Kiểm tra học kì I - Môn: Sinh 8 - Trường THCS BTCX Nguyễn Bá Ngọc

doc5 trang | Chia sẻ: hong20 | Ngày: 07/11/2020 | Lượt xem: 207 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm tra học kì I - Môn: Sinh 8 - Trường THCS BTCX Nguyễn Bá Ngọc, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường THCS BTCX Nguyễn Bá Ngọc
Họ và tên:.
Lớp: 8/ 
KIỂM TRA HỌC KÌ I – Năm học 2009-2010
Môn: Sinh 8
Thời gian: 45 phút ( KKTGGĐ)
(ĐỀ 1)
A. Trắc nghiệm: (4 đ)
I. Khoanh tròn câu trả lời đúng trong các câu sau đây:
1. Loại xương nào sau đây chứa tuỷ đỏ:
	a. Xương ngắn	b. Xương dài trẻ em
	c. Xương dẹt	d. Cả a, b, c
2. Xương to ra nhờ:
	a. Mô xương cứng	b. Tuỷ xương
	c. Sụn tăng trưởng	d. Màng xương
3. Vai trrò của hồng cầu là:
	a. Vận chuyển chất dinh dưỡng	b. Vận chuyển O2 và CO2 
	c. Vận chuyển chất thải	d. Vận chuyển từ CO2 tim đến tế bào 
4. Sự thông khí ở phổi là do:
	a. Lồng ngực được nâng lên hạ xuống	b. Cử động hít vào và thở ra
	c. Thay đổi thể tích lồng ngực	d. Cả a, b, c
II. Hãy sắp xếp các bào quan tương ứng với chức năng bằng cách ghép chữ (a, b, c, .) với số (1, 2, 3, .) sau cho phù hợp.
Chức năng
Bào quan
Trả lời
1. Nơi tổng hợp prôtêin
a. Bộ máy Gôngi
1- 
2. Tham gia hoạt động hô hấp giải phóng năng lượng
b. Nhiễm sắc thể
2- 
3. Cấu trúc quy định sự hình thành prôtêin
c. Trung thể
3- 
4. Thu nhận hoàn thiện phân phối sản phẩm
d. Ti thể
4- 
e. Ribôxôm
B. Tự luận: (6 đ)
Câu 1. Vẽ sơ đồ phản ánh mối quan hệ cho và nhận giữa các nhóm máu để không gây kết dính hồng cầu? Nêu các nguyên tắc tuân thủ khi truyền máu?
Câu 2. Nêu các tác nhân gây hại cho đường hô hấp và tác hại của các tác nhân đó? Em phải làm gì để trách các tác nhân gây hại đó?
Bài làm:
...................................................................................................................................................................................................................................................................................
ĐÁP ÁN SINH 8 (ĐỀ 1)
A. Trắc nghiệm: (4đ)
I. Mỗi câu khoanh đúng 0.5 đ
	1. b	2 .d	3. b	4. b	
II. Mỗi câu ghép đúng 0.5 đ
	1- e	2- d	3- b	4- a	
B. Tự luận: (6đ)
Câu 1. (2,5 đ)
	*Sơ đồ:	A
 A
 O O AB AB	(1,5đ)
	B
	B
* Các nguyên tắc tuân thủ khi truyền máu: (1đ)
- Lựa chọn nhóm máu cho phù hợp
- Kiểm tra mầm bệnh trước khi truyền bệnh
Câu 2. (3,5 điểm)
* Tác nhân: Bụi, nitơôxít (NOx), lưu huỳnh ôxít (SOx), cácbon ôxít (CO), các chất độc hại như nicôtin, nitrôzamin..,các vi sinh vật gây bệnh. (1.5 đ)
* Tác hại : Gây các bệnh lao phổi,viêm phổi, ngộ độc, ung thư(1 đ)
* Biện pháp (1 đ)
- Xây dựng môi trường trong sạch
- Không hút thuốc lá
- Đeo khẩu trang trong khi lao động nơi có nhiều bụi
Trường THCS BTCX Nguyễn Bá Ngọc
Họ và tên:.
Lớp: 8/ 
KIỂM TRA HỌC KÌ I – Năm học 2009-2010
Môn: Sinh 8
Thời gian: 45 phút ( KKTGGĐ)
(ĐỀ 2)
A. Trắc nghiệm: (4 đ)
I. Khoanh tròn câu trả lời đúng trong các câu sau đây:
1. Vai trrò của hồng cầu là:
	a. Vận chuyển chất dinh dưỡng	b. Vận chuyển chất thải
	c. Vận chuyển O2 và CO2	d. Vận chuyển từ CO2 tim đến tế bào 
2. Sự thông khí ở phổi là do:
	a. Lồng ngực được nâng lên hạ xuống	b. Cử động hít vào và thở ra
	c. Thay đổi thể tích lồng ngực	d. Cả a, b, c
II. Điền vào chổ trống sao cho phù hợp:
Máu vận chuyển qua hệ mạch nhờ một sức đẩy do tim tạo ra (tâm thất co). Sức đẩy này tạo nên một áp lực trong mạch máu, gọi là..và..trong mạch
III. Hãy sắp xếp các bào quan tương ứng với chức năng bằng cách ghép chữ (a, b, c, .) với số (1, 2, 3, .) sau cho phù hợp.
Chức năng
Bào quan
Trả lời
1. Nơi tổng hợp prôtêin
a. Bộ máy Gôngi
1- 
2. Tham gia hoạt động hô hấp giải phóng năng lượng
b. Nhiễm sắc thể
2- 
3. Cấu trúc quy định sự hình thành prôtêin
c. Trung thể
3- 
4. Thu nhận hoàn thiện phân phối sản phẩm
d. Ti thể
4- 
e. Ribôxôm
 B.Tự luận: (6 đ)
Câu 1. Vẽ sơ đồ phản ánh mối quan hệ cho và nhận giữa các nhóm máu để không gây kết dính hồng cầu? Nêu các nguyên tắc tuân thủ khi truyền máu?
Câu 2. Xương dài ra và to ra là do đâu? Vì sao xương trẻ em khó gãy và khi gãy thì nhanh lành, xương người lớn dễ gãy và khi gãy thì lâu lành?
	Bài làm:
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
ĐÁP ÁN SINH 8 (ĐỀ 2)
A. Trắc nghiệm: (4đ)
I. Mỗi câu khoanh tròn đúng 0.5 đ
1. c 2. b
II Mỗi chổ điền đúng 0.5 đ
..huyết áp và.vận tốc máu
III. Mỗi câu ghép đúng 0.5 đ
	1- e	2- d	3- b	4- a
B. Tự luận: (6đ)
Câu 1. (2,5 điểm)
	* Sơ đồ:	A
 A
 O O AB AB	(1,5đ)
	B
	B
*Các nguyên tắc tuân thủ khi truyền máu: (1đ)
- Lựa chọn nhóm máu cho phù hợp.
- Kiểm tra mầm bệnh trước khi truyền bệnh.
Câu 2. (3,5đ)
- Xương dài ra là do sự phân chia các tế bào ở sụn tăng trưởng. (1,25đ)
- Xương to ra là do sự phân chia các tế bào ở màng xương. (1,25đ)
- Xương trẻ em tỉ lệ chất cốt dao cao làm xương khó gãy và tế bào xương luôn được sinh ra.
- Xương người lớn tỉ lệ chất cốt giao giảm làm xương dễ gãy và tế bào xương bị phân huỷ theo độ tuổi.

File đính kèm:

  • docde thi sinh 8.doc
Đề thi liên quan