Đề kiểm tra môn Mỹ Thuật, học kỳ I, lớp 6 ( thời gian làm bài: 45 phút) Mã đề: mt612

doc1 trang | Chia sẻ: dethi | Lượt xem: 2453 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra môn Mỹ Thuật, học kỳ I, lớp 6 ( thời gian làm bài: 45 phút) Mã đề: mt612, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Mã đề: mt612

 ĐỀ KIỂM TRA MôN mỹ thuật, HỌC KỲ I, LỚP 6
( Thời gian làm bài: 45 phỳt)

Vẽ trang trí một đường diềm có kích thước: 20 cm x 8 cm
Vẽ trên khổ giấy A4 , màu sắc tự chọn* Yờu cầu:
Học sinh biết cỏch trang trớ đường diềm theo ý thớch, biết vận dụng
cỏc cỏch sắp xếp trang trớ vào bài và tập vẽ màu theo hũa sắc núng lạnh. Vẽ
và tụ được đường diềm theo đỳng yờu cầu. 
* Đỏp ỏn và cho điểm

- Vẽ đỳng yờu cầu đề bài, kích thước.
- Bố cục hỡnh mảng, họa tiết đẹp, sắp xếp theo nguyờn
tắc trang trớ.
- Màu sắc đẹp nổi bật.
- Bài vẽ sạch đẹp, sỏng tạo.

2 điểm
4 điểm3 điểm
1 điểm

File đính kèm:

  • docHJDFGHIDFGIDFLGJDFGL;DFO;GL;DFGL; (13).doc