Đề thi chọn đội tuyển giao lưu học sinh giỏi Tiếng việt Lớp 5 - Năm học 2009-2010

doc4 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Lượt xem: 346 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi chọn đội tuyển giao lưu học sinh giỏi Tiếng việt Lớp 5 - Năm học 2009-2010, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phòng Giáo dục và Đào tạo 
Đề thi chọn đội tuyển giao lưu học sinh giỏi lớp 5
cấp huyện năm học 2009-2010
Họ và tên: ........................................................................................................................
Ngày sinh .......................................... Học sinh trường....................................................
Số báo danh: ..........Phòng thi:..............................................................
Chữ kí của
của người coi thi
1.............................................
2.............................................
Số phách
Bài 1: (4 điểm) Các câu hỏi dưới đây được dùng để làm gì?
a. Có phá hết các vòng vây đi không?
b. Các chú có biết đền thờ ai đây không?
c. A Cổ hả? Lớn tướng rồi nhỉ?
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................
Bài 2:(4 điểm) Em Hãy xác định chủ ngữ, vị ngữ, trạng ngữ trong mỗi câu kể sau.
a. Đã tan tác những bóng thù hắc ám.
b. ở nhà bình yên cả.
c. Khi ngày mới bắt đầu, chúng em đều cắp sách tới trường.
d. Đến cổng trường nó dừng lại.
Bài 3: (4 điểm) Hãy xác định từ: "bước", "khó khăn" trong các câu sau thuộc từ loại gì?
a. Nó bước những bước chắc chắn.
b. Cuộc sống của anh ấy khá khó khăn.
 Chúng tôi vượt qua nhiều khó khăn trong cuộc sống.
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 4: (4 điểm) Tìm 4 từ ghép có nghĩa tổng hợp và 4 từ ghép có nghĩa phân loại có tiếng "đẹp" đứng trước hoặc sau.
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Bài 5: (9 điểm) Em hãy tả cây đa cổ thụ nơi làng quê em.
Học sinh không được viết vào phần gạch chéo này
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Phòng Giáo dục và Đào tạo 
Đề thi chọn đội tuyển giao lưu học sinh giỏi lớp 5
cấp huyện năm học 2009-2010
Họ và tên: ........................................................................................................................
Ngày sinh .......................................... Học sinh trường....................................................
Số báo danh: ..........Phòng thi:..............................................................
Chữ kí của
của người coi thi
1.............................................
2.............................................
Số phách
Bài 1: (4 điểm) Tìm 4 từ ghép có nghĩa tổng hợp và 4 từ ghép có nghĩa phân loại có tiếng "đẹp" đứng trước hoặc sau.
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
Bài 2: (4 điểm) Các câu hỏi dưới đây được dùng để làm gì?
a. Có phá hết các vòng vây đi không?
b. Các chú có biết đền thờ ai đây không?
c. A Cổ hả? Lớn tướng rồi nhỉ?
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................................
Bài 3: (4 điểm) Hãy xác định từ: "bước", "khó khăn" trong các câu sau thuộc từ loại gì?
a. Nó bước những bước chắc chắn.
b. Cuộc sống của anh ấy khá khó khăn.
 Chúng tôi vượt qua nhiều khó khăn trong cuộc sống.
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 4:(4 điểm) Em Hãy xác định chủ ngữ, vị ngữ, trạng ngữ trong mỗi câu kể sau.
a. Đã tan tác những bóng thù hắc ám.
b. ở nhà bình yên cả.
c. Khi ngày mới bắt đầu, chúng em đều cắp sách tới trường.
d. Đến cổng trường nó dừng lại.
Bài 5: (9 điểm) Em hãy tả cây đa cổ thụ nơi làng quê em.

File đính kèm:

  • docDE THI HSG LOP 5 09-10 T9.doc