Đề khảo sát chất lượng tháng 11 Tiếng việt Lớp 2 - Trường Tiểu học Đồng Tiến

doc2 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Ngày: 28/05/2021 | Lượt xem: 38 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề khảo sát chất lượng tháng 11 Tiếng việt Lớp 2 - Trường Tiểu học Đồng Tiến, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Trường tiểu học Đồng Tiến	Đề khảo sát chất lượng khối 2- Tháng 11
	Lớp:...	Môn: Tiếng Việt
	Họ và tên:..	Thời gian: 40 phút
Câu 1: Điền vào chỗ trống g hoặc gh:
Lên thác xuống ..ềnh.
Con ..à cục tác lá chanh.
..ạo trắng nước trong.
..i lòng tạc dạ.
Câu 2: Đặt dấu phẩy vào chỗ thích hợp trong mỗi câu sau:
Chăn màn quần áo được xếp gọn gàng.
Giường tủ bàn ghế được kê ngay ngắn.
Mai Mạnh là học sinh giỏi lớp 2.
Câu 3: Gạch một gạch (	 ) dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi Ai ?
	 Gạch hai gạch (	 ) dưới bộ phận câu trả lời cho câu hỏi Làm gì ?
Cây xoà cành ôm cậu bé.
Em học thuộc đoạn thơ.
Em làm ba bài tập toán.
Câu 4: Em hãy chép lại đoạn thơ sau:
 Lời ru có gió mùa thu
Bàn tay mẹ quạt mẹ đưa gió về.
 Những ngôi sao thức ngoài kia
 Chẳng bằng mẹ đã thức vì chúng con.
 Đêm nay con ngủ giấc tròn
 Mẹ là ngọn gió của con suốt đời.
........
( Lưu ý: Giáo viên không giải thích gì thêm)
Đáp án
Câu 1: (2đ) Mỗi từ điền đúng được 0,5 điểm.
gh 	c) g
g 	d) gh
Câu 2: (1,5 đ) Làm đúng mỗi câu được 0,5 điểm.
Chăn màn, quần áo được xếp gọn gàng.
Giường tủ, bàn ghế được kê ngay ngắn.
Mai, Mạnh là học sinh giỏi lớp 2.
Câu 3: (3đ) Mỗi câu đúng được 1 điểm.
a) Cây xoà cành ôm cậu bé.
b) Em học thuộc đoạn thơ.
c) Em làm ba bài tập toán.
Câu 4: (3,5đ) – Viết đúng chính tả.
Trình bày sạch, đẹp, đúng thể thơ lục bát.

File đính kèm:

  • docDe KSCL thang 11Dap an.doc