Khảo sát môn Toán tuần 22

doc1 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 17/10/2018 | Lượt xem: 70 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Khảo sát môn Toán tuần 22, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Khảo sát môn toán tuần 22
Bài 1: Điền số thích hợp vào chỗ chấm:
13 = 10 + 15 = + 5 10 = 0 + 2 = 12 - 15 = - 3
19 = 10 + 20 = 20 + 17 = 20 - 0 = 10 - 4 = - 0
Bài 2: Số ?
19
1
3
5
7
9
6
0
4
2
18
11
1
2
4
6
8
3
5
7
12
Bài 3: Tóm tắt: Lớp 1A: 9 cây
 Lớp 1B: 10 cây
 Cả 2 lớp trồng được: cây ?
Bài giải:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Bài 4: Điền dấu +, -, = vào chỗ chấm:
 12 3 15 ; 2 9 7
 18 7 11 ; 14 10 4
Bài 5: Điền dấu >, <, =
 10 8 17 – 6 12
 9 11 13 + 3 19 – 4 
10 + 0 10 – 0 5 + 10 10 + 5
Bài 6: Đo độ dài mỗi đoạn thẳng rồi viết số đo:
 A B
 C D
 M N

File đính kèm:

 • dockhao sat mon toan tuan 22.doc