Đề kiểm tra học kì II Toán Lớp 5 - Đề 4 - Năm học 2013-2014

doc3 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Ngày: 22/06/2021 | Lượt xem: 99 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra học kì II Toán Lớp 5 - Đề 4 - Năm học 2013-2014, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường :.. KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CHKII
Lớp : MÔN TOÁN – KHỐI 5
Họ và tên: NĂM HỌC: 2013 -2014
 Thời gian: 60 phút
Điểm
Lời phê của giáo viên
Người coi:.
...
Người chấm:..
Bài 1/ Viết số thập phân sau: (1 điểm)
a) Ba phẩy mười hai:.
b) Bốn mươi tám đơn vị, một phần mười , hai phần trăm:.
c) 15,321: 
d) 123,05: 
Bài 2/ Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: (2 điểm)
a.Số lớn nhất trong các số: 8,487; 91,08; 86,453; 91,4 là:
A. 8,487 B. 86,453 C. 91,4 D. 91,08
b. 12% của 10kg là:
A. 1,02kg B. 1,2kg C. 0,12kg D. 12kg
c. Diện tích một hình tam giác có độ dài đáy là 11cm, chiều cao 4cm bằng:
A. 44cm2 B. 88cm2 C. 11cm2 D. 22cm2
d. Thể tích hình lập phương cạnh 0,2 dm là:
A. 0,008dm3 B.0,08dm3 C. 0,8dm3 D. 0,0008dm3
Bài 3/ Đổi các đơn vị thích hợp vào chỗ chấm: (1 điểm)
 a) 8 m 7dm =.. dm c) 17 tấn 52 kg =.. kg
 b) 2m26 dm2 =.dm2 d) 1,5 giờ =. phút 
Bài 4/ Đặt tính rồi tính: (3 điểm)
143,25 + 312,61 368,7- 95,48 132,5 x 1,7 63,725: 5
.. .  
... . ...  
.. .  
.. .  .
.. .  ......
.. .  ............
Bài 5/ Trong biểu đồ bên: (1 điểm)
a.Số học sinh thích học vẽ chiếm bao nhiêu phần trăm:
Toán Anh văn
 25% 20% 
 vẽ... 
TiếngViệt 
 ............ 
4%
A. 10% 
B. 5% 
C. 15% 
D. 20%
b. Số học sinh thích học Tiếng Việt chiếm bao nhiêu phần trăm:
A. 30%
B. 40%
C. 25%
Bài 6/ Một người đi xe máy từ A với vận tốc 39km/giờ thì sau 1 giờ 30 phút đến B. Hỏi người khác đi xe đạp khởi hành từ A lúc 7 giờ với vận tốc 13 km/giờ thì đến B lúc mấy giờ? (2 điểm)
Bài giải
\
 HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ MÔN TOÁN 5 
Năm học 2013- 2014
1/. ( 1 điểm ) Viết đúng mỗi số được 0,25 điểm .
 a) 3,12 
 b) 48,12 
 c) Mười lăm phẩy ba trăm hai mươi mốt.
 d)Một trăm hai mươi ba phẩy linh năm.
2/. (2 điểm) Khoanh đúng mỗi ý được 0,5 điểm.
a.Số lớn nhất trong các số: 8,487; 91,08; 86,453; 91,4 là: C. 91,4 
b. 12% của 10kg là: B. 1,2kg 
c. Diện tích một hình tam giác có độ dài đáy là 11cm, chiều cao 4cm bằng: D. 22cm2
d. Thể tích hình lập phương cạnh 0,2 dm là: A. 0,008dm3 
3/. Điền đúng mỗi số được 0,25 điểm 
 a) 8 m 7dm = 87 dm c) 17 tấn 52 kg = 17052 kg
 b) 2m26 dm2 = 206 dm2 d) 1,5 giờ = 90 phút 
4/. Mỗi phép tính đúng ý a, b học sinh được 0,5 điểm. Đúng ý c, d học sinh được 1 điểm.
143,25 + 312,61 368,7- 95,48 132,5 x 1,7 63,725: 5
143,25 368,7 132,5 63,725 5
312,61 95,48 1,7 13 120,745 
455,86 273,22 225,25 3
 37
 22
 25
 0
5/ Mỗi ý đúng được 0,5 điểm. Trong biểu đồ bên: 
a.Số học sinh thích học vẽ chiếm bao nhiêu phần trăm: B. 5% 
b. Số học sinh thích học Tiếng Việt chiếm bao nhiêu phần trăm: D. 50%
6/. (2 điểm) Bài giải
 Đổi 1 giờ 30 phút = 1,5 giờ (0,25 điểm)
 Quãng đường AB dài là: 39 x 1,5 = 58,5 (km) (0,5 điểm)
 Thời gian để người đi xe đạp đi từ A đến B là: 58,5: 13 = 4,5 (giờ) (0,5 điểm)
 Người đi xe đạp đến B lúc: 7 + 4,5 = 11,5 (giờ) (0,5 điểm)
 11,5 giờ = 11 giờ 30 phút (0,25 điểm)
 Đáp số: 11 giờ 30 phút

File đính kèm:

  • docDe Kiem tra cuoi ky 2Toan lop 5(4).doc