Đề kiểm tra cuối kỳ 2 - Năm học: 2009 - 2010 môn Toán lớp 2

doc3 trang | Chia sẻ: trangpham20 | Ngày: 16/10/2018 | Lượt xem: 261 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra cuối kỳ 2 - Năm học: 2009 - 2010 môn Toán lớp 2, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Đề kiểm tra cuối kỳ 2 - Năm học : 2009 -2010
 Môn Toán lớp 2 ( Thời gian làm bài 40 phút )
 Họ và tên: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lớp: 2
 Trường TH – THCS Cao Vều
Bài 1( 2 điểm)
	a) Đọc các số sau: (1đ)
	310:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .
	451:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
	b) Viết các số sau:(1đ)
	Bảy trăm năm mươi mốt:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
	Một trăm linh năm: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 Bài 2: ( 3 điểm) Đặt tính rồi tính
	a) 42 + 26	b)100 - 36	c) 976 - 231	 d) 312 + 124
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . .	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . .	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Bài 3:(2đ) Tìm X.
 X +375 = 999. X - 364 = 435 .
 . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bài 4( 1 điểm) Điền số thích hợp vào chỗ chấm.
10 mm = . . . . .cm..	 . . . phút = 1 giờ
1000 m = . . . . . km.	 . . . . giờ = 1 ngày.
Bài 5: (2 đ ) Hoa có 40 con tem . Hoa cho Hồng 1/5 số con tem. Hỏi :
 a. Hoa cho Hồng bao nhiêu con tem ?
 b. Hoa còn lại bao nhiêu con tem ? 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Bài 6: (1đ) An có 45 hòn bi . Biết rằng An có nhiều hơn Nam 12 hòn bi . Tính số bi của Nam ? 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hướng dẫn chấm 
 Bài 1:( 2điểm) a) Đọc số (1điểm)
	 b) Viết số (1 điểm)
 Bài 2 : (2 điểm) Đúng mỗi bài cho 0,5 điểm. Nếu kết quả đúng đặt không thẳng cột trừ mỗi ý 0,25 điểm	 
 Bài 3: (2điểm) Đúng mỗi bài cho 1đ.(đúng mỗi bước tính 0,5đ)
 Bài 4: (1 điểm) Đúng một ý cho 0,25 điểm 
 Bài 5: a. (1 điểm) Viết trình bày bài giải có câu giải đúng cho 0,5 điểm.
	 Phép tính đúng cho 0,25 điểm.
	 Ghi đúng đáp số cho 0,25 điểm.
 b. (1đ) Hướng dẫn chấm tương tự như bài a.
 Bài 6: (1điểm) Câu giải đúng 0,25 điểm.
	 Phép tính đúng cho 0,5 điểm
	 Đáp số đúng cho 0,25 điểm.

File đính kèm:

  • docDe thi cuoi ky 2 lop 2.doc