Đề kiểm tra môn: toán- Khối 10- cơ bản thời gian làm bài: 90 phút

doc1 trang | Chia sẻ: bobo00 | Ngày: 31/08/2016 | Lượt xem: 316 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra môn: toán- Khối 10- cơ bản thời gian làm bài: 90 phút, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Sở giáo dục & đào tạo 
Trường thpt vĩnh bảo
Đề THI HọC Kỳ II
( Đề thi có 01 trang )
đề kiểm tra
Môn: Toán- KHỐI 10- CƠ BảN
Thời gian làm bài: 90 phút
Mã đề thi: 01
Họ, tờn thớ sinh:	Số bỏo danh:	Lớp:	 
PHầN Ii: tự luận
Bài 1.( 3đ )
	a. Giải phương trình 
	b. Tìm m? bất phương trình sau nghiệm đúng R
Bài 2. ( 1đ )
	CMR: 
Bài 3. ( 3đ )
	Cho ABC, A(-4;-1) B(2; 3) C(2; -2)
	a. Viết phương trình tổng quát của cạnh AB
	b. Viết phương trình đường tròn ngoại tiếp ABC.Từ đú xỏc định tõm;bỏn kớnh đường trũn
	c. Viết phương trình chính tắc đường elip biết elip đi qua A và C
PHầN Ii: tự luận
Bài 1.( 3đ )
	a. Giải phương trình 
	b. Tìm m? bất phương trình sau nghiệm đúng R
Bài 2. ( 1đ )
	CMR: 
Bài 3. ( 3đ )
	Cho ABC, A(-4;-1) B(2; 3) C(2; -2)
	a. Viết phương trình tổng quát của cạnh AB
	b. Viết phương trình đường tròn ngoại tiếp ABC.Từ đú xỏc định tõm;bỏn kớnh đường trũn
	c. Viết phương trình chính tắc đường elip biết elip đi qua A và C

File đính kèm:

  • docktra hkI khoi 10.doc