Đề khảo sát học sinh giỏi tháng 12 Toán Lớp 5

doc2 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Lượt xem: 202 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề khảo sát học sinh giỏi tháng 12 Toán Lớp 5, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề khảo sát học sinh giỏi tháng 12
Môn: Toán 5
Thời gian làm bài: 90 phút
Bài 1: Tính nhanh giá trị biểu thức A = 
Bài 2: Cho dãy số chẵn liên tiếp 2, 4, 6, 8, 10, ..., 2468. Hỏi dãy có:
a) Bao nhiêu số hạng? 	b) Bao nhiêu chữ số?
Bài 3: Cho một số có 2 chữ số, trong đó chữ số hàng chục bằng chữ số hàng đơn vị. Nếu đổi vị trí các chữ số cho nhau thì số đó tăng thêm 36 đơn vị. Hãy tìm số đó.
Bài 4: Ngày xuân 3 bạn: Huệ, Hằng, Mai đi trồng cây. Biết rằng tổng số cây của 3 bạn trồng được là 17 cây. Số cây của 2 bạn Huệ và Hằng trồng được nhiều hơn Mai trồng là 3 cây. Số cây của Huệ trồng được bằng số cây của Hằng. Em hãy tính xem mỗi bạn trồng được bao nhiêu cây?
Đề khảo sát học sinh giỏi tháng 12
Môn: Toán 5
Thời gian làm bài: 90 phút
Bài 1: Tính nhanh giá trị biểu thức A = 
Bài 2: Cho dãy số chẵn liên tiếp 2, 4, 6, 8, 10, ..., 2468. Hỏi dãy có:
a) Bao nhiêu số hạng? 	b) Bao nhiêu chữ số?
Bài 3: Cho một số có 2 chữ số, trong đó chữ số hàng chục bằng chữ số hàng đơn vị. Nếu đổi vị trí các chữ số cho nhau thì số đó tăng thêm 36 đơn vị. Hãy tìm số đó.
Bài 4: Ngày xuân 3 bạn: Huệ, Hằng, Mai đi trồng cây. Biết rằng tổng số cây của 3 bạn trồng được là 17 cây. Số cây của 2 bạn Huệ và Hằng trồng được nhiều hơn Mai trồng là 3 cây. Số cây của Huệ trồng được bằng số cây của Hằng. Em hãy tính xem mỗi bạn trồng được bao nhiêu cây?
Bài 5. Cho dãy số 11, 14, 17, ... , 68.
a) Hãy xác định dãy trên có bao nhiêu số hạng ?
b) Nếu ta tiếp tục kéo dài các số hạng của dãy số thì số hạng thứ 2005 là số mấy ?
Bài 6. Một nền nhà hình chữ nhật có nửa chu vi là 18 m. Nếu giảm chiều dài 6 m thì nền nhà đó trở thành hình vuông. Người ta lát nền bằng các viên gạch men hình vuông cạnh 30 cm. Tính xem cần bao nhiêu viên gạch để lát kín nền nhà đó ? (Phần mạch vữa không đáng kể).
Bài 5. Cho dãy số 11, 14, 17, ... , 68.
a) Hãy xác định dãy trên có bao nhiêu số hạng ?
b) Nếu ta tiếp tục kéo dài các số hạng của dãy số thì số hạng thứ 2005 là số mấy ?
Bài 6. Một nền nhà hình chữ nhật có nửa chu vi là 18 m. Nếu giảm chiều dài 6 m thì nền nhà đó trở thành hình vuông. Người ta lát nền bằng các viên gạch men hình vuông cạnh 30 cm. Tính xem cần bao nhiêu viên gạch để lát kín nền nhà đó ? (Phần mạch vữa không đáng kể).

File đính kèm:

  • docDe KT HSG cap truong.doc