Đề kiểm tra học kì - Môn Hóa học 8

doc1 trang | Chia sẻ: hong20 | Lượt xem: 639 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra học kì - Môn Hóa học 8, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Câu 1 
(1 điểm) Xét công thức hóa học của axit sunfuric H2SO4 . Xác định các nguyên tố tạo nên chất , số nguyên tử của mỗi nguyên tố ? Tính phân tử phân tử khối của axit sunfuric ?
(2 điểm) Lập công thức hóa học và tính phân tử khối của các chất sau :
P (5) và O (2) ; Fe (3) và NO3 (1)
Câu 2 (3điểm)
Cân bằng phương trình phản ứng sau :
Fe + HCl -> FeCl2 + H2
CaO + HNO3 -> Ca(NO3)2 + H2O
SO2 + NaOH -> Na2SO3 + H2O
Al2O3 + H2SO4 -> Al2(SO4)3 + H2O
NaHCO3 -> Na2CO3 + H2O + CO2
NH3 + O2 -> N2 + H2O
Câu 3 ( 1điểm)
Trong không khí có 2 thành phần chính Oxi và Nitơ . Oxi có nhiệt độ sôi là 183oC còn Nitơ có nhiệt độ sôi là 196oC .. 
Trình bày phương pháp để tách hai khí Oxi và Nitơ riêng biệt.
Câu 4 (2điểm)
(1điểm) Tính khối lượng của 8,96 lít (đktc) khí CO2 
(1 điểm) Hãy tìm khối lượng mol của khí A , biết tỉ khối của A đối với không khí là 2,2069 
Câu 5 (1 điểm)
Một thanh sắt nặng 16,8g để ngoài không khí bị khí Oxi phản ứng tạo thành gỉ là Oxit sắt từ có công thức là Fe3O4 . Đem cân thanh sắt thì nặng 23.2 gam 
Viết phương trình phản ứng và cân bằng phương trình
Hỏi khí Oxi đã tham gia phản ứng bao nhiêu gam?
HẾT

File đính kèm:

  • docfbuahgbgabf.doc
Đề thi liên quan