Đề kiểm tra chất lượng học kỳ I - Môn: Sinh học lớp 9

doc2 trang | Chia sẻ: hong20 | Lượt xem: 715 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra chất lượng học kỳ I - Môn: Sinh học lớp 9, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
UBND HUYỆN VĨNH LINH	ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I
PHÒNG GIÁO DỤC VINH LINH	NĂM HỌC 2013- 2014
	 MÔN: SINH HỌC- LỚP 9
ĐỀ CHÍNH THỨC
	Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)
	Câu: 1(2điểm). Nêu đặc điểm cấu tạo hóa học của phân tử ADN.
	Câu 2: (2 điểm). Đột biến Gen là gì? Vì sao đột biến thường có hại cho bản thân sinh vật.
	Câu 3 (2 điểm). Thế nào là thuwongf biến. mức phản ứng? Mức phản ứng có di truyền được không? Vì sao?
	Câu 4 (2 điểm). Một gen có chiều dài 0.51 micrômét, trong đó A=600.
Xác định số Nucleotit của Gen?
Số Nucleotit từng loại của Gen
	Câu 5 (2 điểm). 
	Ở cà chua, dạng tròn là tính trang trội (qui định bởi gen T), dạng quả bầu là tính trạng lặn ( qui định bởi gen t).
	a) Kiểu gen của cây bố và cây mẹ phải như thế nào để khi giao phấn thì ngay ở F1 đã có sự phân tính theo tỉ lệ 1 tròn: 1 bầu dục.
	b) Phải chọn cây bố và cây mẹ có tính trạng như thế nào để các cây lai F1 chắc chắn đồng tính nếu không biết chắc là các cây bố mẹ có thuần chủng hay không?
..Hết.
UBND HUYỆN VĨNH LINH 	HƯỚNG DẪ CHẤM ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ I
PHÒNG GIÁO DỤC VINH LINH	NĂM HỌC 2013- 2014
	 MÔN: SINH HỌC- LỚP 9
Câu
Nội dung
Điểm
- ADN được cấu tạo từ các nguyên tố C, H, O, N và P
0.5
- ADN thuộc đại phân tử có kích thước và khối lượng lớn
0.5
- ADN được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, do nhiêu đơn phân tập hợp lại, có 4 loại đơn phân: A, T, G, X
0.5
- Các N liên kết với nhau theo chiều dọc tạo mạch. Phân tử ADN gồm 2 mạch liên kết lại
0.5
2
a/ Khái niệm đột biến gen
1
b/ Đột biến gen thường có hại cho bản thân sinh vật vì chúng phá vỡ sự thống nhất hài hòa trong kiểu gen đã qua chọn lọc và duy trì lâu đời trong chọn lọc tự nhiên, gây ra những rối loại trong quá trình tổng hợp Protein
1
3
- Thường biến là những biến đổi kiểu hình phát sinh trong đời sống cá thể dưới ảnh hưởng trục tiếp của môi trường
0.5
- Mức phản ứng là giới hạn thường biến của một kiểu Gen trước các điều kiện khác nhau của môi trường
0.5
- Mức phản ứng di truyền được
0.5
- Vì: Mức phản ứng do Gen quy định
0.5
4
a/ 0.51 micromet= 5100A0 
N= 5100/3.4*2 = 3000N
1
b/ A=600, T= 600, G=X= 3000-(A+T)/2 , = 3000-(600+600)/2= 900
1
5
a/ F1: 1 tròn :1 bầu dục.
- Theo pháp lai phân tích: P Tt (tròn) X tt (bầu dục)
1
- Viết sơ đồ lai
0.5
b/ Chon cây bố mẹ có tính trạng lặn
0.5

File đính kèm:

  • docHoc ky 1 nam 20132014.doc