐáp án đề 1-HSG huyện 2023-2024_13631898.doc