Giáo án Tập viết Lớp 2 - Học kì II - Năm học 2006-2007 - Võ Thị Thang

doc34 trang | Chia sẻ: thuongnguyen92 | Ngày: 07/06/2021 | Lượt xem: 55 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang mẫu tài liệu Giáo án Tập viết Lớp 2 - Học kì II - Năm học 2006-2007 - Võ Thị Thang, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 	: 19 Ngày dạy: 17/1/2007 
MÔN	: TẬP VIẾT 
BÀI DẠY 	: CHỮ HOA : P
I. Mục đích yêu cầu:
 	* Rèn kỹ năng biết chữ
	- Biết viết chữ cái viết hoa P ( vừa, nhỏ).
	- Biết viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng qui định
- Biết ứng dụng câu : Phong cảnh hấp dẫn
II. Đồ dùng dạy học :
	- Mẫu chữ : P
	- Bảng phụ viết sẵn một số ứng dụng:
III. Các hoạt động dạy học:
1. Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
- Kiểm tra đồ dùng học tập 
3. Bài mới 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Hoạt động 2: Hướng dẫn viết chữ hoa
* Mục tiêu:Rèn kỹ năng viết chữ hoa.
Cách tiến hành: 
- Giáo viên hướng dẫn HS quan sát, nhận xét chữ P
- Hướng dẫn học sinh cách viết nét của chữ
- GV viết mẫu chữ cỡ vừa
P P P P P P
- Nhắc lại cách viết 
- Theo dõi, hướng dẫn HS viết bảng con
 - Nhận xét uốn nắn
Hoạt động 3: Hướng dẫn HS viết câu ứng dụng
* Mục tiêu: Giúp HS biết cách viết câu ứng dụng, viết thành thạo chữ hoa vừa được học
Cách tiến hành: 
-GV giới thiệu câu ứng dụng “Phong cảnh hấp dẫn”
- Hướng dẫn HS giải nghĩa
- Tổ chức HS quan sát, nhận xét câu mẫu
- Gv viết câu mẫu: Phong 
Phong cảnh hấp dẫn 
- Hướng dẫn HS viết, uốn nắn sửa sai
- Nhận xét chốt ý đúng.
Hoạt động 4: Hướng dẫn HS viết vở
* Mục tiêu:Giúp HS viết thành thạo chữ vừa học vào vở
Cách tiến hành: 
-GV nêu yêu cầu, hướng dẫn HS cách viết chữ hoa vào vở
- Theo dõi, giúp đỡ HS viết
- Chấm 5 – 7 bài viết của HS
-Nhận xét, đánh giá
Hoạt động 5: Củng cố dặn dò.
- Hỏi về nội dung bài.
- Nhận xét tiết học – Tuyên dương.
- Về nhà luyện viết
- Nhận xét cấu tạo chữ
- Tập viết theo GV
-Quan sát GV 
- 3 HS lên bảng viết
-Cả lớp viết bảng con
- Giải nghĩa câu mẫu
-Nhận xét độ cao, khoảng cách giữa các chữ
-3HS lên bảng, cả lớp viết bảng con
- HS viết vào vở
Rút kinh nghiệm: 
.............................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
TUẦN 	: 20 Ngày dạy: 24/1/2007 
MÔN	: TẬP VIẾT 
BÀI DẠY 	: CHỮ HOA : Q
I. Mục đích yêu cầu:
 	* Rèn kỹ năng biết chữ
	- Biết viết chữ cái viết hoa Q ( vừa, nhỏ).
	- Biết viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng qui định
- Biết ứng dụng câu : Quê hương tươi đẹp
I. Đồ dùng dạy học :
	- Mẫu chữ : Q
	- Bảng phụ viết sẵn một số ứng dụng:
III. Các hoạt động dạy học:
1. Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
- Kiểm tra đồ dùng học tập 
3. Bài mới 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Hoạt động 2: Hướng dẫn viết chữ hoa
* Mục tiêu: Rèn kỹ năng viết chữ hoa.
Cách tiến hành: 
- Giáo viên hướng dẫn HS quan sát, nhận xét chữ Q
- Hướng dẫn học sinh cách viết nét của chữ
- GV viết mẫu chữ cỡ vừa
Q Q Q Q Q
- Nhắc lại cách viết 
- Theo dõi, hướng dẫn HS viết bảng con
 - Nhận xét uốn nắn
Hoạt động 3: Hướng dẫn HS viết câu ứng dụng
* Mục tiêu: Giúp HS biết cách viết câu ứng dụng, viết thành thạo chữ hoa vừa được học
Cách tiến hành: 
-GV giới thiệu câu ứng dụng “Quê hương tươi đẹp”
- Hướng dẫn HS giải nghĩa
- Tổ chức HS quan sát, nhận xét câu mẫu
- Gv viết câu mẫu: Quê Quê Quê
Quê hương tươi đẹp
- Hướng dẫn HS viết, uốn nắn sửa sai
- Nhận xét chốt ý đúng.
Hoạt động 4: Hướng dẫn HS viết vở
* Mục tiêu:Giúp HS viết thành thạo chữ vừa học vào vở
Cách tiến hành: 
-GV nêu yêu cầu, hướng dẫn HS cách viết chữ hoa vào vở
- Theo dõi, giúp đỡ HS viết
- Chấm 5 – 7 bài viết của HS
-Nhận xét, đánh giá
Hoạt động 5: Củng cố dặn dò.
- Hỏi về nội dung bài.
- Nhận xét tiết học – Tuyên dương.
- Về nhà luyện viết
- Nhận xét cấu tạo chữ
- Tập viết theo GV
-Quan sát GV 
- 3 HS lên bảng viết
-Cả lớp viết bảng con
- Giải nghĩa câu mẫu
-Nhận xét độ cao, khoảng cách giữa các chữ
-3HS lên bảng, cả lớp viết bảng con
- HS viết vào vở
Rút kinh nghiệm: 
.............................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
TUẦN 	: 21 Ngày dạy: 31/1/2007 
MÔN	: TẬP VIẾT 
BÀI DẠY 	: CHỮ HOA : R
I. Mục đích yêu cầu:
 	* Rèn kỹ năng biết chữ
	- Biết viết chữ cái viết hoa R ( vừa, nhỏ).
	- Biết viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng qui định
- Biết ứng dụng câu : Ríu rít chim ca
II. Đồ dùng dạy học :
	- Mẫu chữ : R
	- Bảng phụ viết sẵn một số ứng dụng:
III. Các hoạt động dạy học:
1. Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
- Kiểm tra đồ dùng học tập 
3. Bài mới 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Hoạt động 2: Hướng dẫn viết chữ hoa
* Mục tiêu: Rèn kỹ năng viết chữ hoa.
Cách tiến hành: 
- Giáo viên hướng dẫn HS quan sát, nhận xét chữ R
- Hướng dẫn học sinh cách viết nét của chữ
- GV viết mẫu chữ cỡ vừa
R R R R R
- Nhắc lại cách viết 
- Theo dõi, hướng dẫn HS viết bảng con
 - Nhận xét uốn nắn
Hoạt động 3: Hướng dẫn HS viết câu ứng dụng
* Mục tiêu: Giúp HS biết cách viết câu ứng dụng, viết thành thạo chữ hoa vừa được học
Cách tiến hành: 
-GV giới thiệu câu ứng dụng “Ríu rít chim ca”
- Hướng dẫn HS giải nghĩa
- Tổ chức HS quan sát, nhận xét câu mẫu
- Gv viết câu mẫu: Ríu Ríu Ríu
Ríu rít chim ca 
- Hướng dẫn HS viết, uốn nắn sửa sai
- Nhận xét chốt ý đúng.
Hoạt động 4: Hướng dẫn HS viết vở
* Mục tiêu:Giúp HS viết thành thạo chữ vừa học vào vở
Cách tiến hành: 
-GV nêu yêu cầu, hướng dẫn HS cách viết chữ hoa vào vở
- Theo dõi, giúp đỡ HS viết
- Chấm 5 – 7 bài viết của HS
-Nhận xét, đánh giá
Hoạt động 5: Củng cố dặn dò.
- Hỏi về nội dung bài.
- Nhận xét tiết học – Tuyên dương.
- Về nhà luyện viết
- Nhận xét cấu tạo chữ
- Tập viết theo GV
-Quan sát GV 
- 3 HS lên bảng viết
-Cả lớp viết bảng con
- Giải nghĩa câu mẫu
-Nhận xét độ cao, khoảng cách giữa các chữ
-3HS lên bảng, cả lớp viết bảng con
- HS viết vào vở
Rút kinh nghiệm: 
.............................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
TUẦN 	: 22 Ngày dạy: 7/2/2007 
MÔN	: TẬP VIẾT 
BÀI DẠY 	: CHỮ HOA : S
I. Mục đích yêu cầu:
 	* Rèn kỹ năng biết chữ
	- Biết viết chữ cái viết hoa S ( vừa, nhỏ).
	- Biết viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng qui định
- Biết ứng dụng câu : Sáo tắm thì mưa
II. Đồ dùng dạy học :
	- Mẫu chữ : S
	- Bảng phụ viết sẵn một số ứng dụng:
III. Các hoạt động dạy học:
1. Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
- Kiểm tra đồ dùng học tập 
3. Bài mới 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Hoạt động 2: Hướng dẫn viết chữ hoa
* Mục tiêu: Rèn kỹ năng viết chữ hoa.
Cách tiến hành: 
- Giáo viên hướng dẫn HS quan sát, nhận xét chữ S
- Hướng dẫn học sinh cách viết nét của chữ
- GV viết mẫu chữ cỡ vừa
S S S S S
- Nhắc lại cách viết 
- Theo dõi, hướng dẫn HS viết bảng con
 - Nhận xét uốn nắn
Hoạt động 3: Hướng dẫn HS viết câu ứng dụng
* Mục tiêu: Giúp HS biết cách viết câu ứng dụng, viết thành thạo chữ hoa vừa được học
Cách tiến hành: 
-GV giới thiệu câu ứng dụng “Sáo tắm thì mưa”
- Hướng dẫn HS giải nghĩa
- Tổ chức HS quan sát, nhận xét câu mẫu
- Gv viết câu mẫu: Sáo Sáo Sáo
Sáo tắm thì mưa 
- Hướng dẫn HS viết, uốn nắn sửa sai
- Nhận xét chốt ý đúng.
Hoạt động 4: Hướng dẫn HS viết vở
* Mục tiêu: Giúp HS viết thành thạo chữ vừa học vào vở
Cách tiến hành: 
-GV nêu yêu cầu, hướng dẫn HS cách viết chữ hoa vào vở
- Theo dõi, giúp đỡ HS viết
- Chấm 5 – 7 bài viết của HS
-Nhận xét, đánh giá
Hoạt động 5: Củng cố dặn dò.
- Hỏi về nội dung bài.
- Nhận xét tiết học – Tuyên dương.
- Về nhà luyện viết
- Nhận xét cấu tạo chữ
- Tập viết theo GV
-Quan sát GV 
- 3 HS lên bảng viết
-Cả lớp viết bảng con
- Giải nghĩa câu mẫu
-Nhận xét độ cao, khoảng cách giữa các chữ
-3HS lên bảng, cả lớp viết bảng con
- HS viết vào vở
Rút kinh nghiệm: 
.............................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
TUẦN 	: 23 Ngày dạy: /2/2007 
MÔN	: TẬP VIẾT 
BÀI DẠY 	: CHỮ HOA :T 
I. Mục đích yêu cầu:
 	* Rèn kỹ năng biết chữ
	- Biết viết chữ cái viết hoa T ( vừa, nhỏ).
	- Biết viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng qui định
- Biết ứng dụng câu : Thẳng như ruột ngựa
II. Đồ dùng dạy học :
	- Mẫu chữ : T
	- Bảng phụ viết sẵn một số ứng dụng:
III. Các hoạt động dạy học:
1. Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
- Kiểm tra đồ dùng học tập 
3. Bài mới 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Hoạt động 2: Hướng dẫn viết chữ hoa
* Mục tiêu: Rèn kỹ năng viết chữ hoa.
Cách tiến hành: 
- Giáo viên hướng dẫn HS quan sát, nhận xét chữ T
- Hướng dẫn học sinh cách viết nét của chữ
- GV viết mẫu chữ cỡ vừa
T T T T T
- Nhắc lại cách viết 
- Theo dõi, hướng dẫn HS viết bảng con
 - Nhận xét uốn nắn
Hoạt động 3: Hướng dẫn HS viết câu ứng dụng
* Mục tiêu: Giúp HS biết cách viết câu ứng dụng, viết thành thạo chữ hoa vừa được học
Cách tiến hành: 
-GV giới thiệu câu ứng dụng
Thẳng như ruột ngựa
- Hướng dẫn HS giải nghĩa
- Tổ chức HS quan sát, nhận xét câu mẫu
- Gv viết câu mẫu: 
Thẳng Thẳng Thẳng
Thẳng như ruột ngựa
- Hướng dẫn HS viết, uốn nắn sửa sai
- Nhận xét chốt ý đúng.
Hoạt động 4: Hướng dẫn HS viết vở
* Mục tiêu: Giúp HS viết thành thạo chữ vừa học vào vở
Cách tiến hành: 
-GV nêu yêu cầu, hướng dẫn HS cách viết chữ hoa vào vở
- Theo dõi, giúp đỡ HS viết
- Chấm 5 – 7 bài viết của HS
-Nhận xét, đánh giá
Hoạt động 5: Củng cố dặn dò.
- Hỏi về nội dung bài.
- Nhận xét tiết học – Tuyên dương.
- Về nhà luyện viết
- Nhận xét cấu tạo chữ
- Tập viết theo GV
-Quan sát GV 
- 3 HS lên bảng viết
-Cả lớp viết bảng con
- Giải nghĩa câu mẫu
-Nhận xét độ cao, khoảng cách giữa các chữ
-3HS lên bảng, cả lớp viết bảng con
- HS viết vào vở
Rút kinh nghiệm: 
.............................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
TUẦN 	: 24 Ngày dạy: 28/2/2007 
MÔN	: TẬP VIẾT 
BÀI DẠY 	: CHỮ HOA : U, Ư
I. Mục đích yêu cầu:
 	* Rèn kỹ năng biết chữ
	- Biết viết chữ cái viết hoa U ( vừa, nhỏ).
	- Biết viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng qui định
- Biết ứng dụng câu : Ươm cây gây rừng
II. Đồ dùng dạy học :
	- Mẫu chữ : 
	- Bảng phụ viết sẵn một số ứng dụng:
 III. Các hoạt động dạy học:
1. Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
- Kiểm tra đồ dùng học tập 
3. Bài mới 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Hoạt động 2: Hướng dẫn viết chữ hoa
* Mục tiêu: Rèn kỹ năng viết chữ hoa.
Cách tiến hành: 
- Giáo viên hướng dẫn HS quan sát, nhận xét chữ U
- Hướng dẫn học sinh cách viết nét của chữ
- GV viết mẫu chữ cỡ vừa
U U U U U
- Nhắc lại cách viết 
- Theo dõi, hướng dẫn HS viết bảng con
 - Nhận xét uốn nắn
Hoạt động 3: Hướng dẫn HS viết câu ứng dụng
* Mục tiêu: Giúp HS biết cách viết câu ứng dụng, viết thành thạo chữ hoa vừa được học
Cách tiến hành: 
-GV giới thiệu câu ứng dụng : Ươm cây gây rừng
- Hướng dẫn HS giải nghĩa
- Tổ chức HS quan sát, nhận xét câu mẫu
- Gv viết câu mẫu: 
Ươm Ươm Ươm
Ươm cây gây rừng
- Hướng dẫn HS viết, uốn nắn sửa sai
- Nhận xét chốt ý đúng.
Hoạt động 4: Hướng dẫn HS viết vở
* Mục tiêu: Giúp HS viết thành thạo chữ vừa học vào vở
Cách tiến hành: 
-GV nêu yêu cầu, hướng dẫn HS cách viết chữ hoa vào vở
- Theo dõi, giúp đỡ HS viết
- Chấm 5 – 7 bài viết của HS
-Nhận xét, đánh giá
Hoạt động 5: Củng cố dặn dò.
- Hỏi về nội dung bài.
- Nhận xét tiết học – Tuyên dương.
- Về nhà luyện viết
- Nhận xét cấu tạo chữ
- Tập viết theo GV
-Quan sát GV 
- 3 HS lên bảng viết
-Cả lớp viết bảng con
- Giải nghĩa câu mẫu
-Nhận xét độ cao, khoảng cách giữa các chữ
-3HS lên bảng, cả lớp viết bảng con
- HS viết vào vở
Rút kinh nghiệm: 
.............................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
TUẦN 	: 25 Ngày dạy: 7/3/2007 
MÔN	: TẬP VIẾT 
BÀI DẠY 	: CHỮ HOA : V
I. Mục đích yêu cầu:
 	* Rèn kỹ năng biết chữ
	- Biết viết chữ cái viết hoa V ( vừa, nhỏ).
	- Biết viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng qui định
- Biết ứng dụng câu : Vượt suối băng rừng
II. Đồ dùng dạy học :
	- Mẫu chữ : 
	- Bảng phụ viết sẵn một số ứng dụng:
III. Các hoạt động dạy học:
1. Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
- Kiểm tra đồ dùng học tập 
3. Bài mới 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Hoạt động 2: Hướng dẫn viết chữ hoa
* Mục tiêu: Rèn kỹ năng viết chữ hoa.
Cách tiến hành: 
- Giáo viên hướng dẫn HS quan sát, nhận xét chữ V
- Hướng dẫn học sinh cách viết nét của chữ
- GV viết mẫu chữ cỡ vừa
V V V V V
- Nhắc lại cách viết 
- Theo dõi, hướng dẫn HS viết bảng con
 - Nhận xét uốn nắn
Hoạt động 3: Hướng dẫn HS viết câu ứng dụng
* Mục tiêu: Giúp HS biết cách viết câu ứng dụng, viết thành thạo chữ hoa vừa được học
Cách tiến hành: 
-GV giới thiệu câu ứng dụng
Vượt suối băng rừng
- Hướng dẫn HS giải nghĩa
- Tổ chức HS quan sát, nhận xét câu mẫu
- Gv viết câu mẫu: 
Vượt Vượt Vượt
Vượt suối băng rừng
- Hướng dẫn HS viết, uốn nắn sửa sai
- Nhận xét chốt ý đúng.
Hoạt động 4: Hướng dẫn HS viết vở
* Mục tiêu: Giúp HS viết thành thạo chữ vừa học vào vở
Cách tiến hành: 
-GV nêu yêu cầu, hướng dẫn HS cách viết chữ hoa vào vở
- Theo dõi, giúp đỡ HS viết
- Chấm 5 – 7 bài viết của HS
-Nhận xét, đánh giá
Hoạt động 5: Củng cố dặn dò.
- Hỏi về nội dung bài.
- Nhận xét tiết học – Tuyên dương.
- Về nhà luyện viết
- Nhận xét cấu tạo chữ
- Tập viết theo GV
-Quan sát GV 
- 3 HS lên bảng viết
-Cả lớp viết bảng con
- Giải nghĩa câu mẫu
-Nhận xét độ cao, khoảng cách giữa các chữ
-3HS lên bảng, cả lớp viết bảng con
- HS viết vào vở
Rút kinh nghiệm: 
.............................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
TUẦN 	: 26 Ngày dạy: 14/3/2007 
MÔN	: TẬP VIẾT 
BÀI DẠY 	: CHỮ HOA : X
I. Mục đích yêu cầu:
 	* Rèn kỹ năng biết chữ
	- Biết viết chữ cái viết hoa X ( vừa, nhỏ).
	- Biết viết đúng mẫu, đều nét và nối chữ đúng qui định
- Biết ứng dụng câu : Xuôi chèo mát mái
II. Đồ dùng dạy học :
	- Mẫu chữ : 
	- Bảng phụ viết sẵn một số ứng dụng:
III. Các hoạt động dạy học:
1. Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra bài cũ
- Kiểm tra đồ dùng học tập 
3. Bài mới 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Hoạt động 1: Giới thiệu bài
Hoạt động 2: Hướng dẫn viết chữ hoa
* Mục tiêu: Rèn kỹ năng viết chữ hoa.
Cách tiến hành: 
- Giáo viên hướng dẫn HS quan sát, nhận xét chữ X
- Hướng dẫn học sinh cách viết nét của chữ
- GV viết mẫu chữ cỡ vừa
X X X X X
- Nhắc lại cách viết 
- Theo dõi, hướng dẫn HS viết bảng con
 - Nhận xét uốn nắn
Hoạt động 3: Hướng dẫn HS viết câu ứng dụng
* Mục tiêu: Giúp HS biết cách viết câu ứng dụng, viết thành thạo chữ hoa vừa được học
Cách tiến hành: 
-GV giới thiệu câu ứng dụng
Xuôi chèo mát mái
- Hướng dẫn HS giải nghĩa
- Tổ chức HS quan sát, nhận xét câu mẫu
- Gv viết câu mẫu: 
Xuôi Xuôi Xuôi
Xuôi chèo mát mái
- Hướng dẫn HS viết, uốn nắn sửa sai
- Nhận xét chốt ý đúng.
Hoạt động 4: Hướng dẫn HS viết vở
* Mục tiêu: Giúp HS viết thành thạo chữ vừa học vào vở
Cách tiến hành: 
-GV nêu yêu cầu, hướng dẫn HS cách viết chữ hoa vào vở
- Theo dõi, giúp đỡ HS viết
- Chấm 5 – 7 bài viết của HS
-Nhận xét, đánh giá
Hoạt động 5: Củng cố dặn dò.
- Hỏi về nội dung bài.
- Nhận xét tiết học – Tuyên dương.
- Về nhà luyện viết
- Nhận xét cấu tạo chữ
- Tập viết theo GV
-Quan sát GV 
- 3 HS lên bảng viết
-Cả lớp viết bảng con
- Giải nghĩa câu mẫu
-Nhận xét độ cao, khoảng cách giữa các chữ
-3HS lên bảng, cả lớp viết bảng con
- HS viết vào vở
Rút kinh nghiệm: 
.............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docTAP VIET HK2.doc