Đề kiểm tra giữa học kỳ I năm học 2008 - 2009 môn Toán 1 - Đề 2

doc2 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 13/10/2018 | Lượt xem: 161 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra giữa học kỳ I năm học 2008 - 2009 môn Toán 1 - Đề 2, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
Năm học 2008 - 2009
Đề 2
Họ và tên:......
Trường:.....
Lớp:.......
Môn: Toán 1
I/Trắc nghiệm: khoanh tròn vào câu trả lời đúng:
Bài 1: Sắp xếp các số sau : 4, 1, 8, 6, 2 theo thứ tự từ bé đến lớn :
4, 6, 8, 1, 2
6, 8, 4, 1, 2
1, 2, 4, 6, 8
Bài 2: Trong các số 4, 9, 6, 8 số lớn nhất là số:
số 9
số 4
số 6
Bài 3: Số? 8 < .
số 7
số 9
số 8
Bài 4:Tính : 3+ 1 = 2
4
5
Bài 5: 25
>
<
=
II/Tự luận:
Bài 1. Tính:
 1 + 2 + 1= 3 + 1 + 1 = 2 + 0 + 1 =
Bài 2. Tính:
 + + + + + 	+ 
 .. .. .. ..	 .. ..
Bài 3. Viết phép tính thích hợp
a.	 b.
Số ?
. 
Bài 4 	
1 + . = 1 1 + .= 2
 + 3 = 3 2 + .= 2
Bài 5. 
>
<
=
 	 2 + 3 .5 2 + 2.1 + 2 1 + 4 .4 + 1
 ? 2 + 2..5 2 + 1.1 + 2 5 + 0..2 + 3

File đính kèm:

  • docDe KSCL GKI De le.doc