Đề thi học sinh giỏi lớp 8 cấp huyện môn Hóa học

doc2 trang | Chia sẻ: huu1989 | Lượt xem: 1823 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi học sinh giỏi lớp 8 cấp huyện môn Hóa học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
	 đề thi học sinh giỏi lớp 8 cấp huyện
	 Năm học 2006-2007
Đề chính thức
 b
Môn : hóa học ( Thời gian làm bài 150 phút )
Câu 1 : (4 điểm )
a) Khi ta nói: Nhôm là 1 kim loại, có ánh kim màu trắng bạc, dẫn điện, dẫn nhiệt tốt, tác dụng với dung dịch axít...Em hãy phân biệt những ý nào chỉ tính chất lý học? những ý nào chỉ tính chất hóa học của Nhôm? giải thích (nếu cần).
b) Ta làm 2 Thí nghiệm:
+ TN 1: Lấy 1 ống nghiệm cho vào đáy ống 1 ít bột Iot ( I2) màu tím.
+ TN 2: Lấy 1 ống nghiệm khác cho vào đáy ống 1 ít muối amônclorua( NH4Cl) không màu (màu trắng).
 Đặt nghiêng các ống nghiệm, miệng ống để ít bông làm lạnh. Lần lượt đun nhẹ vào đáy ống nhận thấy:
- ống nghiệm thứ 1(chứa I2) không còn I2 ở đáy ống, phía trên miệng ống thấy
 xuất hiện lớp mỏng I2 màu tím. 
- ống nghiệm thứ 2 (chứa NH4Cl) không còn NH4Cl ở đáy ống, phía trên miệng ống thấy xuất hiện các hạt nhỏ NH4Cl.
 	Hãy giải thích các hiện tượng thí nghiệm trên và xác định đâu là hiện tượng hóa học? lý học?
Câu 2 : (6 điểm )
a) Nguyên tử của nguyên tố hóa học A có tổng số hạt cơ bản là 40, trong đó hiệu số của 2 loại hạt bằng 1. Tính nguyên tử khối của A và vẽ sơ đồ nguyên tử A.
b) Trên đĩa cân ở vị trí cân bằng có đặt 1 bình kín thể tích V=2dm3 được nạp đầy hỗn hợp các khí: N2, H2, O2 theo tỷ lệ về thể tích N2: H2: O2=2 :1:1 (ĐKTC). Làm nổ hỗn hợp, cho phản ứng xảy ra hoàn toàn, đưa về to ban đầu.
+ Đĩa cân còn ở vị trí cân bằng không? Lệch về phía nào?
+ Tính áp suất P trong bình sau phản ứng (coi thể tích của H2O không đáng kể)
+ Tính tỷ lệ số mol các chất có trong bình sau phản ứng.
+ Tính tỷ lệ về thể tích các khí còn lại sau phản ứng.
Câu 3: (6 điểm ) Độ tan (S ) của muối KCl ở 20oC là 34 g.Một dung dịch KCl nóng có chứa 75g KCl trong 150g H2O. Làm lạnh và đưa dung dịch về 20oC .
Có bao nhiêu g KCl tách ra khỏi dung dịch khi làm lạnh.
Tính nồng độ % của dung dịch sau khi làm lạnh.
Để tạo kết tủa AgCl người ta phải dùng hết bao nhiêu ml dung dịch AgNO3 0,2M.
Câu 4: (4 điểm ) Để điều chế O2 trong phòng thí nghiệm người ta nhiệt phân KClO3 ( có MnO2 làm xúc tác) và thu qua nước.
Hãy trình bày thí nghiệm và giải thích cách làm.
Nếu nhiệt phân 250g một khoáng chất chứa 95% KClO3 hỏi thu được bao nhiêu lít O2 (ĐKTC). Biết hiệu suất phản ứng đạt 80%.
 Biết nguyên tử khối của : K=39 Cl=35,5 O =16
Họ tên thí sinh: .. SBD 
(Đề thi gồm 1 trang)

File đính kèm:

  • docHoa HSG 8.doc
Đề thi liên quan