Đề thi trạng nguyên nhỏ tuổi Tiếng việt Lớp 2 - Năm học 2009-2010 - Trường Tiểu học Đồng Ích B

doc3 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Ngày: 29/05/2021 | Lượt xem: 35 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi trạng nguyên nhỏ tuổi Tiếng việt Lớp 2 - Năm học 2009-2010 - Trường Tiểu học Đồng Ích B, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phòng GD& ĐT lập thach
Trờng th Đồng ích b
đề thi trạng nguyên nhỏ tuổi
Năm học 2009 – 2010
 Môn: Tiếng việt Lớp 2 – Thời gian: 20phút
Họ và tên : ..................................... Lớp : ..... SBD : ........
Phần a. Trắc nghiệm.
Đọc hiểu: Hai anh em
ở cánh đồng nọ, có hai anh em cày chung một đám ruộng. Ngày mùa đến, họ gặt rồi bó lúa chất thành hai đống bằng nhau, để ở cả ngoài đồng.
Đêm hôm ấy, người em nghĩ: “Anh mình còn phải nuôi vợ con. Nếu phần lúa của mình cũng bằng phần của anh thì thật không công bằng”. Nghĩ vậy, người em ra đồng lấy lúa của mình bỏ vào thêm vào phần của anh.
Cũng đêm ấy, người anh bàn với vợ: “Em ta sống một mình vất vả. Nếu phần của ta cũng bằng phần chú ấy thì thật không công bằng”. Thế rồi anh ra đồng lấy lúa của mình bỏ thêm vào phần của em. 
Sáng hôm sau, hai anh em cùng ra đồng. Họ rất đỗi ngạc nhiên khi thấy hai đống lúa vẫn bằng nhau.
Cho đến một đêm, hai anh em đều ra đồng, rình xem vì sao có sự kỳ lạ đó. Họ bắt gặp nhau, mỗi người đang ôm trong tay những bó lúa định bỏ thêm cho người kia. Cả hai xúc động, ôm chầm lấy nhau.
	 Phỏng theo La – Mác – Tin	 (Lê Quang Đán dịch)
Dựa vào nội dung bài đọc, khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng nhất:
Câu 1. Người em nghĩ gì ?
A. Người em nghĩ : “ Anh mình còn phải nuôi vợ con. Nếu phần lúa của mình cũng bằng phần của anh thì thật không công bằng.” 
	B. Nhà anh mình đông người lại nghèo nên cần lúa nhiều hơn.
	C. Anh chia lúa như vậy là công bằng.
	Câu 2. Người em đã làm gì ?
Người em ngủ một giấc đến sáng.
Người em sang nhà anh chơi.
Người em ra đồng lấy lúa của mình bỏ thêm vào phần của anh.
Câu 3. Người anh nghĩ gì ?
Ta là anh, phải nhường cho em.
Ta là anh, phải thương yêu em.
 C. “ Em mình sống vất vả. Nếu phần của ta cũng bằng phần chú ấy thì thật không công bằng.”
	Câu 4. Người anh đã làm gì ? 
Người anh về nhà ngủ một giấc đến sáng.
Người anh ra đồng lấy lúa của mình bỏ vào phần của em.
Người anh sang nhà em chơi.
Câu 5. Người anh cho thế nào là công bằng?
Là anh phải được nhiều hơn.
Là phải chia hai phần bằng nhau.
Là phải chia cho em phần lúa nhiều hơn.
Câu 6. Người em cho thế nào là công bằng?
Là em phải được nhiều hơn.
Là phải chia cho anh phần lúa nhiều hơn.
Là phải chia hai phần bằng nhau.
Phần b. Tự luận
Câu 1. Gạch dưới từ chỉ hoạt động của người, loài vật, sự vật.
Cô dạy em tập viết
 	Gió đưa thoảng hương nhài
 	Nắng ghé vào cửa lớp
 	Xem chúng em học bài.
Câu 2. Trong bài thơ “Cô giáo lớp em” của nhà thơ Nguyễn Xuân Sanh có viết : “ấm trang vở thơm tho”. Em hiểu từ ấm trong câu thơ trên như thế nào?
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................
Hướng dẫn chấm thi TNNT lớp 2 – Năm học 2009 – 2010
Môn : Tiếng việt
Đáp án và biểu điểm
Phần I. Trắc nghiệm ( 6 điểm)
Mỗi ý đúng được 1 điểm.
Câu 1: 	A ( 1 điểm) 
Câu 2: 	C ( 1 điểm) 
Câu 3:	C ( 1 điểm) 
Câu 4: 	D ( 1 điểm) 
Câu 5:	C ( 1 điểm) 
Câu 6: 	B ( 1 điểm) 
Phần II. Tự luận ( 4 điểm)
Câu 1: ( 2 điểm) Các từ chỉ hoạt động của người, loài vật, sự vật là: dạy; tập viết; đưa; ghé; xem; học.
Đúng từ tập viết cho 0,5 điểm
Các từ còn lại cho 0,3 điểm
Câu 2: ( 2 điểm)
Thể hiện được nội dung cơ bản sau: 
Từ ấm cho thấy cô giáo có giọng nói dịu dàng, ấm áp. Ngoài ra, nó còn có nghĩa là bạn học sinh rất thích nghe cô giáo giảng bài. 

File đính kèm:

  • docDE TNNT TV2 DIB 0910.doc