Kiểm tra học kỳ I môn Tin học khối 5 - Trường Tiểu học Nam An

doc2 trang | Chia sẻ: hoangcuong.10 | Lượt xem: 732 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm tra học kỳ I môn Tin học khối 5 - Trường Tiểu học Nam An, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Điểm
Trường Tiểu học Nam An
Họ và tên:.....................................
Lớp: .............................................
KIỂM TRA HỌC KỲ I MÔN TIN HỌC
KHỐI 5
I. Trắc nghiệm:
Câu 1: Trong phần mềm Paint, biểu tượng A ở Tool box dùng để làm gì cho tệp ảnh đang vẽ?
	A. Đặt màu cho văn bản	B. Viết chữ 
	C. Tô màu	D. Trau chuốt hình vẽ
Câu 2 Đâu là công cụ phóng to?
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 3 Đâu là biểu tượng của tệp tin?
A.	B.	C.	D. 
Câu 4: Hình trên cho em biết nó thuộc dạng tệp (file) nào?
A. File chương trình	C. File văn bản	
B. Cả hai	D. Cả hai đều sai
Câu 5 Trong máy tính thông tin tồn tại dưới các dạng tệp (file) nào?
A. File chương trình	B. File dữ liệu	
C. Cả hai	D. Cả hai đều sai
Câu 6: Đâu là công cụ bình phun màu?
A. 	B.	C. 	D. 
Câu 7:Để tạo một thư mục tại thư mục gốc, ổ C:\ , em chọn cách nào trong
các phương án sau:
a. Nhấn phải chuột tại thư mục gốc, ổ C:\ chọn New->Folder.
b. Nhấn phải chuột tại thư mục gốc, ổ C:\ chọn New->Shortcut.
c. Nhấn phải chuột tại thư mục gốc, ổ C:\ chọn Briefcase.
d. Nhấn phải chuột tại thư mục gốc, ổ C:\ chọn Microsoft Word Document.
Câu 8 Muốn khởi động một phần mềm bất kỳ trên màn hình nền máy vi tính em thực hiện như thế nào? 
Nháy đúp chuột trái lên tên chương trình muốn khởi động trên màn hình nền.
Nháy chuột trái lên tên chương trình muốn khởi động trên màn hình nền.
Nháy đúp chuột phải lên tên chương trình muốn khởi động trên màn hình nền.
Nháy chuột phải lên tên chương trình muốn khởi động trên màn hình nền
Câu 9:Để sắp xếp một cách khoa học, tiện lợi cho việc quản trị và sử dụng, các tệp tin (file) trong máy tính thường được tổ chức thành
A. Các đồ thị	B. Các phần mềm	
C. Các Thư mục	D. Cả ba
Câu 10:Trong Ms Windows, thư mục được tổ chức dưới dạng?
A. Dây	B. Cây	C. Chuỗi	D. Đồ thị
Câu 11:Trong Ms Windows, biểu tượng của thư mục thường có màu gì?
A. Xanh	B. Đỏ	C. Tím	D. Vàng
Câu 12.Thư mục (TM) không có gì ở bên trong, gọi là.?
A. TM không	B. TM lép	C. TM rỗng	D. TM tép
Câu 13.Thư mục (TM) nằm ngoài cùng, không còn thư mục nào khác chứa nó, gọi là.?
A. TM không	B. TM ngoài cùng	C. TM gốc	D. 1 và 2
Câu 14: Đâu là biểu tượng phần mềm Cùng học toán 5?
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 15: Đâu là biểu tượng phần mềm THE MONKEY EYES?
A. 	B. 	C. 	D. 
II. Tự luận:
	Nêu các bước lật và quay hình vẽ?

File đính kèm:

  • docde thi hoc ki 1 mon tin hoc khoi 5.doc