Đề thi lại hè 2008 - 2009 môn thi: Toán khối 1 - Trường TH Phước Tiến B

doc3 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 18/10/2018 | Lượt xem: 81 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề thi lại hè 2008 - 2009 môn thi: Toán khối 1 - Trường TH Phước Tiến B, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG TH PHƯỚC TIẾN B ĐỀ THI LẠI HÈ 2008-2009
Học sinh:	Môn thi: Toán khối 1
Lớp: 1 Thời gian: 40 phút
	Ngày thi:
GIÁM THỊ 1
GIÁM THỊ 2
GIÁM KHẢO 1
GIÁM KHẢO 2
 ĐIỂM	 
Đề ra:
	Bài 1: Số? ( 1 điểm) 
 1O 11 13 15
Bài 2: Tính nhẩm ( 1 điểm)
	a/ 4 cm + 5 cm =  b/ 10cm – 10cm = . 
	Bài 3: Đặt tính rồi tính: ( 2 điểm )
	14 - 4 20 + 15
		 ..
		 .
		 .
Bài 4: Điền dấu ( 2 điểm)
	> 20 30 35 33
	<
	= 10 + 20 40 25 11 + 14
Bài 5: Bài toán ( 2 điểm)
Giỏ thứ nhất có 18 quả cam, giỏ thứ hai có 11 quả cam. Hỏi tất cả hai giỏ có bao nhiêu quả cam?
 Bài giải
	.
	.
	.
	.
Bài 6: Viết số thích hợp vào chỗ chấm ( 2 điểm )
 Hình vẽ bên có :
 	a/ . Hình vuông.
	b/ . Hình tam giác
PHÒNG GD-ĐT BÁC ÁI	ĐÁP ÁN - BIỂU ĐIỂM CHẤM
TRƯỜNG TH PHƯỚC TIẾN B	THI LẠI – TOÁN LỚP 1
	NĂM HỌC : 2007-2008
	Bài 1: Số? ( 1 điểm) 
Điền đúng hết các số ghi 1 điểm 
Điền đúng được một hoặc hai số ghi 0.5 điểm
Đáp án :
 15 16 17 18 19 20 21
Bài 2: Tính nhẩm ( 2 điểm)
Đúng mỗi phép tính ghi 1 điểm
Viết thiếu đơn vị trừ 0.5 điểm.
Đáp án :
	a/ 10 cm + 10 cm = 20 cm b/ 30 + 20 = 50 
	Bài 3: Đặt tính rồi tính: ( 2 Điểm )
	- Đặt tính đúng ghi 0,5 điểm mỗi bài.
	- Kết quả đúng ghi 0,5 điểm mỗi bài.
	- Đáp án:
	 + 
	 14	 55	
Bài 4: Điền dấu ( 2 điểm) . Điền dấu đúng mỗi bài ghi 0,5 điểm. Đáp án :
	> 60 < 70 39 < 40
	<
	= 10 + 30 = 40 55 > 41 + 12
Bài 5: Bài toán ( 2 điểm)
 Bài giải
	Số quả cam cả hai giỏ có là: ( 0,5 điểm)
 48 + 31 = 79 ( quả ) ( 1 điểm )
	Đáp số: 79 quả cam ( 0,5 điểm)
	- Học sinh viết sai đơn vị trừ 0.5 điểm.
Bài 6: Viết số thích hợp vào chỗ chấm :( 1điểm )
Viết đúng mỗi câu được 0.5 điểm
Đáp án :
Hình vẽ bên có :
 	a/ 1 Hình vuông. ( 0,5 điểm)
	b/ 2 Hình tam giác ( 0,5 điểm)

File đính kèm:

  • doctoan1.HKII.2009.doc