Kiểm tra 15' Sinh 7

doc2 trang | Chia sẻ: minhhong95 | Ngày: 16/10/2019 | Lượt xem: 37 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm tra 15' Sinh 7, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Kiểm tra 15 sinh 7 
Họ và tên: lớp:.
Điểm
Lời phê của giáo viên
Nội dung về lớp chim
I.Trắc nghiệm: Hãy chọn đáp án đúng (mỗi câu 1 d)
1. Đặc điểm nào chứng tỏ bồ cõu là động vật hằng nhiệt?
A. Nhiệt độ cơ thể luụn cao. 
B. Nhiệt độ cơ thể luụn thấp. 
C. Nhiệt độ cơ thể ổn định khi nhiệt độ mụi trường thay đổi. 
D. Nhiệt độ cơ thể thay đổi theo nhiệt độ mụi trường. 
2. Trong cỏc đặc điểm sau, đặc điểm nào là đặc điểm của kiểu bay lượn?
A. Sự bay chủ yếu dựa vào sự nõng đỡ của khụng khớ và sự thay đổi của cỏc luồng giú. 
B. Cỏnh dang rộng mà khụng đập. 
C. Cỏnh đập chậm dói và khụng liờn tục. 
D. Sự bay chủ yếu dựa vào sự nõng đỡ của khụng khớ và sự thay đổi của cỏc luồng giú, cỏnh đập chậm dói và khụng liờn tục, cỏnh dang rộng mà khụng đập. 
3. Tim của chim bồ cõu cú cấu tạo như thế nào?
A. Tim 3 ngăn với vỏch ngăn hụt. 
B. Tim 2 ngăn. 
C. Tim 4 ngăn gồm 2 nửa phõn tỏch nhau hoàn toàn. 
D. Tim 3 ngăn. 
4. Hụ hấp của chim cú điển hỡnh gỡ khỏc biệt so với hụ hấp của thằn lằn?
A. Cú sự phối hợp hoạt động của cỏc tỳi khớ bụng và cỏc tỳi khớ ngực. 
B. Cú thờm hệ thống tỳi khớ thụng với phổi. 
C. Cú thờm hệ thống tỳi khớ thụng với phổi. Cỏc tỳi khớ len lỏi vào giữa cỏc hệ cơ quan, trong cỏc xoang rỗng giữa cỏc xương. Cú sự phối hợp hoạt động của cỏc tỳi khớ bụng và cỏc tỳi khớ ngực. 
D. Cỏc tỳi khớ len lỏi vào giữa cỏc hệ cơ quan, trong cỏc xoang rỗng giữa cỏc xương. 
5. Nóo chim phỏt triển liờn quan đến đời sống phức tạp, một số bộ phận phỏt triển hơn nóo của bũ sỏt như:
A. Nóo giữa (2 thựy thị giỏc). 
B. Nóo sau (tiểu nóo). 
C. Nóo trước (đại nóo). 
D. Nóo trước, nóo giữa và nóo sau. 
II.Tự luận: (5d)
Phân biệt các bộ chim và cho biết đặc điểm của chúng

File đính kèm:

  • docKT 15 SINH PHAN LOP CHIM.doc
Đề thi liên quan