Kiểm tra 1 tiết - Tuần 9 - Tiết 18 môn: Sinh học 7

doc1 trang | Chia sẻ: minhhong95 | Ngày: 09/10/2019 | Lượt xem: 806 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm tra 1 tiết - Tuần 9 - Tiết 18 môn: Sinh học 7, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Họ và tên:
 Lớp:
 KIỂM TRA 1 TIẾT - Tuần 9 - Tiết 18
 Môn : Sinh Học 7 - Thời gian: 45' - Năm học: 2011 - 2012.
 I/ Trắc nghiệm: (3đ ) Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng trong các câu dưới đây:
Động vật nguyên sinh di chuyển bằng chân giả là:
 a. Trùng biến hình b. Trùng roi 
 c. Trùng giày d. Cả a,b và c.
 2. Trùng roi xanh giống tế bào thực vật là:
 a. Có diệp lục b. Có hạt dự trữ 
 c. Không có màng xenlulôzơ d. Có điểm mắt
 3. Hình thức di chuyển không có ở động vật nguyên sinh là:
 a. Bằng roi bơi b. Bằng chân giả 
 c. Bằng cánh d. Bằng lông bơi.
 4. Hình thức di chuyển không tìm thấy ở thuỷ tức là:
 a. Lông bơi b. Kểu sâu đo 
 c. Kiểu lộn đầu d. Tất cả các kiểu trên.
 5. Loại tế bào làm nhiệm vụ che chở và bảo vệ cho thuỷ tức là:
 a. Tế bào thần kinh b. Tế bào mô bì cơ 
 c. Tế bào gai d. Tế bào hình sao.
 6. Đặc điểm của sán lá gan thích nghi với lối sống kí sinh là:
 a. Mắt phát triển .b. Giác bám phát triển 
 c. Lông bơi phát triển d. Tất cả các đặc điểm trên.
 II. Tự luận: (7đ )
 1. Trình bày đặc điểm chung và vai trò thực tiển của ngành động vật nguyên sinh. (4,5đ)
 2. Hãy trình bày vòng đời của sán lá gan.(1,5đ)
 3. Trình bày các bước tiến hành mổ giun đất (1đ)
 Bài làm:
 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • dockt1tSi7-B1R.doc
Đề thi liên quan