Đề khảo sát chất lượng đầu năm Toán Lớp 2, 3 - Năm học 2007-2008

doc2 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Ngày: 26/05/2021 | Lượt xem: 156 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề khảo sát chất lượng đầu năm Toán Lớp 2, 3 - Năm học 2007-2008, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
đề khảo sát chất lượng đầu năm – lớp 2
Năm học: 2007 – 2008
 Môn Toán: Thời gian:.....
Câu 1: (4điểm) Đặt tính rồi tính.
 38 - 13 98 - 3 
 42 + 6 73 + 26
Câu 2: (3điểm) Tính
 30 + 40 – 20 = 98 – 28 + 10 =
Câu 3: (3điểm). Hà có 24 que tính, Nga có 12 que tính. Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu que tính ?. 
 đề khảo sát chất lượng đầu năm – lớp 2
Năm học: 2007 – 2008
 Môn Tiếng việt: Thời gian:.....
Câu 1: (3điểm). Điền K hay c
 Thước....ẻ Xâu...im
 Cây...ổi Cây....ầu
Câu 2: (6điểm). Viết. 
 Bài: Phần thưởng (Tập chép) Tr15
 (Trình bày sạch đẹp 1 điểm)
 Môn Tiếng việt – Lớp 3
 	Thời gian:.....
Câu 1. Viết chính tả: (5điểm) 
 .(Đoạn 1). Bài: Cậu bé thông minh
Câu 2: (2điểm). 
 Điền vào chỗ trống ch hay tr.
 .....uồng gà Cá.....ôi
 .....ăn trâu Chỏng ....e.
Câu 3: (2điểm)
 Đặt câu với mỗi từ sau:
 Chăm chỉ, đoàn kết
 (Trình bày sạch đẹp 1 điểm)
 đề khảo sát chất lượng đầu năm – lớp 3
Năm học: 2007 – 2008
 Môn Toán: Thời gian:.......
Câu 1. (4điểm). Đặt tính rồi tính.
 47 + 36 464 + 235
 82 - 47 976 - 322
Câu 2. (3điểm). Tìm x
 5 x = 45 x – 39 = 48
Câu 3. (3điểm). Lan hái được 37 bông hoa, Hà hái được 19 bông hoa. Hỏi Hà hái được ít hơn Lan mấy bông hoa ?
 đề khảo sát chất lượng đầu năm – lớp 3
Năm học: 2007 – 2008
 Môn Toán: Thời gian:.......
Câu 1. (4điểm). Đặt tính rồi tính.
 47 + 36 464 + 235
 82 - 47 976 - 322
Câu 2. (3điểm). Tìm x
 5 x = 45 x – 39 = 48
Câu 3. (3điểm). Lan hái được 37 bông hoa, Hà hái được 19 bông hoa. Hỏi Hà hái được ít hơn Lan mấy bông hoa ?
 đề khảo sát chất lượng đầu năm – lớp 3
Năm học: 2007 – 2008
 Môn Toán: Thời gian:.......
Câu 1. (4điểm). Đặt tính rồi tính.
 47 + 36 464 + 235
 82 - 47 976 - 322
Câu 2. (3điểm). Tìm x
 5 x = 45 x – 39 = 48
Câu 3. (3điểm). Lan hái được 37 bông hoa, Hà hái được 19 bông hoa. Hỏi Hà hái được ít hơn Lan mấy bông hoa ?

File đính kèm:

  • docDe KS dau nam(1).doc