Đề kiểm tra 45 phút môn Hóa học lớp 9 Kì 1 - Đề 2

doc2 trang | Chia sẻ: huu1989 | Lượt xem: 932 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra 45 phút môn Hóa học lớp 9 Kì 1 - Đề 2, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
phòng GD&Đt huyện lục ngạn
trường THCs biển động
đề kiểm tra 45 phút
Môn Hoá học 9
Câu1: Nêu đặc điểm cấu tạo phân tử ruợu Etylic và axit Axetic.
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu2: Ruợu Etylic và axit axetic có thể tác dụng với chất nào sau đây:
 Na, Na2CO3, Mg, CuSO4, KOH.
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Câu3: Có hai lọ mất nhãn đựng hai dung dịch ruợu Etylic và axit Axetic. Hãy dán nhãn cho hai lọ trên?
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
Câu 4: Cho 50g dung dịch ruợu 450 tác dụng với Na (độ ruợu chính là % của ruợu trong dung dịch)
a) Hãy viết các PTHH xảy ra?
b) Tính thể tích khí Hiđro thu được(đktc)?
c) Cho lượng ruợu trên tác dụng với 28g axit Axetic thì chất nào dư? Khối lượng bao nhiêu? Tính khối lượng Este thu được? (cho H =1, O =16, C =12).
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
---------------------------------------------------Hết-----------------------------------------------------
Ghi chú: Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

File đính kèm:

  • docHoa_9_02.doc
Đề thi liên quan