Đề kiểm tra học kỳ II Toán 9

doc6 trang | Chia sẻ: huu1989 | Lượt xem: 814 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra học kỳ II Toán 9, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Ma trận đề kiểm tra học kỳ II toán 9
 Mức độ 
Chủ đề
 Nhận biết
 Thông hiểu
 Vận dụng
Tổng
TNKQ
TNTL
TNKQ
TNTL
TNKQ
TNTL
1. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
2
 2đ
2
 2đ
2. Hàm số
y= a x2(a0), đồ thị hàm số y = a x2 (a0)
2
 0,5đ
1
 0,5đ
3
 1đ
3. Phương trình bậc hai một ẩn và cách giải
2
 0,5đ
1
 2đ
3
 2,5đ
4. Góc và đường tròn
1
 0,5đ
1
 1đ
1
 2đ
3
 3,5đ
5. Hình học không gian
1
 1đ
1
 1đ
Tổng
5
 3đ
5
 3đ
2
 4đ
12
 10đ
Họ và tên:. Thứ..Ngày..Tháng..Năm 2007 Lớp ..
	Đề kiểm tra học kỳ II
	Môn Toán 9 - Thời gian 90 phút
 Điểm Lời phê của Thầy Cô giáo
	Phần I: Trắc nghiệm khách quan ( 3 đ)
	Khoanh tròn chữ cái đứng trước câu trả lời đúng ( Từ câu 1 đến câu 5)
	Câu 1: Trong các hàm số sau hàm số nào có dạng y = a x2 ( a0 )
	A. y = x2 + 1	B. y = x2 	 	
C.y = 	 	 	D. y = - 5x
	Câu 2: Điểm A ( 1;3) thuộc đồ thị hàm số nào sau đây
	A. y = x2	B. y = - x2	
C. y = 3x2	D. y = - 3x2
	Câu 3: Trong các phương trình sau phương trình nào là phương trình bậc hai một ẩn:
	A. a x + b = 0	B. x2 + = 5 = 0	 
 	C. 3x3 + 2x + 1= 0	 	D.x2+ 3x + 7 = 0
	Câu 4: Giá trị x = 1 là nghiệm của phương trình nào sau đây:
	A. x2 - 2x + 1 = 0	B. x2 + 2x + 1 = 0
	C. x2 + 1 = 0	D. x2 + x = 0
Câu 5: Cho hình vẽ . 
a) Góc AOC có số đo bằng
 	A. 400	 	B. 500	 
C. 600	D. 800	 
b) Góc AC x có số đo bằng:
	A.300	 	B. 400	 
 C. 500	D.600
Câu 6 : Điền vào chỗ () để có các kết luận đúng:
	Đồ thị của hàm số y = a x2 ( a) là một đường cong
đi qua gốc toạ độ O và nhận .là trục đối xứng.
	- Nếu a > 0 thì đồ thị nằm, O là .
của đồ thị.
	- Nếu a < 0 thì đồ thị nằm., O là ..
của đồ thị.
	Câu 7: Nối mỗi dòng ở cột A với mỗi dòng ở cột B để dược các công thức đúng ( Cho Sđ,Sxq, Stp,V, h, r lần lượt là diện tích đáy, diện tích xung quanh, diện tích toàn phần, thể tích, chiều cao, bán kính đáy của hình trụ)
 Cột A
 Cột B
1) Sxq = 
a) r2
2) Stp = 
b) r2h
3) Sđ = 
c) 2r h
4) V =
d) 2r h + 2r2
e) 2r
	Phần II: Trắc nghiệm tự luận:
	Câu 1: ( 2đ ). Giải hệ phương trình: 
	a) x + 2y = 5 b) - = 1
	 2x + y = 4 5x - 8y = 3
.. 
 	Câu 2: ( 2đ ) Quãng đường Hà Nội - Thanh Hoá dài 150 km, một ô tô đi từ Hà Nội đến Thanh Hoá nghỉ lại đó 3 giờ 15 phút, rồi trở về Hà Nội hết tất cả 10 giờ. Tính vận tốc của ô tô lúc về biết vận tốc lúc đi nhanh hơn vận tốc lúc về là 10 km/ h.
..
	Câu 3 ( 3đ ): Cho nửa đường tròn ( O; R ) , đường kính AB cố định, qua A và B vẽ các tiếp tuyến với nửa đường tròn ( O ). Từ một điểm M tuỳ ý trên nửa đường tròn ( M A và B ) vẽ tiếp tuyến thứ ba với nửa đường tròn cắt các tiếp tuyến tại A và B theo thứ tự tại H và K.
	a) Chứng minh tứ giác AOMH nội tiếp.
	b) Chứng minh rằng HA + BK = HK.
	c) So sánh góc MAB và góc MOB.
Đáp án - biểu điểm đề thi học kỳ II- toán 9
	Phần I : Trắc nghiệm khách quan ( 3đ )Từ câu 1 đến câu 5 mỗi câu đúng cho 0,25đ, câu 6 đúng 0,5đ; câu 7 đúng 1đ ( mỗi ý 0,25đ)
Câu
1
2
3
4
5
6
7
Đáp án
B
C
D
A
a.D, 
b.B
a0; Pa ra bol; Oy; Phía trên trục hoành; điểm thấp nhất,; phía dưới trục hoành, điểm cao nhất.
1-c; 2-d
3-a; 4-b
	Phần II: Trắc nghiệm tự luận( 7đ )
Câu
Đáp án
Biểu điểm
1
a) Giải hệ phương trình tìm được nghiệm x = 1; y = 2
b) Giải hệ phương trình tìm được nghiệm x = 3; y = 
1đ
1đ
2
- Chọn ẩn, đặt điều kiện cho ẩn
- Lập được phương trình: + + = 10
- Giải phương trình tìm được nghiệm x1 = - ; x2 = 40
- Biện luận nghiệm và trả lời
0,25đ
0,75đ
0,5đ
0,5đ
3
- Vẽ hình đúng, chính xác, đẹp 
 a) Vì tổng của góc OAH và góc OMH bằng 1800 nên tứ giác AOMH nội tiếp được,
 b) Vì HM, HA là hai tiếp tuyến cắt nhau tại H ( gt) nên HM = HA (1)
 Vì KM, KB là hai tiếp tuyến cắt nhau tại K ( gt) nên KM = KB (2)
Cộng hai vế (1) và (2) ta có MH + MK = HA + KB
Hay HA + KB = HK
 c) Vì góc MAB là góc nội tiếp đường tròn (O) nên góc MAB bằng nửa số đo của cung MB
Mà góc MOB là góc ở tâm nên có số đo bằng số đo của cung MB
Vậy số đo góc MAB bằng một nửa số đo góc MOB
0,5đ
0,5đ
1đ
1đ

File đính kèm:

  • docDe thi hoc ky IIToan 9.doc
Đề thi liên quan