Đề khảo sát định kì lần 3 Toán, Tiếng việt Lớp 5

doc6 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Lượt xem: 296 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề khảo sát định kì lần 3 Toán, Tiếng việt Lớp 5, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đề thi khảo sát định kỳ lần 3
Môn Tiếng việt lớp 5
Thời gian 40 phút không kể thời gian chép đề
Họ và tên: . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lớp : .....
Bài 1: (6 điểm) Đọc thầm đoạn văn sau:
Sáng hôm ấy, nắng nhuộm vàng mái đền cổ kính, Bác Hồ đã đến thăm đền Hùng và gặp các chiến sỹ đại đoàn quân tiên phong đang đóng ở đây.
Bác nhìn khắp lượt các chiến sỹ ra đón rồi hỏi:
- Các chú có khỏe không ?.
- Thưa Bác khỏe ạ !.
Mọi người hồi hộp chờ Bác nói chuyện thì lại nghe Bác hỏi : 
- Các chú có biết đền thờ ai đây không ?
Một chiến sỹ đứng gần thưa với Bác :
- Đền thờ một ông Vua ạ !
- Nhưng Vua nào ? Bác mỉm cười trìu mến nhìn Bộ đội.
Hãy khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng:
1) (1đ) Ngôi đền nói trong đoạn văn trên thờ ai ?.
A. Vua Lê Thánh Tông.	C. Vua Hùng.
B. Vua Quang Trung.	D. Vua Trần Nhân Tông.
2)(1đ) Đền Hùng thuộc tỉnh nào ?
A. Nghệ An. B. Hà Nội .	 C. Quảng Ninh D. Phú Thọ	3)(2đ) Điền vào chỗ trống quan hệ từ thích hợp để có câu ghép:
a) ......... trời mưa to quá.........em ở lại đừng về.
b) .........trời mưa to quá..........em không về được.
4) (2đ)Xếp các từ sau vào hai nhóm và đặt tên cho mỗi nhóm:
	An ninh, yêu nước, bảo vệ, bảo mật, đoàn kết, biệt ơn, trật tự, cần cù.
Bài 2: Chính tả ( 4 điểm - 0,5 đ chữ viết).
Chép trầm 3 khổ thơ đầu của bài thơ : Cửa sông - TV 5 - Tập 2.
Bài 3: Tập làm văn ( 6 điểm - 0,5 đ chữ viết).
Tả một đồ vật có ý nghĩa sâu sắc đối với em.
 Điểm đọc : ......./10 ; Điểm viết :....../10 .
 Điểm bài kiểm tra :......./10.
Bài 4: Đọc thành tiếng ( 4 điểm).
	Cho học sinh bắt thăm đọc.
Bài : Thái sư Trần Thủ Độ - Sách TV5 - Tập 2 - trang 15
	Từ đầu ........ ông mới tha cho.
Bài : Trí dũng song toan - TV5 - tập 2 trang 25.
	Từ đầu ........ với tổ tiên.
Bài: Tiếng rao đêm - TV5 tập trang 30.
	Từ đầu ........ khói bụi mịt mù.
Bài : lập làng dưới biển- TV 5 - tập 2 trang 36.
	Từ đầu ........ hơi muối.
Bài : Phân xử tài tình - TV 5 tập 2 trang 46.
	Từ đầu ........ mỗi người một nửa.
Bài: Hộp thư mật - TV 5 tập 2 trang 62.
	Từ đầu ........ đã đáp lại.
Bài: Phong cảnh đền hùng - trang 68.
	Từ đầu ........ mây trời cuồn cuộn.
Bài: Nghĩa Thầy trò - trang 79.
	Từ đầu ........ thầy mang ơn rất nặng .
Bài: Hội thổi cơm thi ở Đồng vân - trang 83.
	Từ đầu ......... mỗi người một việc.
Đề thi khảo sát định kỳ lần 3
Môn Toán lớp 5
Thời gian 40 phút không kể thời gian chép đề
Họ và tên: . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lớp : .....
Bài 1: (2 điểm ) Tính 
a) 3,5 x 2 + 14,75	c) 3 giờ 20 phút - 2 giờ 30 phút 
. . . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) 24,84 : 3 - 4,05.	d) 5 giờ 20 phút : 4
. . . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .	. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bài 2( 2 điểm) Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.
	a) Tỷ số phần trăm của 25 và 40 là :
	A. 62,5	 	B. 16 %	C. 100 %	D 50 %
	b) 30 % của 4 tấn bằng :
	A. 1,5 tấn 	B. 2 tấn 	C. 7,5 tấn. 	D. 1,2 tấn.
	c) 1,5 ngày bằng:
	A. 15 giờ 	B. 20 giờ 	C. 30 giờ 	D. 36 giờ
	d) 3 giờ 15 phút bằng.
	A. 3,15 giờ	B. 3,25 giờ	C. 3,5 giờ	D.3,75 giờ.
Bài 3( 2 điểm). 
	Cho hình thang vuông ABCD có các kích thước 
	như hình bên. A	 30 cm B
	Tính: 
	a) Diện tích hình thang ABCD.	 25
	b) Diện tích tam giác ABC. cm
	 D 50 cm C
Bài 4: ( 3 điểm):
	Một hình hộp chữ nhật có chiều dài 15 cm., chiều rộng bằng 2/3 chiều dài, chiều cao bằng 20 cm.Tính diện tích xung quanh và thể của khối hình hộp chữ nhật đó.
Bài 5( 1 điểm)
	Tìm bán kính của hình tròn có số đo diện tích bằng 1/2 số đo chu vi của nó ( không kể tên đơn vị đo)
	Đáp án và biểu chấm
Bài 1: ( 2 điểm) Mỗi bài đúng cho 0,5 điểm.
Bài 2: ( 2 điểm) Mỗi ý đúng cho 0,5 điểm.
a) ý A	b) ý D	c) ý D	d) ý B
Bài 3: ( 2 điểm) Mỗi ý đúng cho 0,5 điểm.
Bài 4: ( 3 điểm)
Bài giải:
Chiều rộng là: 15 x 2/3 = 10 (cm)	( 0,5 đ)
Chu vi đáy là : (10 +15) x 2 = 50 (cm)	( 0,5 đ).
Diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật là:
50 x 20 = 1000 (cm2 )	( 0,5 đ).
Thể tích của hình hộp chữ nhật là 
15 x 10 x 20 = 3000 (cm3	)	( 1 đ)
	Đáp số: 1000 cm2 và 3000 cm3	( 0,5 đ).
Bài 5: ( 1 đ)
Gọi bán kính hình tròn là r 
Diện tích của hình tròn là: r x r x 3,14.
Chu vị hình tròn là: r x 2 x 3,14.
Theo bài ra ta có:
r x r x 3,14 = r x 2 x 3,14 : 2 
r x r x 3,14 = r x 3,14
Suy ra r =1
	Đáp số : r = 1

File đính kèm:

  • docTV 5.doc