Đề kiểm tra học kì II Toán Lớp 5 - Trường Tiểu học số 2 Nhơn Thành

doc2 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Lượt xem: 226 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra học kì II Toán Lớp 5 - Trường Tiểu học số 2 Nhơn Thành, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG TH. SỐ 2 NHƠN THÀNH
Họ và tên học sinh : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lớp : . . . . .
Tổng số điểm
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II – NĂM HỌC 2008 - 2009
MÔN : Toán lớp 5
(Thời gian làm bài : 40 phút)
Bài 1: Đặt tính rồi tính: (2 điểm)
	a) 3256,34 + 428,57	b) 576,4 – 59,28
	c) 625,04 X 6,5	d) 125,76 : 1,6
Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm : (2 điểm)
	a) 570 dm 	= . . . . . . . . . . dm 	b) 5kg = . . . . . . . g
	c) 25% của 1dm 	= . . . . . . . . 	. cm	d) 1giờ = . . . . . . . . . giờ
Bài 3: (2điểm) Viết vào chỗ chấm cho thích hợp: 	
Kết quả khảo sát phương tiện đến trường	 Xe máy Đi bộ
của 200 học sinh của một trường Tiểu học được	 25% 15%
cho trên trên biểu đồ hình quạt dưới đây :	 Ô tô 10%
a) Số học sinh đi bộ đến trường là . . . em.
b) Số học sinh đi đến trường bằng xe đạp là . . . em.
c) Số học sinh được đưa đến trường bằng xe máy là . . . em. Xe đạp...
d) Số học sinh được đưa đến trường bằng ô tô là . . . . . em.	
Bài 4: (3 điểm ) Tỉnh A và tỉnh B cách nhau 180km. Cùng một lúc hai ô tô xuất phát từa hai tỉnh và đi ngược chiều nhau, sau 2 giờ chúng gặp nhau. 
a) Hỏi một giờ cả hai ô tô đi được bao nhiêu ki-lô-mét ?
b) Tính vận tốc mỗi ô tô, biết vận tốc ô tô đi từ A bằng vận tốc ô tô đi từ B.
Giải :
	40cm
Bài 5: Cho hình vuông cạnh 40cm. 
Như hình vẽ bên:
Tính diện tích hình vuông.
Tính diện tích phần tô màu 
trong hình vuông.
Tính diện tích phần không tô
 màu trong hình vuông.
Giải :
---------------------------------- Hết -----------------------------------

File đính kèm:

  • docDE KIEM TRA THU CHKII.doc