Đề kiểm tra giữa học kì I môn Toán khối 3

doc2 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 16/10/2018 | Lượt xem: 283 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra giữa học kì I môn Toán khối 3, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường :.. ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC Kè I
Lớp : MễN TOÁN – KHỐI 3
Họ và tờn: 
 Thời gian: 60 phỳt
Điểm
Lời phờ của giỏo viờn
 Bài 1: (1đ) 
>
<
=
	 6m 3cm ...... 7m;	 5m 6cm ..... 5m; 	 
	400g + 8g ..... 480g;	450g ....500g - 40g; 
 Bài 2: Tớnh nhaồm: ( 2ủ)
 9 x 6 = 30 : 6 = 6 x 3 = 8 x 7 = 
 Bài 3: (2 điểm) Đặt tớnh rồi tớnh:
 32 x 3 	 36 x 4 93 : 3	 84 : 4 
 .............	 .............	 ................	 .............
 .............	 .............	 ...............	 .............
 ............	 .............	................	 ............
 .............	 .............	 ...............	 .............
 Bài 4: Tỡm X (1 điểm)
 a. 48 : X = 6	b. X x 4 = 28
 .	
 .	
 .	
 Bài 5: (2đ)
a) Vẽ một đoạn thẳng AB cú độ dài 4 cm
.
 b) Vẽ đoạn thẳng CD dài gấp đụi (gấp 2) đoạn thẳng AB:
 Bài 5: (2 điểm)
Trong thỏng thi đua chào mừng ngày Nhà giỏo Việt Nam, bạn Nam đạt được 6 điểm mười, số điểm mười của bạn Nga gấp 3 lần số điểm mười của bạn Nam. Hỏi bạn Nga được bao nhiờu điểm mười ? 
..
 Người thực hiện: Lương Thị Thỳy Diễm
Đỏp ỏn mụn toỏn giữa kỡ 1 lớp 3
Bài 1: (1đ ) Mỗi cõu đỳng 0,25đ
Bài 2: (2đ) Mỗi cõu đỳng 0,5đ
Bài 3: (2đ) Mỗi cõu đỳng 0,5đ
 Theo thứ tự là: 96, 144, 31, 21
Bài 4: (1đ) Mỗi cõu đỳng 0,5đ
X = 8 b. X = 7
Bài 5: (2đ) Vẽ đỳng mỗi cõu 1đ
Bài 6: (2đ) Số điểm 10 của ban Nga là: 
 6 x 3 = 18 điểm 
 Đỏp số: 18 điểm

File đính kèm:

  • docToán giua ki 1.doc
Đề thi liên quan